Jens Braarvig

Bilde av Jens Braarvig
English version of this page
Rom 429
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Filosofi

Pågående forskning

I prosjektet "Flerspråklighet, Linguae Francae og vitenskapelige begrepers globale historie" publiseres sentrale tekster i sitt orginalspråk, sammen med et økende antall oversettelser. De flerspråklige tekstene har stor relevans og betydning:

 • for å forstå den globale idé- og vitenskapshistorien, og for filologien generelt.
 • for den lingvistisk rettede språkforskningen
 • for semantikk og begrepsforskning
 • for historieforskningen generelt

 

For mer informasjon, se min engelske side.

Emneord: Religionshistorie, Buddhisme, Hinduisme, Språkmøter

Publikasjoner

 • Braarvig, Jens (2018). The Imprint of Buddhist Sanskrit on Chinese and Tibetan: Some Lexical Ontologies and Translation Strategies in the Tang Dynasty. I Braarvig, Jens & Geller, Markham J. (Red.), Studies in Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra. Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge. ISSN 978-3-945561-13-3. s. 427–451.
 • Braarvig, Jens (2018). Dependent Languages. I Braarvig, Jens & Geller, Markham J. (Red.), Studies in Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra. Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge. ISSN 978-3-945561-13-3.
 • Geller, Markham J. & Braarvig, Jens (2018). Introduction. I Braarvig, Jens & Geller, Markham J. (Red.), Studies in Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra. Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge. ISSN 978-3-945561-13-3.
 • Braarvig, Jens Erland & Borgland, Jens Wilhelm (2016). A Kuṣāṇa Brāhmī Fragment of a Commentary on aśubhabhāvanā and the Formation of the Foetus. I Braarvig, Jens Erland (Red.), BUDDHIST MANUSCRIPTS IN THE SCHØYEN COLLECTION volume IV. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978 82 8034 203 4. s. 329–332.
 • Braarvig, Jens Erland; Baums, Stefan; Lenz, Timothy J.; Liland, Fredrik; Matsuda, Kazunobu & Salomon, Richard (2016). The Bodhisattvapiṭakasūtra in Gāndhārī. I Braarvig, Jens Erland (Red.), BUDDHIST MANUSCRIPTS IN THE SCHØYEN COLLECTION volume IV. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978 82 8034 203 4. s. 267–282.
 • Braarvig, Jens Erland (2014). Iconoclasm - Three Modern Cases. I Kolrud, Kristine & Prusac, Marina (Red.), Iconoclasm from antiquity to modernity, http://www.ashgate.com/isbn/9781409470335. Ashgate. ISSN 978-1-4094-7033-5. s. 153–170.
 • Braarvig, Jens Erland (2014). The Schøyen Collection. I Harrison, Paul & Hartmann, Jens-Uwe (Red.), From Birch Bark to Digital Data: Recent Advances in Buddhist Manuscript Research. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. ISSN 978-3-7001-7581-0. s. 157–164.
 • Braarvig, Jens Erland (2014). Hinduism: the universal self in a class society. I Düwell, Marcus; Braarvig, Jens Erland; Brownsword, Roger & Mieth, Dietmar (Red.), The Cambridge Handbook of Human Dignity. With Marcus Düwell, Roger Brownsword and Dietmar Mieth. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-19578-2. s. 163–169. doi: 10.1017/cbo9780511979033.019.
 • Braarvig, Jens Erland (2014). Buddhism: inner dignity and absolute altruism. I Düwell, Marcus; Braarvig, Jens Erland; Brownsword, Roger & Mieth, Dietmar (Red.), The Cambridge Handbook of Human Dignity. With Marcus Düwell, Roger Brownsword and Dietmar Mieth. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-19578-2. s. 170–176. doi: 10.1017/cbo9780511979033.020.
 • Braarvig, Jens Erland (2013). Indian iconography on Bencharong. I Håbu, Anne & Rooney, Dawn F (Red.), Royal Porcelain from Siam. Unpacking the Ring Collection. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978-82-8034-200-3. s. 229–235.
 • Braarvig, Jens Erland (2013). Innledende essay. I Braarvig, Jens Erland (Red.), Milarepas liv. Oversatt av Bjarte Kaldhol. Bokklubben. ISSN 9788252580082. s. 7–31.
 • Braarvig, Jens Erland (2012). Kulturblanding, handel og erobring. Spor. ISSN 0801-5376. s. 12–17.
 • Braarvig, Jens Erland (2012). The Spread of Buddhism as Globalization of Knowledge. I Renn, Jürgen (Red.), The Globalization of Knowledge in History. Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge. ISSN 978-3-8442-2238-8. s. 245–267.
 • Braarvig, Jens Erland (2011). Rhetoric of Emptiness, Zen Rhetoric and Doctrine in China, Korea, and Japan. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004185562. doi: 10.1163/9789004206281_003.
 • Justnes, Årstein & Braarvig, Jens Erland (2011). Hellig tekst og hellige skrifter. I Justnes, Årstein & Braarvig, Jens Erland (Red.), Hellige skrifter i verdensreligionene. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-902-3. s. 9–20.
 • Braarvig, Jens Erland (2010). Noen overfladiske bemerkninger om indisk filosofi i fire ontologiske perspektiver. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220.
 • Braarvig, Jens Erland (2009). The Buddhist Hell: An Early Instance of the Idea. Numen. ISSN 0029-5973. 56(2-3), s. 254–281. doi: 10.1163/156852709X405008.
 • Braarvig, Jens Erland (2007). Klassifiseringen av skrifttyper. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 23(1), s. 72–85.
 • Braarvig, Jens Erland (2006). Das Traumlied in der Mythologischen Tradition, Das Traumlied des Olav Åsteson. Urachhaus. ISSN 3825174344. s. 73–82.
 • Braarvig, Jens Erland (2006). Innledende essay. I Braarvig, Jens Erland (Red.), Sumeriske skrifter. Bokklubben. ISSN 82-525-6213-2.
 • Braarvig, Jens Erland (2005). Timaios & Kritas. I Kolstad, Hans (Red.), Platons samlede verker VII. Vidarforlagets kulturbibliotek. s. 197–317.
 • Braarvig, Jens Erland (2004). The case of ancient Buddhist manuscripts from Afghanistan, Not for sale. A Swiss-British conference on the traffic in artefactsfrom Iraq, Afganistan and beyond. British Council. s. 35–39.
 • Braarvig, Jens Erland; Sander, Lore & Schmithausen, Lambert (2002). Fragments of an early commentary, Manuscripts in the Schøyen Collection , vol. iii: Buddhist Manuscripts, vol. ii,. hermes Academic Publishing. ISSN 8280340033. s. 249–255.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Gilgamesh-eposets ellevte tavle. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. s. 85–95.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Gilgamesh og Atrahasis. To babylonske helter. Innledning, Gilgamesh og Atrahasis. To babylonske helter. Oslo.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Bhagavadgita. I Jacobsen, K (Red.), Bhagavadgita og andre Hinduistiske skrifter. Oslo. s. 3–103.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Jesus og Dionysos, Kropp og Oppstandelse. Oslo. s. 38–48.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Om Isis og Osiris. I Naguib, Saphinaz Amal (Red.), Den Egyptiske dødeboken. Den norske bokklubben, Oslo. s. 173–185.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). I begynnelsen giftet Plogen seg med Jorden. I Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (Red.), I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden. De norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4099-6. s. 43–48.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). Forord. I Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (Red.), I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden. De norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4099-6. s. 9–32.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). Sangen om hakken. I Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (Red.), I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden. De norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4099-6. s. 39–42.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). Fra Hesiod:Theogonia. Den greske skapelsesberetningen. I Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (Red.), I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden. De norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4099-6. s. 85–94.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). Fra Enuma Elish: Den gang der oppe. Det babylonske skapelseseposet. I Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (Red.), I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden. De norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4099-6. s. 49–84.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). Fra Rigveda. I Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (Red.), I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden. De norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4099-6. s. 245–254.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). ¿W. Brede Kristensen¿s concept ¿Life out of death¿¿. I Hjelde, Sigurd (Red.), Man, Meaning and Mystery. Hundred Years of History of Religion in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). Sarvadharmapra®ttinirdeßa. I Braarvig, Jens Erland; Sander, Lore; Matsuda, Kazunobu & Hartmann, Jens-Uwe (Red.), BMSC, vol. 1. Hermes Academic Publishing.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). ¿Den mystiske teologi. Brev til Timoteus¿, Den levende kjærlighets flamme. Jan Erik Ebbestad Hansen.
 • Braarvig, Jens Erland (1999). The Sarvadharmapravrttinirdesa: Sanskrit Fragments and Contents. Bulletin. ISSN 0803-0804.
 • Braarvig, Jens Erland (1999). Magic: Reconcidering the Grand Dichotomy. World of Ancient Magic, Papers from the first International Samson Eitrem seminar at the Norwegian Institute at Athens 4-8- May 1997. s. 21–54.
 • Braarvig, Jens Erland (1998). Språkmøter i Tibet: Pilegrimsreiser til India og kinesisk dominans. I Johnsen, Birgit Hertzberg & Sveen, Andreas (Red.), Kommunikasjon. s. 151–164.

Se alle arbeider i Cristin

 • Braarvig, Jens Erland (2016). BUDDHIST MANUSCRIPTS IN THE SCHØYEN COLLECTION volume IV. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISBN 978 82 8034 203 4. 540 s.
 • Düwell, Marcus; Braarvig, Jens Erland; Brownsword, Roger & Mieth, Dietmar (2014). The Cambridge Handbook of Human Dignity. With Marcus Düwell, Roger Brownsword and Dietmar Mieth. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-19578-2. 608 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2014). “Words for “Meditation” in Classical Yoga and Early Buddhism”, I: Halvor Eifring (ed.) Hindu, Buddhist and Taoist Meditation, p. 41-56. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISBN 9788280342010. 16 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2013). Milarepas liv. Oversatt av Bjarte Kaldhol. Bokklubben. ISBN 9788252580082. 300 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2012). Det gyldne esel. Oversatt av Henning Mørland. Bokklubben. ISBN 9788252580341. 373 s.
 • Justnes, Årstein & Braarvig, Jens Erland (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-902-3. 204 s.
 • Braarvig, Jens Erland & Liland, Fredrik (2010). Traces of Gandharan Buddhism, An Exhibition of Ancient Buddhist Manuscripts in the Schøyen Collection. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISBN 82-8034-075-0.
 • Braarvig, Jens Erland (2009). The Manjusrivikriditasutra and its place in the history of Mahayana Buddhism. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISBN 8280340742. 160 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2008). Myths, Metaphors and Metaphysics. Orphic Metamorphoses of Dionysus. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISBN 978-82-8034-073-3. 102 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2006). Sumeriske skrifter. Bokklubben. ISBN 82-525-6213-2. 364 s.
 • Åsteson, Olav & Braarvig, Jens Erland (2006). Das Traumlied des Olav Åsteson. Urachhaus. ISBN 3825174344. 112 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2006). Buddhist Manuscripts in the Schøyen Collection vol. iii. Hermes Academic Publishing. ISBN 82-8034-006-8. 3(3). 379 s.
 • Lienenthal, Richard; Noel, William & Braarvig, Jens Erland (2004). Medieval Seal Matrices in the Schøyen Collection. Hermes Academic Publishing. 98 s.
 • Braarvig, Jens Erland & Bringsværd, Tor Åge (2004). Gilgamesh, verdens første epos. Alle de viktigste Gilgamesh-fortellingene. Den norske bokklubben. 187 s.
 • Braarvig, Jens Erland & Kittelsen, Erling (2004). Til Inanna. Prinsesse Enheduannas dikt til gudinnen Inanna fra 2200-tallet før Kristus. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-18893-1. 60 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2003). �Hermeshymnen,� til norsk ved Jens Braarvig,� i Tore Frost, Greske myter og mysterier. Den norske bokklubben. ISBN 82-525-4109-7. 30 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2003). Lotussutraen og andre skrifter fra mahayanabuddhismen. Utvalg og innledende essay. Den norske bokklubben. ISBN 8252551882. 380 s.
 • Braarvig, Jens Erland (2002). To kulturer? Pax Forlag.
 • Braarvig, Jens & Braarvig, Jens Erland (2002). Manuscripts in the Schøyen Collection , vol. iii: Buddhist Manuscripts, vol. ii, hermes Academic Publishing. ISBN 8280340033. 3(3). 389 s.
 • Bringsværd, Tor Åge; Braarvig, Jens Erland & Hagen, Alf van der (2002). Verdens hellige skrifter, Østkirken. De norske bokklubbene. ISBN 82-525-4118-6.
 • Braarvig, Jens Erland & Natvig, Bent (2002). To kulturer? Pax, Oslo. ISBN 82-530-2265-4.
 • Braarvig, Jens Erland; Bringsværd, Tor Åge & Furuli, Rolf (2001). Gilgamesh og Atrahasis. To babylonske helter. Oslo.
 • Braarvig, Jens Erland; Sander, Lore; Matsuda, Kazunobu & Hartmann, Jens-Uwe (2000). BMSC, vol. 1. Hermes Academic Publishing.
 • Braarvig, Jens Erland; Hartmann, Jens-Uwe; Matsuda, Kazunobu & Sander, Lore (2000). Manuscripts in the Schøyen Collection , vol. i: Buddhist Manuscripts, vol. i. Hermes Science Publications.
 • Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (2000). I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden. De norske Bokklubbene. ISBN 82-525-4099-6.
 • Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (2000). I Begynnelsen: Skapelsesmyter fra Hele Verden (Bind 1 i Verdens Hellige Skrifter). De norske Bokklubbene. ISBN 82-525-4099-6.
 • Braarvig, Jens Erland & Krogh, Thomas (1997). In search of symbols. Novus Forlag, Oslo.
 • Braarvig, Jens Erland & Krogh, Thomas (1997). In Search of Symbols. An Explorative Study. Occasional Papers no 1, Department of cultural Studies, University of Oslo. Novus forlag, Oslo. ISBN 82-7099-288-7.
 • Braarvig, Jens Erland & Fuglestad, Finn (1993). En ny verden: Omkring Columbus. Det historisk-filosofiske fakultet, UiO, Oslo. ISBN 82-91398-00-3.

Se alle arbeider i Cristin

 • Geller, Markham J. & Braarvig, Jens (2018). Preface. I Braarvig, Jens & Geller, Markham J. (Red.), Studies in Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra. Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge. ISSN 978-3-945561-13-3.
 • Braarvig, Jens; Han, Jaehee; Lee, Hyebin & Leuritthikul, Weerachai (2018). A synonym lexicon similar to the Amarakośa. Sōka Daigaku Kokusai Bukkyōgaku Kōtō Kenkyūjo nenpō = Annual report of the International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka University. ISSN 1343-8980. 21, s. 309–313.
 • Braarvig, Jens Erland (2014). Why a handbook on human dignity? With Marcus Düwell, Roger Brownsword and Dietmar Mieth. I Düwell, Marcus; Braarvig, Jens Erland; Brownsword, Roger & Mieth, Dietmar (Red.), The Cambridge Handbook of Human Dignity. With Marcus Düwell, Roger Brownsword and Dietmar Mieth. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-19578-2. s. 17–22.
 • Braarvig, Jens Erland (2012). Refleksjoner rundt det gylden esel av Apuleius. I Braarvig, Jens Erland (Red.), Det gyldne esel. Oversatt av Henning Mørland. Bokklubben. ISSN 9788252580341.
 • Braarvig, Jens Erland (2010). Traces of Gandharan Buddhism, An Exhibition of Ancient Buddhist Manuscripts in the Schøyen Collection.
 • Braarvig, Jens Erland (2006). Thesaurus Literaturae Buddhicae (TLB), leksikografisk søkemaskin for buddhistisk litteratur på sanskrit, kinesisk, tibetansk og engelsk: Aksayamatinirdesa, Bodhicaryavatara, Kasyapaparivarta, Ratnagotravibhaga, Vajracchedika, Vigrahavyavartani, Vimalkirtinirdesa.
 • Braarvig, Jens Erland; Natvig, Bent & Hatlevik, Svein Erik (2006). På tvers av to kulturer. [Avis]. Morgenbladet.
 • Braarvig, Jens Erland (2003). Hva er en hellig tekst? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 15(1), s. 4–8.
 • Braarvig, Jens Erland (2003). The Manjusrivikridita, the Suvarnavarnavadana and the origins of the Mahayana Canon.
 • Braarvig, Jens Erland (2003). Thesaurus Litteraturae Buddhicae � trilingual texts on the internet.
 • Braarvig, Jens Erland (2003). Motif indices and the semantic web: 1. Motif Index of Classical Antiquity (MICA), 2. Norwegian Folk Tales on the internet.
 • Braarvig, Jens Erland (2003). �Demeterhymnen,� til norsk ved Jens Braarvig,� i Tore Frost, Greske myter og mysterier. Den norske bokklubben. ISSN 82-525-4109-7.
 • Braarvig, Jens Erland & Harrison, Paul (2002). Candrottaradarikavyakarana, Manuscripts in the Schøyen Collection , vol. iii: Buddhist Manuscripts, vol. ii,. hermes Academic Publishing. ISSN 8280340033. s. 51–69.
 • Braarvig, Jens Erland & Sander, Lore (2001). Utstillingen "Buddhist Manuscripts in the Schøyen Collection," i anledning Opening of the 10th academic year of the "Centre fro Advanced Study. [Radio]. Opening of the 10th academic year of the "Centre for Advanced Study,".
 • Braarvig, Jens Erland (2001). På spor av den tapte tid. Informasjonsblad (Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi). ISSN 0804-3272. 2, s. 1–5.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). The Schøyen Collection, Buddhist Tradition and Global Culture.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Et fordrag om tomhet.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Refleksjoner rundt skriftkulturens begynnelse.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Buddhist Manuscripts in the Schøyen Collection.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Thesaurus literaturae Buddhicae. An overview.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Thesaurus Literaturae Buddhicae (TLB). Its Scope, and a Description of its Routines.
 • Braarvig, Jens Erland (2001). Fra bilde til skrift.
 • Braarvig, Jens Erland (2000). Dionysios Areopagita og den sene Nyplatonismen.
 • Braarvig, Jens Erland & Laudal, Olav Arnfinn (2000). Grammatikk og matematikk - en samtale mellom to kulturer.
 • Braarvig, Jens Erland (1999). En konkurranseutsatt universitetsadministrasjon? Uniforum. ISSN 1891-5825. 28.
 • Braarvig, Jens Erland & Krogh, Thomas (1997). In Search of Symbols. An Explorative Study, (=Occational Papers from the Department of Cultural Studies, University of Oslo 1). Novus Forlag, Oslo. ISSN 82-7099-288-7.
 • Braarvig, Jens Erland & Fuglestad, Finn (1993). En ny verden omkring Columbus. Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 82-91398-00-3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 8. nov. 2018 09:59