Humanioraevalueringen roser IKOS

– Resultatene fra NFRs store internasjonale evaluering av humanistisk forskning i Norge ble lagt fram 23. juni. Dette er veldig gledelig lesning for IKOS, skriver instituttleder Bjørn Olav Utvik.

Bildet kan inneholde: person, hode, nese, kinn, frisyre.

Instituttleder Bjørn Olav Utvik

Foto: UiO

På bestilling fra Forskningsrådet har internasjonale kolleger med god kunnskap på fagområdene foretatt en kritisk gjennomgang av humanistiske forskningsmiljøer ved norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner. 36 norske institusjoner har blitt evaluert.

Toppkarakter til forskergrupper

Alle de tre forskergruppene IKOS meldte inn: «China Airborne», «Political, Social and Ideological Change in the Middle East» og «History of Knowledge» får toppkarakteren 5 (excellent). I underkant av 20 prosent av i alt 97 grupper har fått denne karakteren.

Midtøsten-gruppa blir sammen med sju andre grupper - hvorav tre fra HF - løftet fram som «especially high-performing and world-leading».

Som institutt får IKOS svært rosende omtale, for eksempel: «IKOS appears to have a clear structure, with regular meetings at various levels to discuss research and set priorities. It has a clear strategy of identifying priority research projects and encouraging them through institutional funding. It also encourages the pursuit of external funding, and the main research groups reported on are very successful in attracting such funding and make excellent use of it.»

Det blir en viktig oppgave til høsten å finne ut hvordan vi best kan gjøre oss nytte av evalueringen!

Av instituttleder Bjørn Olav Utvik
Publisert 29. juni 2017 13:32 - Sist endret 16. mars 2022 15:10