The Gulf Research Unit (avsluttet)

Vil dagens regimer i gulflandene holde seg stabile i de kommende årene? Vil demokratiske reformer bli gjennomført, eller vil autoritære ledere feste grepet? Dette er spørsmål The Gulf Research Unit vil se nærmere på de neste tre årene.

Gulf Research Unit står det. Og en slags dråpeform. Logo.

Om prosjektet

The Gulf Research Unit (GRU) er et tverrfaglig prosjekt med base ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo..

GRU består av 11 delprosjekter, organisert i følgende tre forskningsklynger:

Dynamics of Political Change
Denne klyngen søker å identifisere reelle og potensielle faktorer som skaper politisk endring i området, og på den måten utfordre det statiske synet på politikk som gjør seg gjeldende gjennom teorien om Rentier States.

Understanding the ”Gulf Model(s)”
Denne klyngen vil primært kartlegge hvordan økonomiene i regionen fungerer. Dette innebærer en nærmere studie av forholdet mellom naturressurser, institusjoner, klasser, fordeling, utvikling og politisk beslutningstagende.

The Oil-Belt Micro-Region
Startpunktet for denne klyngen er geopolitikk, i ordets mest bokstavelige betydning. Området som defineres som The Oil-Belt Micro-Region strekker seg fra det sørvestre Iran til de østlige provinsene i Saudi-Arabia.

Ettersom et av prosjektets fremste mål er å bygge opp et miljø rundt gulf-studier, står rekruttering naturlig nok sentralt i arbeidet. Prosjektet lyser derfor hvert år ut to stipender for masterstudenter som ønsker å skrive innenfor prosjektets tematikk, ett til en økonomistudent og ett til en student innen andre relevante samfunns- og humanistiske fag. For å formidle sine resultater, avholder prosjektet miniseminarer en gang i måneden, samt en større årlig konferanse. Prosjektet driver også en blogg, med ukentlige oppdateringer og analyser av situasjonen i området.

Mål

Prosjektet har som mål å bygge opp et tverrfaglig miljø med ekspertise på Gulfen, med nære kontakter til miljøer i utlandet. Det søker å fremme forståelsen av politiske, sosiale, juridiske og økonomiske aspekter ved utviklingen i de ressursrike gulflandene. Sentrale land for prosjektet inkluderer Irak, Iran, Saudi-Arabia og Kuwait.

Finansiering

Prosjektet går over fem år, og er finansiert gjennom Norsk Forskningsråds PETROSAM-program.

Samarbeid

Prosjektet har deltakere fra ulike institutter og institusjoner, så som Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, Statistisk Sentralbyrå, Forskningsstiftelsen Fafo og NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt).

 
 

Publisert 22. apr. 2010 12:03 - Sist endret 6. apr. 2020 12:25

Kontakt

Prosjektleder:
Bjørn Olav Utvik

b.o.utvik@ikos.uio.no
+47-22856808, +47-97133256

Prosjektkoordinator
Kai E. Kverme

k.e.kverme@ikos.uio.no