Douwtje Lieuwkje van der Meulen

Konservator - Konservering
Bilde av Douwtje Lieuwkje van der Meulen
English version of this page
Telefon +47 22859337
Brukernavn
Besøksadresse Frederiksgate 3 0164 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

  • Kulturarv

  • Museum

  • Samlingsforvaltning

  • Forebyggende konservering

  • Gjenstands konservering

  • Undervisning og læring

Bakgrunn

2003-         Universitetslektor, Konservering, IAKH, Universitetet i Oslo 
2003-2005 Master i Museologi, Universitetet i Leicester
1997-2003 Konservator, Konservering, IAKH, Universitetet i Oslo
1992-1997 Arkeologisk konservator, Ashmolean Museum, Oxford
1989-1992 BSC i Arkeologisk konservering, University College London
1983-1989 Master i Mediterrane Arkeologi, Universitet i Groningen
1985-1999 Jobbet på arkeologiske utgravinger i Italia, Hellas, Egypt,
         Tyrkia, Storbritannia og Island både som arkeolog og konservator.
 
 
Verv:
2014-2020  Undervisningskoordinator Konservering
2009-2012  Leder for Konservering, IAKH
2009-         Vurderingskomite Norske Konservator Forbundet
2009-         Representant Konservering UiO i European Network for
                  Conservation-Restoration Education (ENCoRE)
2009-         Representant Konservering UiO i Nordic Network of
                  Conservation Education

 

Undervisning og veiledning

 

Priser

2013  Nominert til årets UiO-underviser
2016  Nominert til Morgenbladets kåring av beste formidler
2021  Gitt status av merritert underviser

Prosjekter

Flipping Conservation with iNovative and sustainable ICT Tools (FliNT)

Prosjektet har som mål å utvikle tre introduksjonsemner på bachelornivå etter modellen av omvendt klasserom. Undervisningsstrategier som brukes er blandet læring og constructive alignment. Læring utenfor klasserommet vil bli tilrettelagt ved bruk av IKT verktøy og fokuserer hovedsakelig på teori, mens frigjort tid i klassen vil brukes for undervisning i praktiske og generiske ferdigheter. Ved bruk av denne undervisningsmodellen forventes det at nye studenter får bedre veiledning i sin læringsprosess mht både teori og praksis og økt motivasjon til læring.

Emner under utvikling er KONS1000 Introduction to conservation and collection care, KONS1001 Science for conservators and archaeologists I og KONS1005 Science for conservators and archaeologists II.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Francesco Caruso og har fått midler fra Norges Universitetet for 2018-2019.

Emneord: Konservering, Gjenstandskonservering
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 16. sep. 2021 08:54

Prosjekter