IKOS PhD Midtveis-seminar:"Holocaust som et familiært og offentlig minne. Erindring og tilhørighet blant unge, voksne jøder i Norge i dag."

I forbindelse med midtveisevaluering for PhD-stipendiat Marie Eberson Degnæs inviterer vi alle interesserte til et åpent seminar om Degnæs forskning. Til å kommentere på Degnæs' tekster har vi invitert professor Barbro Blehr fra Stockholms universitet.

Bildet kan inneholde: topp, ansikt, hår, hvit, fotografi.

foto: Privat

Midtveisevalueringen vil foregå som en åpen diskusjon, med ekspertkommentarer fra ekstern evaluator, opponentkommentarer, og spørsmål fra publikum. Det er satt av 2 - 2,5 timer til evalueringen som starter med en presentasjon av ph.d.-kandidaten og prosjektet som helhet.

Marie Eberson Degnæs er ph.d.-stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) og tilknyttet HL-senteret i Oslo. Prosjektet hennes er en studie av minner, historiebevissthet og tilhørighet blant unge, voksne jøder i Norge i dag. Hovedformålet er å undersøke hvordan barnebarnsgenerasjonen, de som har besteforeldre som overlevde holocaust, forholder seg til minnet om holocaust. Hvordan kommer deres tilknytning til ulike minnefellesskap til uttrykk i deres blikk på familiehistorien og på minnesuttrykk i det offentlige rom, i museer og monumenter?

Publisert 20. okt. 2020 15:06 - Sist endret 17. nov. 2020 09:46