Kristendommens skiftende syn på graviditet

Synet på prevensjon, graviditet, abort og fødsel har endret seg radikalt fra antikken til vår tid, viser Anne Stensvold i sin nye bok om graviditet innen kristen kultur.

Boka nevner også hvordan vår tids populærkultur har plukket opp forestillinger om graviditet, her med bilder fra internett i bakgrunnen. (Illustrasjon)

Den nye boka til Anne Stensvold, professor i religionshistorie, er den første omfattende studien av hvordan synet på graviditet har forandret seg innenfor kristen kultur.

A History of Pregnancy in Christianity viser hvordan dette synet over tid har forandret seg i møte med skiftende biologiske teorier og vitenskapelige oppdagelser.

– Hva handler boken om, Anne Stensvold?

– Våre forestillinger om graviditet er kulturelt konstruert, hevder Anne Stensvold i sin nye bok.

– Den er handler om hvordan et kropplig fenomen som graviditet ikke bare er ett (kroppslig) faktum, men at våre forestillinger om slike (kroppslige) fakta er kulturelt konstruert av tilgjengelige modeller: biologiske teorier og teologiske forklaringer.

– Kristendommens ideer om kvinne, mann og formering bygget på antikkens biologiske modeller som ble inkorporert i kristendommens menneskesyn. Gjennom historien har ulike biologiske modeller kastet nytt lys på kristendommens forståelse av disse tingene, som for eksempel da kvinnens egg ble identifisert i 1827, eller genetikk og arvelighetslære i vår tid. Allikevel har vi abortdebatter og diskusjoner om prevensjon som, med Den katolske kirken i førersetet, holder førmoderne forestillinger om graviditet og kvinnekropp ved like.  

– Hvorfor valgte du å skrive om dette?

– Utgangspunktet var både faglig og feministisk. Faglig sett er jeg interessert i hvordan ulike religiøse tradisjoner definerer mennesket, og særlig forholdet mellom kropp og ånd, og mellom mann og kvinne.

– Når jeg skrev denne boken nå, skyldtes det en bekymring for at loven om selvbestemt abort kan komme under press fra konservative kristne som er inspirert av amerikansk abortdebatt. Mangelen på medmenneskelighet i forhold til kvinner i dette spørsmålet skremmer meg. De definerer fosteret som hellig og stempler kvinner som tar abort som umoralske egoister. Hvordan kan slike holdninger forklares og forsvares på grunnlag av et kristent livssyn?

– Hvilke lesere vil du nå?

– I første omgang hadde jeg våre egne studenter i tankene, særlig de som er opptatt av religion og kjønn. Men interessen jeg har opplevd fra medisinske fag har gjort meg oppmerksom på at dette temaet har et større nedslagsfelt enn bare ett fag.

Av Alf Øksdal
Publisert 11. aug. 2015 09:58 - Sist endret 11. aug. 2015 10:07