Islamismens grenser: Forhandlinger om fremskritt, deltakelse og patriarkat (avsluttet)

Prosjektet utforsker spenningen mellom islamisme og politisk og sosial modernitet slik den oppfattes i Vesten, preget av frihet, demokrati og like rettigheter.

Personer med kapper ved moské. Foto.

Om prosjektet

Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i en forståelse av islamisme som en moderne sosial reformbevegelse.

Mål

Ved å gå i dybden i bestemte land, vil prosjektet presentere nytt materiale om følgende spørsmål:
 

 • Hvor gjennomgripende er islamistenes forståelse av demokrati som styringsprinsipp?
 • Hva betinger valget mellom voldelig eller fredelig aktivisme i rekrutteringen?
 • Hvordan ser islamister på rollen til ikke-muslimer i en stat styrt av islamske prinsipper ?
 • Hvordan ser islamister på kvinners rolle i samfunnet og i politikken?
   

 

Publisert 30. mai 2011 14:11 - Sist endret 6. apr. 2020 07:51

Kontakt

Prosjektleder:
Bjørn Olav Utvik

b.o.utvik@ikos.uio.no
+47-22856808, +47-97133256

Deltakere

 • Bjørn Olav Utvik
 • Tilde Rosmer
 • Mona Abdel-Fadil
 • Kai Egon Kverme
 • Truls Hallberg Tønnessen
Detaljert oversikt over deltakere