Innkalling til møte i instituttstyret 15. Juni 2022, kl. 14.15

Møtet holdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 11. mai 2022

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Materialities er lyst ut med forlenget søknadsfrist til 16. mai 2022. Det har kommet inn 24 søknader. Det har blitt satt ned en intervjukomitè bestående av Ulrike Spring (leder), Knut Ivar Austvoll og Ingrid Fuglestvedt. 

  • Stilling som førsteamanuensis i europeisk historie etter 1918. Det kom inn 34 søknader. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Kim Priemel og Klaus Nathaus. Komiteen har avlagt sin rapport. Det ble satt ned en sakkyndig komité bestående av Heike Wieters, David Motadel, Jan Östling og Kim Priemel (administrator).

  • Stilling som førsteamanuensis i europeisk historie i perioden c. 750-1500. Det kom inn 28 søknader. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Anders Winroth og Dominik Collet. Komiteen har avlagt sin rapport. Det ble satt ned en sakkyndig komité bestående av Anne Lester, John Arnold, Kirsi Salonen og Anders Winroth (administrator).

  • Stilling som førsteamanuensis i nordisk historie i perioden c. 800-1500. Det kom inn 21 søknader. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hans Jacob Orning og Hilde Sandvik. Komiteen har avlagt sin rapport. Det ble satt ned en sakkyndig komité bestående av Leidulf Melve, Alex Woolf, Lars Hermanson og Hans Jacob Orning (administrator). 

  • Stilling som førsteamanuensis i neolitikum til eldre jernalder er lyst ut med søknadsfrist 9. mai. Det har kommet inn 15 søknader. Det ble satt ned en sorteringskomitè bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Ingrid Fuglestvedt og Per Ditlef Fredriksen. 

  • To stillinger som postdoktor knyttet til prosjektet MINiTEXTS er lyst ut med søknadsfrist 14. august 2022.

  • To stillinger som doktorgradsstipendiat knyttet til MINiTEXTS er lyst ut med søknadsfrist 14. august 2022.

  • Stilling som forsker knyttet til prosjektet VOICED er lyst ut med søknadsfrist 14. august 2022.

  • Stilling som forsker knyttet til prosjektet CREATIVE IPR er lyst ut med søknadsfrist 14. august 2022.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

Diskusjonssaker


D-Sak A: Utkast til stillingsplan

Saksdokumenter:


Til behandling i åpent møte:


Sak 26/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...

Sak 27/22: Prognoserapport for første tertial

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial 2022.


Til behandling i lukket møte:

Sak 28/22: Innstilling til stilling som postdoktor ved MCSA-prosjektet "Iraqi Cinema beyond the Screen» og «Poles and People: Geographical Societies, Statehood, and Civil Society in Transnational Perspective (1870-1925)” 
(Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)


Eventuelt


Oslo, 08.06.2022

Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                             

Ingrid Stange Ytterstad
Rådgiver

Publisert 8. juni 2022 13:51 - Sist endret 8. juni 2022 13:53