English version of this page

Statoils historie, 1972-2022

Prosjektet skal ta for seg Statoils historie fra etableringen i 1972 og frem til femtiårsjubileet i 2022.

 Oljeplattform på havet og himmel. Foto.
Foto: Statoil

Om prosjektet

Selskapets norske og internasjonale utvikling skal studeres i en bredere økonomisk, sosial og politisk sammenheng. Statoil skulle fra start av bidra til å sikre «nasjonal styring og kontroll» over utnyttelsen av olje- og gass forekomstene på norsk sokkel. Dette har vært vellykket – selskapet har hatt stor innflytelse, og blant annet bidratt til at norsk leverandørindustri har fått en sentral posisjon. Selskapets teknologiske, organisatoriske og finansielle vekst vil stå sentralt i den første fasen, sammen med Statoils økende innflytelse på oljevirksomheten og det omkringliggende politisk-administrative system.

Prosjektstruktur

Forskningen er ledet av Einar Lie og er delt i to faser. På dette første stadiet er tre postdoktorer ansatt og er hver tildelt et delprosjekt.

  • Statoil og CSR: Ada Nissen skal forske på Statoils samfunnsansvar/CSR fra 1990-tallet til i dag.
  • Statoil og politiske prosesser: Eivind Thomassen skal ta for seg Statoils påvirkning på politiske prosesser mellom 1972 og 2007.
  • Internasjonaliseringen av Statoil: Jonas Fossli Gjersø skal forske på selskapets internasjonaliseringsstrategier fra 1980 til 2014.

Målet for en fase to er å lage en samlet fremstilling i bokform av selskapets historie i tillegg til en web-ressurs med multimedia kilder.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Statoil og har en varighet på 6 år (2016-2022).
 

Les mer om prosjektet (pdf)

 

 

Emneord: Økonomisk historie, Samtidshistorie, Oljehistorie, Internasjonal historie
Publisert 25. aug. 2016 12:28 - Sist endret 8. mai 2020 12:09

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere