Jens Braarvig

Bilde av Jens Braarvig
English version of this page
Rom 429
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Filosofi

Pågående forskning

I prosjektet "Flerspråklighet, Linguae Francae og vitenskapelige begrepers globale historie" publiseres sentrale tekster i sitt orginalspråk, sammen med et økende antall oversettelser. De flerspråklige tekstene har stor relevans og betydning:

  • for å forstå den globale idé- og vitenskapshistorien, og for filologien generelt.
  • for den lingvistisk rettede språkforskningen
  • for semantikk og begrepsforskning
  • for historieforskningen generelt

 

For mer informasjon, se min engelske side.

Emneord: Religionshistorie, Buddhisme, Hinduisme, Språkmøter
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 8. nov. 2018 09:59