Midler til student- og programaktiviteter ved IAKH

Institutt for arkeologi, konservering og historie setter hvert år av midler til student- og programaktiviteter for alle våre studieprogram.

Midler til studentaktiviteter

Midlene til studentaktivitene styres av fagutvalgene i arkeologi, konservering og historie.

Disse midlene kan gå til tiltak som styrker studentenes tilhørighet til studieprogrammet og bidrar til et godt student- og læringsmiljø. 

Arrangementer skal som hovedregel være åpne for alle studentene på et studieprogram eller studieretning. Midler til studentaktiviteter kan ikke benyttes til kjøp av øl/vin/sprit verken ved mottaksuken, kandidatmarkeringer eller andre studentarrangementer.

Midler til studentaktiviteter skal også dekke drift av studenttidskriftene ved IAKH.

Eksempler på arrangementer

  • gjesteforelesninger
  • faglunsjer
  • kandidatmarkering for masterstudenter
  • arrangementer i forbindelse med semesterstarten
  • quiz

Har du en idé til studentaktiviteter kan du kontakte ditt fagutvalg.

Midler til programaktivitet

Det er avsatt midler til programaktiviteter på alle studieprogrammene ved IAKH. Dette er midler som programleder og vitenskapelige ansatte kan bruke til blant annet faglige arrangementer, ekskursjoner og semesterstart.

Formålet med programaktiviteter er å styrke de faglige båndene mellom vitenskapelige ansatte og studentene utover den ordinære undervisningen.

Programleder kommer i samråd med programarbeidsrådet frem til enighet om hvordan disse midlene skal disponeres.

Støtte for masterstudenter

Masterstudenter ved IAKH kan søke om støtte til å dekke enkelte utgifter de har i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven.

Publisert 17. juni 2022 10:18 - Sist endret 17. juni 2022 11:56