English version of this page

Slik leverer du masteroppgaven på IFIKK

Innleveringsfrist

  • 15. mai (vår)
  • 15. november (høst)

Leverer du innen denne fristen får du muntlig innen utgangen av juni (desember). Du kan ellers levere når du vil i semesteret fram til senest 15. juni (vår) og 15. desember (høst). Men hvis du leverer mellom 15. mai og 15. juni / 15. november og 15. desember må du regne med muntlig eksamen i august/januar.

Innen fristen må du gjøre dette:

  1. Først må du levere masteroppgaven din i Inspera.
  2. Deretter må du også levere masteroppgaven din elektronisk til DUO via StudentWeb.
  3. Fylle ut og levere nettskjema for utstedelse av vitnemål

Oppgaven regnes som innlevert den datoen alt dette er mottatt av instituttet.

Merk at høstsemesteret 2020 skal du ikke levere trykte eksemplarer av masteroppgaven til instituttet. Du skal kun levere masteroppgaven din digitalt.

EKSTRA SEMESTER: 

  • Hvis du ikke blir ferdig til 15. juni / 15. desember, må du søke om ekstra semester.
  • Frist for å søke ekstra semester er 1. juni og 1. desember
  • Har du ikke har fått innvilget ekstra semester eller levert masteroppgaven, vil studieretten din bli inndratt.

Du kan søke om ekstra semester maksimalt to ganger. Ved en eventuell søknad om andre ekstrasemester (siste semester) behandles søknaden av fakultetet.

Publisert 8. nov. 2018 12:23 - Sist endret 26. okt. 2020 14:37