Kjell Helgheim

Professor emeritus
Bilde av Kjell Helgheim
English version of this page
Rom 429
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for kulturstudier og orientalske språk P. A. Munchs hus 3. og 4. etg. Niels Henrik Abels vei 36 0371 OSLO
Postadresse Institutt for kulturstudier og orientalske språk Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

F.1940.Studerte teatervitenskap ved universitetene i Paris og Stockholm og Det statlige institutt for teater, musikk og film i Leningrad. Cand.philol. fra UiO 1970 med fransk hovedfag, russisk og filosofi. Univ.lektor i norsk ved Univ. i Paris (Paris III) 1971, lektor i russisk ved Forsvarets skole i etterretnings-og sikkerhetstjeneste 1972-73. Forskningsstipendiat og univ. stipendiat 1973-76,amanuensis i teatervit. ved Univ. i Bergen 1976-92. Prof. i teatervit. UiO fra 1992.

Undervisnings- og veiledningsområder

Generell teaterhistorie, dramatikk og dramaturgi, teaterteori og -manifester.

Faglige kompetanseområder

Teaterhistorie, dramaturgi og teaterteori, særlig russisk og fransk fra 1800- og 1900-tallet. Oversettelse av russisk og fransk dramatikk og teaterteori (til norsk), oversettelsesteori.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IKOS

Har arbeidet kontinuerlig som oversetter av fransk og russisk dramatikk for norske teatre og forlag, i alt over 40 titler. Prioriterer kommentarutgaver med fyldige innledninger/etterord, særlig beregnet på studenter. Har under utgivelse en novellesamling av den fransk-belgiske forfatteren Eric-Emmanuel Schmitt (f. 1960) og planlegger en kommentarutgave av hans betydelige dramatiske produksjon.

Emneord: Teatervitenskap, Teaterhistorie
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 3. apr. 2020 11:35