English version of this page

Smeltende isbreer, hellige landskap og nye teknologier i Himalaya

Prosjektet undersøker miljøforvaltning og klimatilpasning i sårbare buddhistiske samfunn i Himalaya. Hovedmålet er å studere handlingsstrategiene som anvendes i møte med dagens akutte klimaendringer og innføring av ny infrastruktur og teknologi.

En isbre som smelter.
Foto: Astrid Hovden

Om prosjektet

"Himalayan Connections: melting claciers, sacred landscapes and mobile technology in a changing climate" undersøker praksis og kunnskap om miljøforvaltning og naturkatastrofer i sårbare buddhistiske samfunn i Nepal og Bhutan, samt hvilke handlingsstrategier som anvendes i møte med dagens akutte klimaendringer.

Gjennom å kombinere data fra langvarig feltarbeid og analyser av historiske dokumenter, skal prosjektet først dokumentere lokale strategier for tilpasning til klimaendringer.

Deretter, i samarbeid med et team av forskere og rådgivere, vil casestudiene plasseres i et komparativt rammeverk, og metodologien videreutvikles til å analysere kompleksiteten av klimatilpasninger på flere nivåer.

Prosjektet vil både resultere i sammenlignende analyser av tilpasninger til klimaendringer i Himalaya, og utvikling av ny metodologi, som potensielt vil kunne endre hvordan, og i hvilken utstrekning, dybde-casestudier kan skaleres opp for å analysere miljøforvaltning og klimatilpasning på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.     

Mål

Med utgangspunkt i to case-studier i Nepal og Bhutan, vil prosjektet diskutere følgende spørsmål:

(i) Hvordan har folk i Himalaya forstått og forvaltet sine naturomgivelser historisk, og hvilke strategier bruker de i møte med klimaendringer i dag?

(ii) Hvordan påvirkes lokal miljøforvaltning av ny infrastruktur, ny kommunikasjonsteknologi og møte med globale diskurser om klimaendring og bærekraftig utvikling?

(iii) Hvordan kan lokal kunnskap om håndtering av klimatrusler, som for eksempel plutselig flom fra nedsmelting av isbreer (isl. jökulhlaup, eng. GLOF), gjøres tilgjengelig for beslutningstakere, og dermed bidra til effektiv implementering av klimatiltak?

Varighet

HimalConnect er et tverrfaglig prosjekt med oppstart 1. april 2018. Prosjektet løper ut mars 2023.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Norges Forskningsråds Norglobal 2-program i samarbeid med Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO, Mongolia and Inner Asia Studies Unit, Universitetet i Cambridge, og UiT Norges arktiske universitet. Se presentasjon av Norglobal-2 prosjektene i Bistandsaktuelt.

Samarbeid

Universitetet i Cambridge, UiT Norges Arktiske Universitet, Cicero, École Pratique des Hautes Études, Universitetet i Oregon, ICIMOD, The Mountain Institute, Limi User Group for Flood Protection, College of Language and Culture Studies, Royal University of Bhutan og Loden Cultural Programme.

Mer informasjon

For mer informasjon, se den engelskspråklige nettsiden.

Publisert 5. feb. 2018 10:49 - Sist endret 8. sep. 2022 16:33