Stillingsplan IKOS

Stillingsplanen vedtas i instituttstyret. Planen revideres årlig, og ellers ved behov 

Stillingsplan IKOS 2017-2025

Vedlegg til stillingsplanen

Publisert 21. feb. 2019 09:41 - Sist endret 24. mars 2022 17:27