Deltakere i Språkvarianter og kodeveksling i moderne arabisk

Navn Telefon E-post Emneord
Gunvor Mejdell Professor emerita 99726480 gunvor.mejdell@ikos.uio.no Arabisk, Midtøsten, Sosiolingvistikk, Oversettelsesstudier, SIMS