IFIKKs emner i utlandet

IFIKK tilbyr hvert semester emner med undervisning i utlandet.

Hovedvekten av emnene er kunsthistorie- eller antikkemner med undervisning i Roma og Athen, men det finnes også emner med annen faglig vinkling og emner med andre destinasjoner.

Vi tilbyr også kunsthistorieemner med deler av undervisningen i Paris og Roma.

Mennesker utendørs som går forbi gamle ruiner med skulpturer

Siri Sande med studentgruppe, Villa Adriana, 2010.

Søke opptak gjennom Søknadsweb

For noen av våre emner med hele undervisningsopplegget i utlandet må du søke opptak til via Søknadsweb. Sjekk emnesiden for informasjon om søknadsfrist og hvordan søke opptak.

Noen av emnene er nasjonale og prioriterer programstudenter innen gitte studieprogrammer. Andre emner prioriterer UiO-studenter, men gir adgang til programstudenter fra andre institusjoner dersom det er kapasitet. 

Les om rangering og prioritering av søkere til antikkemner i Athen og Roma.

Les om rangering og prioritering av søkere til kunsthistorieemner i utlandet.

Se emnesiden til det emnet/de emnene du ønsker ta for mer informasjon om søknadsfrister og eventuelle krav til dokumentasjon og forkunnskaper.

Hvilke emner tilbys?

Utenlandsemner (emner med all undervisning i utlandet)

Oversikt over emner som tilbys kommende vårsemester.

Oversikt over emner som tilbys kommende høstsemester.

Informasjonsmøter

Oversikt over informasjonsmøter for IFIKKs utenlandsemner

Publisert 4. sep. 2008 21:12 - Sist endret 25. mai 2022 16:42