IKOS PhD Midtveis-seminar: "Wildness and control: Mediating technology and perceptions of nature in nineteenth century Norway"

I forbindelse med midtveisevaluering for PhD-stipendiat ved SUM Erica Colman-Denstad inviterer vi alle interesserte til et åpent seminar om Colman-Denstads forskning. Til å kommentere på tekstene har vi invitert universitetslektor ved Malmö Universitet Daniel Svensson 

Bildet kan inneholde: topp, ansikt, hår, hvit, fotografi.

foto: UiO

Midtveisevalueringen vil foregå som en åpen diskusjon, med ekspertkommentarer fra ekstern evaluator, opponentkommentarer, og spørsmål fra publikum. Det er satt av 2 - 2,5 timer til evalueringen som starter med en presentasjon av ph.d.-kandidaten og prosjektet som helhet.

Erica Colman-Denstad er ph.d.-stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) og Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO. Colman-Denstads prosjekt har tittelen "Wildness and control: Mediating technology and perceptions of nature in nineteenth century Norway", som inngår i et større forskninginsprosjekt med tittelen "Navigasjonsteknologier og forståelser av sted, 1800-2020."

Publisert 12. nov. 2021 13:29 - Sist endret 14. des. 2021 14:15