Sine Halkjelsvik Bjordal

Norwegian version of this page
Phone +47-22858195
Room PAM 405
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations Faculty of Humanities (Student)

Publications

  • Tønnesson, Johan & Bjordal, Sine Halkjelsvik (2012). Rene fakta, I: Siv Frøydis Berg; Øivind Berg; Sine Halkjelsvik Bjordal & Helge Jordheim (red.),  All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år.  Forlaget Press.  ISBN 9788275476119.  Rene fakta.  s 118 - 129

View all works in Cristin

  • Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik & Jordheim, Helge (red.) (2012). All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press.  ISBN 9788275476119.  276 s.

View all works in Cristin

  • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2015). Painted, Printed and Preserved? Saving the Stave Churches in 19th Century Norway.
  • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2013). Høgrøysta stemmerettsretorikk. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (4)

View all works in Cristin

Published Jan. 2, 2015 1:17 PM - Last modified Jan. 12, 2015 1:26 PM