Bibelen moderniserte arabisk

Rana Issa har forsket på hvordan moderne oversettelser av bibelen i Beirut har påvirket hele det arabiske språket.

På 1800-tallet ble bibelen oversatt til arabisk og boken ble en bestselger, og også et produkt som påvirket utviklingen av språket. (IIustrasjon: migrationmuseum, Flickr CC)

I sin forskning har Issa omdefinert begrepene modernitet og språk. Hun har forsøkt å finne ut hva moderne arabisk språk er ved å undersøke bibelen som global handelsvare, en bestselger og trendsetter innen tekstlig og språklig stil.

– Hva er ditt viktigste funn, Rana Issa?

– Når bibelen på 1800-tallet ble en lett tilgjengelig vare som var rimelig å få kjøpt overalt, så endret den leseferdigheter og fortolkingsmønsteret til det arabiske samfunnet generelt – og til de orientalske kristne spesielt, forklarer Rana Issa.

– Avhandlingen viser at bibeloversettelser fra 1800-tallet bidro til å skape en moderne bokhandelkultur i arabisktalende land. Selv om språkstilen i bibelen ikke bryter med arabisk bibeltradisjon, så har de intellektuelle personene som utførte bibeloversettelsene brukt sin kunnskap om bibelen og dets gamle språk til å endre ideologiske forhold til det arabiske språket i moderne tid.

– Hvorfor ville du forske på dette?

– Jeg var interessert i å utforske påstander om syro-libanesiske kristne som moderniserende krefter innen det arabiske litterære landskapet. Jeg ville forstå hvordan deres religiøse tilhørighet påvirket deres samfunnsengasjement. Mine forskningsresultater viser at vi forenkler mye om vi tar deres kristne identitet for gitt i litterære analyser.

– Hva håper du at forskningsresultatene dine skal bidra til?

– Jeg håper de bidrar til en bedre forståelse av bibelens plass innen det moderne arabiske litterære landskapet, men også til en bedre forståelse av bibelens posisjon hos de forfatterne som la grunnlaget for arabisk litterær modernitet.

Av Alf Øksdal
Publisert 20. feb. 2015 13:01 - Sist endret 20. feb. 2018 10:38