Lenker

Stemmerett

Norge:

I 2009 satte regjeringen ned en komité, med ansvar for feiringen av 100-års jubileet for kvinners stemmerett. ”Komiteens målsetting er en feiring som skaper engasjement og oppslutning om viktige sider ved vårt demokrati, som stemmerett, likestilling, deltakelse og representasjon”, og prosjektet heter: Stemmerettsjubileet 1913-2013. Komiteen ligger under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Sverige:

Danmark:

Finland:

 

Ressurssider:

Virksomme ord. En database som er med på å dokumentere den politiske talens historie i Norge

Fra KILDEN: Kvinner i Norge gjennom 100 år.

Nordiske kvinners litteratur. Database til å søke opp litteratur fra forskjellig land og i forskjellige tidsrom.

Livshistorier i Norsk Folkeminnesamling

 

Utstillinger:

Kvinnemuseet - Museene i Glomdal. En del av Hedemark fylkesmuseum As

Fra KILDEN og !les: Fortellinger om henne. Et utvalg av litterære skikkelser, som "Sofie" i Camilla Collets Amtmannens døtre, "Ida" i Marit Paulsens Liten Ida og "Zara" i Roda Ahmeds Forberedelsen.

Vestfoldmuseene (Nord-Jarlsbergmuseene): Til Elise. Formerenke på Eidsfoss Verk. Utstillingen handler om Elise Kristensen og hennes liv på Eidsfoss fra 1867-1957.

Fra Stortingsarkivet: Stortinget og union med Sverige. Utstillingen tar for seg hele unionstiden.

Fra KILDEN: Kampdager. 1970-tallets kvinnebevegelse i ord og bilder

 


 

Publisert 13. okt. 2011 11:32 - Sist endret 10. feb. 2020 09:56