English version of this page

Mellomledd og mekling i Kinas globale forbindelser

BROKEX er et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert gjennom et Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Heidi Østbø Haugen leder prosjektet. Prosjektet pågår fra 1. januar 2019 til 31. desember 2023.   

Ser ned fra høy bygning på glassvinduer som speiler mennesker  på bakkenivå.

Guangzhou Library. Co-designed by Nikken Sekkei and Guangzhou Design Institute.

Foto: Heidi Østbø Haugen.
Vi vet mye om hva som driver Kinas globale engasjement og om hvilke uttrykk det har fått. Det vi mangler kunnskap om er hvordan selve prosessene forløper – hvordan transnasjonale relasjoner skapes. Prosjektet vil frembringe slik kunnskap.
 
Prosjektet skiller seg fra tidligere studier ved at vi undersøker hvordan aktører inntar en mellomposisjon som gjør at de kan fungere som kanaler mellom ulike grupper på ulike geografiske nivåer.

Den teoretiske analysen informeres av fire etnografiske studier av Kinas globale forbindelser:

  1. Mellomledd mellom kinesiske produsenter av forbruksvarer og afrikanske markeder.
  2. Kontakter mellom kinesiske forskningsmiljøer og internasjonale FoU-arenaer.
  3. Formidling av kontakt mellom lokale myndigheter i Kina og utenlandske høyteknologiske investorer.
  4. Transnasjonal arkitektur og eiendomsutvikling.

For mer informasjon om BROKEX, se prosjektsidene.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Det europeiske forskningsrådet av EUs Horisont 2020-program for forskning og innovasjon. Tildelingen har prosjektnummer 802070. PhD-stipendiaten i prosjektet er finansiert av HF-fakultetet. 

Rekruttering

To postdoktorer og én PhD-stipendiat skal rekrutteres til prosjektet. Søknadene har frist 31. januar 2019. Stillingsutlysningene postes her i begynnelsen av desember 2018.

Emneord: Kina, Kinesisk, Kulturmøter, Internasjonalt samarbeid
Publisert 25. jan. 2018 12:24 - Sist endret 31. mars 2020 09:26