Mats Malm er ny professor II i kulturhistorie ved IKOS

Malm kommer fra Göteborgs universitet. Ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk skal han undervise ved det nye masterprogrammet Europeisk kultur og arbeide med digital humaniora.

Mats Malm.

Hva slags bakgrunn har du?        

– Jag är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Mycket av min forskning har handlat om hur man har omformat och utnyttjat arvet från antiken under medeltiden och tidigmodern tid. Inte minst har det handlat om hur vi i Norden byggde upp nationella identiteter genom att förhålla oss på olika sätt till antiken, och för den delen till det fornnordiska förflutna.

– Jag är föreståndare för litteraturbanken.se, ett digitalt bibliotek för svensk litteratur, och utifrån det har jag börjat arbeta allt mer med frågor kring hur man kan utveckla forskningen med digitala metoder på digitala material.

Hva skal du ta fatt på i den nye jobben din?

– I första hand skall jag vara med i det nya masterprogrammet Europeisk kultur. Frågorna det programmet ställer: vilka föreställningar som har utvecklats, vilka texter, traditioner och idéer som har tagits upp och hur de har omvandlats är otroligt intressanta och sådana som jag har ägnat mig åt länge.

– Men det jag skall arbeta med nu är främst digital humaniora och nya sätt att närma sig historien som den erbjuder. Det är särskilt roligt, som vi just har startat en nordisk förening för digital humaniora och arrangerar den första konferensen här i Oslo i mars 2016. Här finns goda förutsättningar att tänka tvärt kring projekt, discipliner, metodologier och språkområden.

Av Olaf Christensen
Publisert 22. okt. 2015 12:46 - Sist endret 22. okt. 2015 12:48