IFIKKs emner i utlandet

IFIKK tilbyr hvert semester emner med undervisning i utlandet.

Hovedvekten av emnene er kunsthistorie- eller antikkemner med undervisning i Roma og Athen, men det finnes også emner med annen faglig vinkling og emner med andre destinasjoner.

Vi tilbyr også kunsthistorieemner med deler av undervisningen i Paris og Roma.

Siri Sande med studentgruppe, Villa Adriana, 2010.

Søke opptak gjennom SøknadsWeb

Alle våre emner med hele undervisningsopplegget i utlandet må du søke opptak til via SøknadsWeb.

Noen av emnene er nasjonale og prioriterer programstudenter innen gitte studieprogrammer. Andre emner prioriterer UiO-studenter, men gir adgang til programstudenter fra andre institusjoner dersom det er kapasitet. 

Les om rangering og prioritering av søkere til antikkemner i Athen og Roma.

Les om rangering og prioritering av søkere til kunsthistorieemner i utlandet.

Se emnesiden til det emnet/de emnene du ønsker ta for mer informasjon om søknadsfrister og eventuelle krav til dokumentasjon og forkunnskaper.

Hvilke emner tilbys?

Utenlandsemner (emner med all undervisning i utlandet)

Oversikt over emner som tilbys kommende vårsemester.

Oversikt over emner som tilbys kommende høstsemester.

Informasjonsmøter

Oversikt over informasjonsmøter for IFIKKs utenlandsemner

Publisert 4. sep. 2008 21:12 - Sist endret 12. sep. 2019 11:15