Islamismens grenser: Forhandlinger om fremskritt, deltakelse og patriarkat (avsluttet)

Prosjektet utforsker spenningen mellom islamisme og politisk og sosial modernitet slik den oppfattes i Vesten, preget av frihet, demokrati og like rettigheter.

Om prosjektet

Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i en forståelse av islamisme som en moderne sosial reformbevegelse.

Mål

Ved å gå i dybden i bestemte land, vil prosjektet presentere nytt materiale om følgende spørsmål:
 

  • Hvor gjennomgripende er islamistenes forståelse av demokrati som styringsprinsipp?
  • Hva betinger valget mellom voldelig eller fredelig aktivisme i rekrutteringen?
  • Hvordan ser islamister på rollen til ikke-muslimer i en stat styrt av islamske prinsipper ?
  • Hvordan ser islamister på kvinners rolle i samfunnet og i politikken?
     

 

Publisert 30. mai 2011 14:11

Kontakt

Prosjektleder:
Bjørn Olav Utvik

b.o.utvik@ikos.uio.no
+47-22856808, +47-97133256

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere