Jens Erland Braarvig

Professor emeritus

Pågående forskning

I prosjektet "Flerspråklighet, Linguae Francae og vitenskapelige begrepers globale historie" publiseres sentrale tekster i sitt orginalspråk, sammen med et økende antall oversettelser. De flerspråklige tekstene har stor relevans og betydning:

 • for å forstå den globale idé- og vitenskapshistorien, og for filologien generelt.
 • for den lingvistisk rettede språkforskningen
 • for semantikk og begrepsforskning
 • for historieforskningen generelt

 

For mer informasjon, se min engelske side.

Emneord: Religionshistorie, Buddhisme, Hinduisme, Språkmøter

Publikasjoner

 • Han, Jaehee; Hwang, Soonil; Lee, Hyebin & Braarvig, Jens (2021). Further Reflections on Zhi Qian’s Foshuo Pusa Benye Jing: Some Terminological Questions. Religions. ISSN 2077-1444. 12(8). doi: 10.3390/rel12080634.
 • Braarvig, Jens (2018). The Imprint of Buddhist Sanskrit on Chinese and Tibetan: Some Lexical Ontologies and Translation Strategies in the Tang Dynasty. I Braarvig, Jens & Geller, Markham J. (Red.), Studies in Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra. Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge. ISSN 978-3-945561-13-3. s. 427–451.
 • Braarvig, Jens (2018). Dependent Languages. I Braarvig, Jens & Geller, Markham J. (Red.), Studies in Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra. Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge. ISSN 978-3-945561-13-3.
 • Geller, Markham J. & Braarvig, Jens (2018). Introduction. I Braarvig, Jens & Geller, Markham J. (Red.), Studies in Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra. Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge. ISSN 978-3-945561-13-3.
 • Braarvig, Jens Erland & Borgland, Jens Wilhelm (2016). A Kuṣāṇa Brāhmī Fragment of a Commentary on aśubhabhāvanā and the Formation of the Foetus. I Braarvig, Jens Erland (Red.), BUDDHIST MANUSCRIPTS IN THE SCHØYEN COLLECTION volume IV. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978 82 8034 203 4. s. 329–332.
 • Braarvig, Jens Erland; Baums, Stefan; Lenz, Timothy J.; Liland, Fredrik; Matsuda, Kazunobu & Salomon, Richard (2016). The Bodhisattvapiṭakasūtra in Gāndhārī. I Braarvig, Jens Erland (Red.), BUDDHIST MANUSCRIPTS IN THE SCHØYEN COLLECTION volume IV. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978 82 8034 203 4. s. 267–282.
 • Braarvig, Jens Erland (2014). Buddhism: inner dignity and absolute altruism. I Düwell, Marcus; Braarvig, Jens Erland; Brownsword, Roger & Mieth, Dietmar (Red.), The Cambridge Handbook of Human Dignity. With Marcus Düwell, Roger Brownsword and Dietmar Mieth. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-19578-2. s. 170–176. doi: 10.1017/cbo9780511979033.020.
 • Braarvig, Jens Erland (2014). Hinduism: the universal self in a class society. I Düwell, Marcus; Braarvig, Jens Erland; Brownsword, Roger & Mieth, Dietmar (Red.), The Cambridge Handbook of Human Dignity. With Marcus Düwell, Roger Brownsword and Dietmar Mieth. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-19578-2. s. 163–169. doi: 10.1017/cbo9780511979033.019.
 • Braarvig, Jens Erland (2014). The Schøyen Collection. I Harrison, Paul & Hartmann, Jens-Uwe (Red.), From Birch Bark to Digital Data: Recent Advances in Buddhist Manuscript Research. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. ISSN 978-3-7001-7581-0. s. 157–164.
 • Braarvig, Jens Erland (2014). Iconoclasm - Three Modern Cases. I Kolrud, Kristine & Prusac, Marina (Red.), Iconoclasm from antiquity to modernity, http://www.ashgate.com/isbn/9781409470335. Ashgate. ISSN 978-1-4094-7033-5. s. 153–170.
 • Braarvig, Jens Erland (2013). Innledende essay. I Braarvig, Jens Erland (Red.), Milarepas liv. Oversatt av Bjarte Kaldhol. Bokklubben. ISSN 9788252580082. s. 7–31.
 • Braarvig, Jens Erland (2013). Indian iconography on Bencharong. I Håbu, Anne & Rooney, Dawn F (Red.), Royal Porcelain from Siam. Unpacking the Ring Collection. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978-82-8034-200-3. s. 229–235.
 • Braarvig, Jens Erland (2012). The Spread of Buddhism as Globalization of Knowledge. I Renn, Jürgen (Red.), The Globalization of Knowledge in History. Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge. ISSN 978-3-8442-2238-8. s. 245–267.
 • Braarvig, Jens Erland (2012). Kulturblanding, handel og erobring. Spor. ISSN 0801-5376. s. 12–17.
 • Justnes, Årstein & Braarvig, Jens Erland (2011). Hellig tekst og hellige skrifter. I Justnes, Årstein & Braarvig, Jens Erland (Red.), Hellige skrifter i verdensreligionene. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-902-3. s. 9–20.
 • Braarvig, Jens Erland (2011). Rhetoric of Emptiness, Zen Rhetoric and Doctrine in China, Korea, and Japan. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004185562. doi: 10.1163/9789004206281_003.
 • Braarvig, Jens Erland (2010). Noen overfladiske bemerkninger om indisk filosofi i fire ontologiske perspektiver. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220.
 • Braarvig, Jens Erland (2009). The Buddhist Hell: An Early Instance of the Idea. Numen. ISSN 0029-5973. 56(2-3), s. 254–281. doi: 10.1163/156852709X405008.
 • Braarvig, Jens Erland (2007). Klassifiseringen av skrifttyper. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 23(1), s. 72–85.
 • Braarvig, Jens Erland (2006). Das Traumlied in der Mythologischen Tradition, Das Traumlied des Olav Åsteson. Urachhaus. ISSN 3825174344. s. 73–82.
 • Braarvig, Jens Erland (2006). Innledende essay. I Braarvig, Jens Erland (Red.), Sumeriske skrifter. Bokklubben. ISSN 82-525-6213-2.
 • Braarvig, Jens Erland (2005). Timaios & Kritas. I Kolstad, Hans (Red.), Platons samlede verker VII. Vidarforlagets kulturbibliotek. s. 197–317.
 • Braarvig, Jens Erland (2004). The case of ancient Buddhist manuscripts from Afghanistan, Not for sale. A Swiss-British conference on the traffic in artefactsfrom Iraq, Afganistan and beyond. British Council. s. 35–39.
 • Braarvig, Jens Erland; Sander, Lore & Schmithausen, Lambert (2002). Fragments of an early commentary, Manuscripts in the Schøyen Collection , vol. iii: Buddhist Manuscripts, vol. ii,. hermes Academic Publishing. ISSN 8280340033. s. 249–255.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Jesus og Dionysos, Kropp og Oppstandelse. Oslo. s. 38–48.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Bhagavadgita. I Jacobsen, K (Red.), Bhagavadgita og andre Hinduistiske skrifter. Oslo. s. 3–103.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Gilgamesh og Atrahasis. To babylonske helter. Innledning, Gilgamesh og Atrahasis. To babylonske helter. Oslo.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Om Isis og Osiris. I Naguib, Saphinaz Amal (Red.), Den Egyptiske dødeboken. Den norske bokklubben, Oslo. s. 173–185.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Gilgamesh-eposets ellevte tavle. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. s. 85–95.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). Sarvadharmapra®ttinirdeßa. I Braarvig, Jens Erland; Sander, Lore; Matsuda, Kazunobu & Hartmann, Jens-Uwe (Red.), BMSC, vol. 1. Hermes Academic Publishing.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). ¿Den mystiske teologi. Brev til Timoteus¿, Den levende kjærlighets flamme. Jan Erik Ebbestad Hansen.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). ¿W. Brede Kristensen¿s concept ¿Life out of death¿¿. I Hjelde, Sigurd (Red.), Man, Meaning and Mystery. Hundred Years of History of Religion in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). Forord. I Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (Red.), I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden. De norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4099-6. s. 9–32.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). Sangen om hakken. I Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (Red.), I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden. De norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4099-6. s. 39–42.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). I begynnelsen giftet Plogen seg med Jorden. I Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (Red.), I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden. De norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4099-6. s. 43–48.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). Fra Enuma Elish: Den gang der oppe. Det babylonske skapelseseposet. I Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (Red.), I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden. De norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4099-6. s. 49–84.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). Fra Hesiod:Theogonia. Den greske skapelsesberetningen. I Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (Red.), I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden. De norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4099-6. s. 85–94.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). Fra Rigveda. I Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (Red.), I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden. De norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4099-6. s. 245–254.
 • Braarvig, Jens Erland (1999). Magic: Reconcidering the Grand Dichotomy. World of Ancient Magic, Papers from the first International Samson Eitrem seminar at the Norwegian Institute at Athens 4-8- May 1997. s. 21–54.
 • Braarvig, Jens Erland (1999). The Sarvadharmapravrttinirdesa: Sanskrit Fragments and Contents. Bulletin. ISSN 0803-0804.
 • Braarvig, Jens Erland (1998). Språkmøter i Tibet: Pilegrimsreiser til India og kinesisk dominans. I Johnsen, Birgit Hertzberg & Sveen, Andreas (Red.), Kommunikasjon. s. 151–164.

Se alle arbeider i Cristin

 • Braarvig, Jens Erland (2016). BUDDHIST MANUSCRIPTS IN THE SCHØYEN COLLECTION volume IV. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISBN 978 82 8034 203 4. 540 s.
 • Düwell, Marcus; Braarvig, Jens Erland; Brownsword, Roger & Mieth, Dietmar (2014). The Cambridge Handbook of Human Dignity. With Marcus Düwell, Roger Brownsword and Dietmar Mieth. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-19578-2. 608 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2014). “Words for “Meditation” in Classical Yoga and Early Buddhism”, I: Halvor Eifring (ed.) Hindu, Buddhist and Taoist Meditation, p. 41-56. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISBN 9788280342010. 16 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2013). Milarepas liv. Oversatt av Bjarte Kaldhol. Bokklubben. ISBN 9788252580082. 300 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2012). Det gyldne esel. Oversatt av Henning Mørland. Bokklubben. ISBN 9788252580341. 373 s.
 • Justnes, Årstein & Braarvig, Jens Erland (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-902-3. 204 s.
 • Braarvig, Jens Erland & Liland, Fredrik (2010). Traces of Gandharan Buddhism, An Exhibition of Ancient Buddhist Manuscripts in the Schøyen Collection. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISBN 82-8034-075-0.
 • Braarvig, Jens Erland (2009). The Manjusrivikriditasutra and its place in the history of Mahayana Buddhism. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISBN 8280340742. 160 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2008). Myths, Metaphors and Metaphysics. Orphic Metamorphoses of Dionysus. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISBN 978-82-8034-073-3. 102 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2006). Buddhist Manuscripts in the Schøyen Collection vol. iii. Hermes Academic Publishing. ISBN 82-8034-006-8. 3(3). 379 s.
 • Åsteson, Olav & Braarvig, Jens Erland (2006). Das Traumlied des Olav Åsteson. Urachhaus. ISBN 3825174344. 112 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2006). Sumeriske skrifter. Bokklubben. ISBN 82-525-6213-2. 364 s.
 • Braarvig, Jens Erland & Bringsværd, Tor Åge (2004). Gilgamesh, verdens første epos. Alle de viktigste Gilgamesh-fortellingene. Den norske bokklubben. 187 s.
 • Braarvig, Jens Erland & Kittelsen, Erling (2004). Til Inanna. Prinsesse Enheduannas dikt til gudinnen Inanna fra 2200-tallet før Kristus. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-18893-1. 60 s.
 • Lienenthal, Richard; Noel, William & Braarvig, Jens Erland (2004). Medieval Seal Matrices in the Schøyen Collection. Hermes Academic Publishing. 98 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2003). �Hermeshymnen,� til norsk ved Jens Braarvig,� i Tore Frost, Greske myter og mysterier. Den norske bokklubben. ISBN 82-525-4109-7. 30 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2003). Lotussutraen og andre skrifter fra mahayanabuddhismen. Utvalg og innledende essay. Den norske bokklubben. ISBN 8252551882. 380 s.
 • Braarvig, Jens & Braarvig, Jens Erland (2002). Manuscripts in the Schøyen Collection , vol. iii: Buddhist Manuscripts, vol. ii, hermes Academic Publishing. ISBN 8280340033. 3(3). 389 s.
 • Braarvig, Jens Erland & Natvig, Bent (2002). To kulturer? Pax, Oslo. ISBN 82-530-2265-4.
 • Braarvig, Jens Erland (2002). To kulturer? Pax Forlag.
 • Bringsværd, Tor Åge; Braarvig, Jens Erland & Hagen, Alf van der (2002). Verdens hellige skrifter, Østkirken. De norske bokklubbene. ISBN 82-525-4118-6.
 • Braarvig, Jens Erland; Bringsværd, Tor Åge & Furuli, Rolf (2001). Gilgamesh og Atrahasis. To babylonske helter. Oslo.
 • Braarvig, Jens Erland; Hartmann, Jens-Uwe; Matsuda, Kazunobu & Sander, Lore (2000). Manuscripts in the Schøyen Collection , vol. i: Buddhist Manuscripts, vol. i. Hermes Science Publications.
 • Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (2000). I Begynnelsen: Skapelsesmyter fra Hele Verden (Bind 1 i Verdens Hellige Skrifter). De norske Bokklubbene. ISBN 82-525-4099-6.
 • Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (2000). I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden. De norske Bokklubbene. ISBN 82-525-4099-6.
 • Braarvig, Jens Erland; Sander, Lore; Matsuda, Kazunobu & Hartmann, Jens-Uwe (2000). BMSC, vol. 1. Hermes Academic Publishing.
 • Braarvig, Jens Erland & Krogh, Thomas (1997). In search of symbols. Novus Forlag, Oslo.
 • Braarvig, Jens Erland & Krogh, Thomas (1997). In Search of Symbols. An Explorative Study. Occasional Papers no 1, Department of cultural Studies, University of Oslo. Novus forlag, Oslo. ISBN 82-7099-288-7.
 • Braarvig, Jens Erland & Fuglestad, Finn (1993). En ny verden: Omkring Columbus. Det historisk-filosofiske fakultet, UiO, Oslo. ISBN 82-91398-00-3.

Se alle arbeider i Cristin

 • Geller, Markham J. & Braarvig, Jens (2018). Preface. I Braarvig, Jens & Geller, Markham J. (Red.), Studies in Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra. Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge. ISSN 978-3-945561-13-3.
 • Braarvig, Jens; Han, Jaehee; Lee, Hyebin & Leuritthikul, Weerachai (2018). A synonym lexicon similar to the Amarakośa. Sōka Daigaku Kokusai Bukkyōgaku Kōtō Kenkyūjo nenpō = Annual report of the International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka University. ISSN 1343-8980. 21, s. 309–313.
 • Braarvig, Jens Erland (2014). Why a handbook on human dignity? With Marcus Düwell, Roger Brownsword and Dietmar Mieth. I Düwell, Marcus; Braarvig, Jens Erland; Brownsword, Roger & Mieth, Dietmar (Red.), The Cambridge Handbook of Human Dignity. With Marcus Düwell, Roger Brownsword and Dietmar Mieth. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-19578-2. s. 17–22.
 • Braarvig, Jens Erland (2012). Refleksjoner rundt det gylden esel av Apuleius. I Braarvig, Jens Erland (Red.), Det gyldne esel. Oversatt av Henning Mørland. Bokklubben. ISSN 9788252580341.
 • Braarvig, Jens Erland (2010). Traces of Gandharan Buddhism, An Exhibition of Ancient Buddhist Manuscripts in the Schøyen Collection.
 • Braarvig, Jens Erland (2006). Thesaurus Literaturae Buddhicae (TLB), leksikografisk søkemaskin for buddhistisk litteratur på sanskrit, kinesisk, tibetansk og engelsk: Aksayamatinirdesa, Bodhicaryavatara, Kasyapaparivarta, Ratnagotravibhaga, Vajracchedika, Vigrahavyavartani, Vimalkirtinirdesa.
 • Braarvig, Jens Erland; Natvig, Bent & Hatlevik, Svein Erik (2006). På tvers av to kulturer. [Avis]. Morgenbladet.
 • Braarvig, Jens Erland (2003). Hva er en hellig tekst? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 15(1), s. 4–8.
 • Braarvig, Jens Erland (2003). �Demeterhymnen,� til norsk ved Jens Braarvig,� i Tore Frost, Greske myter og mysterier. Den norske bokklubben. ISSN 82-525-4109-7.
 • Braarvig, Jens Erland (2003). Motif indices and the semantic web: 1. Motif Index of Classical Antiquity (MICA), 2. Norwegian Folk Tales on the internet.
 • Braarvig, Jens Erland (2003). Thesaurus Litteraturae Buddhicae � trilingual texts on the internet.
 • Braarvig, Jens Erland (2003). The Manjusrivikridita, the Suvarnavarnavadana and the origins of the Mahayana Canon.
 • Braarvig, Jens Erland & Harrison, Paul (2002). Candrottaradarikavyakarana, Manuscripts in the Schøyen Collection , vol. iii: Buddhist Manuscripts, vol. ii,. hermes Academic Publishing. ISSN 8280340033. s. 51–69.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). The Schøyen Collection, Buddhist Tradition and Global Culture.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Et fordrag om tomhet.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Refleksjoner rundt skriftkulturens begynnelse.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). På spor av den tapte tid. Informasjonsblad (Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi). ISSN 0804-3272. 2, s. 1–5.
 • Braarvig, Jens Erland & Sander, Lore (2001). Utstillingen "Buddhist Manuscripts in the Schøyen Collection," i anledning Opening of the 10th academic year of the "Centre fro Advanced Study. [Radio]. Opening of the 10th academic year of the "Centre for Advanced Study,".
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Fra bilde til skrift.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Thesaurus Literaturae Buddhicae (TLB). Its Scope, and a Description of its Routines.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Thesaurus literaturae Buddhicae. An overview.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Buddhist Manuscripts in the Schøyen Collection.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). Dionysios Areopagita og den sene Nyplatonismen.
 • Braarvig, Jens Erland & Laudal, Olav Arnfinn (2000). Grammatikk og matematikk - en samtale mellom to kulturer.
 • Braarvig, Jens Erland (1999). En konkurranseutsatt universitetsadministrasjon? Uniforum. ISSN 1891-5825. 28.
 • Braarvig, Jens Erland & Krogh, Thomas (1997). In Search of Symbols. An Explorative Study, (=Occational Papers from the Department of Cultural Studies, University of Oslo 1). Novus Forlag, Oslo. ISSN 82-7099-288-7.
 • Braarvig, Jens Erland & Fuglestad, Finn (1993). En ny verden omkring Columbus. Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 82-91398-00-3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 11. mai 2022 21:56

Forskergrupper