English version of this page

Urfolkperspektiver på museer (avsluttet)

Dette forskningsprosjektet undersøkte urfolktilnærminger på museer i et internasjonalt komparativt perspektiv for bedre å forstå og kritisk diskutere konseptet 'museum'.

To skulpturer foran en hytte.

She-zi Xian Sør-Paiwan Museet, Taiwan.

Foto: Marzia Varutti

Om prosjektet

Over hele verden skapes flere og flere urfolkinstitusjoner viet til beskyttelse, skjerming og bevaring av deres kulturarv. Urfolkenes museer er i dag en plattform for urfolks krav om rettigheter og anerkjennelse av historiske urett, samt kampen for politisk selvrepresentasjon og kollektiv helbredelse. Likevel forblir urfolkmuseer et lite forstått fenomen.

Å vite så lite om dette globalt voksende fenomenet er problematisk fordi urfolkmuseer er en arena for banebrytende museale tilnærminger inspirert av urfolks perspektiver. Disse er med på å utvikle ordinære museer, gjennom kravene om tilbakeføring, behandling av menneskelige levninger og utvikling av nye arbeidsprotokoller. Dette prosjektet ville bidra til å skape nye etiske retningslinjer for museer, slik de oppstår gjennom de krav som blir fremmet av urfolk. Det å forstå urfolks perspektiver på museer er avgjørende for at vi skal kunne forstå hvordan vi best kan utvikle idéen om ‘museum’ og dets sosiale roller.

Publisert 9. feb. 2017 09:49 - Sist endret 8. sep. 2021 14:09