English version of this page

Utgitt og oppført: arkitektur og den nye offentligheten

På 1800-tallet gjør arkitekturen sitt inntog i den trykte offentligheten, i aviser, tidsskrifter og offentlige dokumenter. Til sirkulasjon og til bevaring. Dette prosjektet vil vite hvordan og hvorfor.                         

(Illustrasjon: Wikimedia)

Om prosjektet

Prosjektet undersøker forholdet mellom de bygde omgivelser og trykkekulturen i det moderne Europa, med fokus på 1800- og 1900-tallet. I denne perioden dukket det opp en serie nye offentlige medier, som endrer hvordan arkitektur blir diskutert, forstått og – til syvende og sist – bygd.

Publisert 3. juni 2014 09:30 - Sist endret 6. mars 2019 10:48