Tingbøker

Mange av tingbøkene har blitt digitalisert. Tingbokprosjektet har gjort avskrift av en rekke tingbøker, mens i Riksarkivets digitalarkiv kan man finne både avskrifter og skannede originale tingbøker.

Nedenfor finnes linker til, samt veiledning i bruk av, databasene.

Databaser

Tingbokprosjektets tingboksøk - veiledning

Digitalarkivets skannede tingbøker - veiledning

Digitalarkivets transkriberte tingbøker

Andre ressurser

Tingbøker for Fåberg - transkribert i regi av Maihaugen

Dómabókagrunnur - Islandske ting- og domsbøker digitalisert av Islandske nasjonalarkivet

 

Publisert 31. mai 2012 15:14 - Sist endret 15. mars 2018 13:13