Kathinka Frøystad

Bilde av Kathinka Frøystad
English version of this page
Telefon +47 22854790
Rom 373 PAM
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Frøystad er sosialantropolog med religiøs kompleksitet og religionspolitikk i India som sine primære forskningsinteresser. Siden 2014 har hun særlig vært opptatt av hva som skaper samholdskraft i et så religiøst mangfoldig land som India. Hvilken virkning har rituell deltakelse på tvers av religiøs tilhørighet? Og i hvilken grad virker det indiske lovforbudet mot religiøse krenkelser etter hensikten?

Tidligere har Frøystad forsket på framveksten av New Age-influerte religiøse trender blant urbane middelklassehinduer og på hvordan hindunasjonalistisk hverdagsretorikk påvirkes av kaste og klasse. Flere av disse teamene følger hun fortsatt tett.

Undervisning

I tillegg bidrar hun med undervisning på følgende emner:

Bakgrunn

 • 2017-2019  Professor II ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
 • 2007-2014: Førsteamanuensis og professor (fra 2014) ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
 • 2006-2007: Gjesteforsker ved UC San Diego Department of Anthropology  (6 mnd)
 • 2003-2007: Postdoc-stipendiat ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo
 • 2000-2003: Førstelektor og universitetslektor ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo
 • Utdannet som sosialantropolog (dr.polit.) fra Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo, i 2000
 • 1995-2000: Doktorgradsstipendiat i sosialantropologi med kontorplass på Institutt for Fredsforskning (PRIO)
Emneord: India, Antropologi, Religion og politikk, Kosmopolitisme, Sosial ulikhet, Religiøs nasjonalisme, Blasfemi, Hinduisme

Publikasjoner

 • Frøystad, Kathinka & Lazzaretti, Vera (2021). Introduction: Containing religious offence beyond the courts. South Asia: Journal of South Asian Studies.  ISSN 0085-6401. . doi: https://doi.org/10.1080/00856401.2021.1923449
 • Frøystad, Kathinka (2019). Affective digital images: Shiva in the Kaaba and the smartphone revolution, In Paul Rollier; Kathinka Frøystad & Arild Engelsen Ruud (ed.),  Outrage: The Rise of Religious Offence in Contemporary South Asia.  UCL Press.  ISBN 9781787355286.  5.  s 123 - 148
 • Frøystad, Kathinka (2019). Hinduism and New Age: Patrimonial Oneness and Religious Cosmopolitanism, In Torkel Brekke (ed.),  The Oxford History of Hinduism: Modern Hinduism.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-879083-9.  Kap 8.  s 141 - 161
 • Frøystad, Kathinka (2019). Ritual inclusivity in turbulent times, In Alf Gunvald Nilsen; Kenneth Bo Nielsen & Anand Vaidya (ed.),  Indian Democracy: Origins, Trajectories, Contestations.  Pluto Press.  ISBN 9780745338927.  Kap 9.  s 114 - 126
 • Rollier, Paul; Frøystad, Kathinka & Ruud, Arild Engelsen (2019). Introduction: Researching the rise of religious offence in South Asia, In Paul Rollier; Kathinka Frøystad & Arild Engelsen Ruud (ed.),  Outrage: The Rise of Religious Offence in Contemporary South Asia.  UCL Press.  ISBN 9781787355286.  1.  s 1 - 47
 • Frøystad, Kathinka (2018). Failing the third toilet test: Reflections on fieldwork, gender and Indian loos. Ethnography.  ISSN 1466-1381.  21(2), s 261- 279 . doi: https://doi.org/10.1177/1466138118804262 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). A fine Balance: Censoring for respect and social harmony, In Arild Engelsen Ruud & Geir Heierstad (ed.),  India's democracies : diversity, co-optation, resistance.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02689-3.  8.  s 183 - 222
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). Alter-politics reconsidered: From different worlds to osmotic worlding, In Bjørn Enge Bertelsen & Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen (ed.),  Critical Anthropological Engagements in Human Alterity and Difference.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-40474-5.  10.  s 229 - 252 Vis sammendrag
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2015). Naturalisering på langs og tvers: Begrepshistorisk refleksjon med storm i kastene. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  26(1), s 22- 39
 • Frøystad, Kathinka (2013). Cosmopolitanism or iatrogenesis? Reflections on religious plurality, censorship and disciplinary orientations, In Kenneth Bo Nielsen; Uwe Skoda & Marianne Qvortrup Fibiger (ed.),  Navigating Social Exclusion and Inclusion in Contemporary India and Beyond: Structures, Agents, Practices.  Anthem Press.  ISBN 9780857283221.  Chapter 2.  s 19 - 40
 • Frøystad, Kathinka (2012). Divine Intersections: Hindu Ritual and the Incorporation of Religious Others. Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal.  ISSN 1837-5391.  4(2), s 1- 21
 • Frøystad, Kathinka (2012). The Mediated Guru: Simplicity, Instantaneity and Change in Middle-Class Religious Seeking, In Aya Ikegame (ed.),  The Guru in South Asia: New Interdisciplinary Perspectives.  Routledge.  ISBN 978-0-415-51019-6.  9.  s 181 - 201 Vis sammendrag
 • Frøystad, Kathinka (2011). Anonymous encounters: Class categorisation and social distancing in public places, In Henrike Donner & Geert De Neve (ed.),  The meaning of the local : politics of place in urban India.  Routledge.  ISBN 978-0-415-59623-7.  Kapittel 8.  s 159 - 181 Vis sammendrag
 • Frøystad, Kathinka (2011). From analogies to narrative entanglement: Invoking scientific authority in Indian New Age Spirituality, In James R Lewis & Olav Hammer (ed.),  Handbook of religion and the authority of science.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-18791-7.  Kapittel.  s 41 - 66
 • Frøystad, Kathinka (2011). Roping Outsiders In: Invoking Science in Contemporary Spiritual Movements in India. Nova Religio.  ISSN 1092-6690.  14(4), s 77- 98 . doi: 10.1525/nr.2011.14.4.77
 • Frøystad, Kathinka (2010). Balansekunst: mellom ytringsfrihet og harmonibegrunnet (selv)sensur, I: Arild Engelsen Ruud & Geir Heierstad (red.),  Demokrati på indisk.  Unipub forlag.  ISBN 9788274774766.  Kapittel 9.  s 179 - 211
 • Frøystad, Kathinka (2010). Relegitimizing caste discrimination in Uttar Pradesh:Towards a Post-Mandal untouchability?, In Mikael Aktor & Robert Deliège (ed.),  From Stigma to Assertion: Untouchability, identity and politics in early and modern India.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-0775-2.  7.  s 178 - 200
 • Frøystad, Kathinka (2009). Communal riots in India as a transitory form of political violence: Three approaches. Ethnic and Racial Studies.  ISSN 0141-9870.  32(3), s 442- 459 . doi: 10.1080/01419870701722315 Vis sammendrag
 • Frøystad, Kathinka (2009). The return path: Anthropology of a western yogi, In Thomas Csordas (ed.),  Transnational Transcendence: Essays on Religion and Globalization.  University of California Press.  ISBN 978-0-520-25741-2.  11.  s 279 - 304
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2006). Anonymous encounters: class categorisation and social distancing in public places, In Gert De Neve & Henrike Donner (ed.),  The Meaning of the Local: Politics of Place in Urban India.  Routledge.  ISBN 9781844721146.  8.  s 159 - 181
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2006). Veldig vitenskapelig: vitenskapelige legitimeringsformer i den indiske New Age-bevegelsen. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  17(2), s 105- 118 Vis sammendrag
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2003). Master�Servant Relations and the Domestic Reproduction of Caste in Northern India. Ethnos.  ISSN 0014-1844.  68(1), s 73- 94
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2003). Forestillingen om det "ordentlige" feltarbeid og dets umulighet i Norge, I: Marianne Rugkåsa & Kari Trædal Thorsen (red.),  Nære steder nye rom. Utfordringer i antropologiske studier i Norge.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30597-8.  Kap 1.  s 32 - 64
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2001). Kropp og klasse i Kanpur -- en meditasjon over kroppens teoretiske mangetydighet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  12(3), s 161- 174 Vis sammendrag
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2000). Kaste - en bremsekloss for hindunasjonalismen?, I:  Nærbilder av India.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-456-0792-4.  s 82 - 103
 • Frøystad, Hanne Kathinka (1997). Norge og Sør-Asia, I: Torbjørn L. Knutsen; Gunnar Sørbø & Svein Gjerdåker (red.),  Norges Utenrikspolitikk.  Cappelen/Christian Michelsens Institutt.  ISBN 82-456-0405-4. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Rollier, Paul; Frøystad, Kathinka & Ruud, Arild Engelsen (ed.) (2019). Outrage: The Rise of Religious Offence in Contemporary South Asia. UCL Press.  ISBN 9781787355286.  264 s. Vis sammendrag
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2005). Blended Boundaries: Caste, Class, and Shifting Faces of 'Hinduness' in a North Indian City. Oxford University Press.  ISBN 0-19-566400-0.  326 s. Vis sammendrag
 • Frøystad, Hanne Kathinka; Mageli, Eldrid Ingebjørg & Ruud, Arild Engelsen (2000). Nærbilder av India. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-456-0792-4.
 • Frøystad, Hanne Kathinka; Mageli, Eldrid Ingebjørg & Ruud, Arild Engelsen (2000). Nærbilder av India: Samfunn, politikk og utvikling. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-456-0792-4.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frøystad, Kathinka (2021, 14. mai). Corona i India: Kort tid etter dør han.  Dagbladet.
 • Frøystad, Kathinka (2021, 30. april). Faren trenger fire sylindere om dagen for å puste. Sykehuset kan bare gi to..  Aftenposten.
 • Frøystad, Kathinka (2021, 12. juli). Hver tredje hindu i India vil ikke ha kristne som naboer.  Vårt Land.
 • Frøystad, Kathinka (2021). Inclusivism and its contingencies: following temple-goers in Kanpur, In Istvan Keul (ed.),  Spaces of Religion in Urban South Asia.  Routledge.  ISBN 9780367561505.  3.  s 24 - 38
 • Frøystad, Kathinka (2021, 01. mai). Koronakrisen i India: Vi feiret for tidlig. [Internett].  NRK Nyheter.
 • Frøystad, Kathinka (2021, 28. april). Pandemikrisen i India. [Radio].  Dagsnytt Atten, NRK P2.
 • Berg, Dag-Erik; Ruud, Arild Engelsen; Frøystad, Kathinka & Løkeland-Stai, Espen (2020, 10. januar). India-forsker om rektor-nei til India-tur: «Lite interesse for demokrati?».  Khrono.no.
 • Frøystad, Kathinka (2020). Discussion with filmmakers.
 • Frøystad, Kathinka (2020, 15. september). Folk fengsles for blasfemi i Pakistan. [Radio].  NRK P2, Studio2.
 • Frøystad, Kathinka (2020, 23. april). Hele India i karantene. [Radio].  NRK P2, Studio 2.
 • Frøystad, Kathinka (2020). Hindunasjonalismens politiske ontologi: Fra skrekkvisjoner til framtidsdrømmer.
 • Frøystad, Kathinka (2020). Impressions from an online film festival: Review of GIEFF 2020. NAFA Network Newsletter.  ISSN 0805-1046.  27(1)
 • Frøystad, Kathinka (2020, 02. juni). India opphever nedstengningen selv om koronasmitten øker. [Radio].  NRK P2, Studio 2.
 • Frøystad, Kathinka (2020). Introduction: Religious festivals and political change.
 • Frøystad, Kathinka (2020). Kali, Kathinka and the Camera, In Radhika Chopra (ed.),  Ways of Worship.  Penguin.  ISBN 978-0-670-09401-1.  10.  s 90 - 96
 • Frøystad, Kathinka (2020, 24. januar). Maskerte angripere slo studentleder til blods.  Aftenposten.
 • Frøystad, Kathinka (2020). Religious offence: analytical perspectives.
 • Frøystad, Kathinka; Wollbraaten, Sofie Vega & Sen, Moumita (2020). Towards a self-reflected romantic hero: Representations of the romantic protagonist and his approach to women in Hindi films of the 2010s.
 • Flåten, Lars Tore; Nielsen, Kenneth Bo; Jensenius, Francesca R.; Frøystad, Hanne Kathinka & Ruud, Arild Engelsen (2019). Valgvake - valget i India.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2019). Gandhi - tidløs eller tannløs?. Asiapunkt.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2019). Hindu nationalism and its forms of excess.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2019, 26. september). Intervju om hindunasjonalisme. [Radio].  NRK P2, Verdibørsen.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2019). Kamini and the cardamoms: The New Hindu India against itself.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2019, 02. oktober). Mahatma Gandhi 150 år: Hva betyr han i dag?. [Radio].  Studio 2, NRK P2.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2019, 02. oktober). Mahatma Gandhi 150 år: Hva betyr han i dag? (kort innslg). [Radio].  Her og Nå, NRK P1.
 • Frøystad, Kathinka (2019). Hindu nationalism then and now.
 • Frøystad, Kathinka (2019). India and Norway: Constitutions compared.
 • Frøystad, Kathinka (2019, 13. desember). India har vedtatt en lov som gir mange illegale migranter rett til statsborgerskap -- så lenge de ikke er muslimer. [Radio].  Studio 2, NRK P2.
 • Frøystad, Kathinka (2019, 09. mai). Intervju om verdens økte alkoholforbruk og Indias rolle i dette. [Radio].  Studio 2, NRK P2.
 • Frøystad, Kathinka (2019, 04. februar). Løgn på sosiale medier. [Radio].  Ekko, NRK P2. Vis sammendrag
 • Frøystad, Kathinka (2019). Menstruerende kvinner skaper tempelbråk i India. religioner.no.
 • Frøystad, Kathinka (2019). Modi-koden. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Frøystad, Kathinka (2019, 23. mai). Om Modis brakseier ved nasjonalvalget i India, mai 2019. [Radio].  Studio 2, NRK P2.
 • Frøystad, Kathinka (2019, 08. januar). Om den indiske høyesterettsdommen som sikret kvinner adgang til Sabarimala-templet. [Radio].  NRK P2 - Studio 2.
 • Frøystad, Kathinka (2019, 05. februar). Sanskrit på nordkapp (intervju med Avinash Patwardhan. [Internett].  AsiaPunkt.
 • Frøystad, Kathinka (2019). Tempelbråk i Kerala. Asiapunkt.
 • Frøystad, Kathinka (2019). The New Hindu India against itself: Lessons from a mobile fieldwork.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2018, 08. mai). Rystes av brutale voldtekter.  Vårt Land.
 • Frøystad, Kathinka (2018). A Kali Temple Inside Out (introduction and preview of ethnographic film).
 • Frøystad, Kathinka (2018, 13. mai). Asifa (8) ble voldtatt og drept i India. Nå kommer de groteske voldtektssakene til overflaten.  Dagbladet.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Blasfemi og politikk i Sør-Asia.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Contingent moments in Kanpur.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Contingent moments in Kanpur: On the act of overlooking or claiming religious offence.
 • Frøystad, Kathinka (2018, 16. april). Gnisninger i India (om voldtektsdrapet av Asifa Bano). [Radio].  Studio 2, NRK p2.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Indias voldtektsdrap på Twitter. NRK Ytring.
 • Frøystad, Kathinka (2018, 29. april). Intervju om Asifa-saken i India på NRK Ytring. [Radio].  NRK P2.
 • Frøystad, Kathinka (2018, 11. september). Intervju om Indias avkriminalisering av homofili. [Radio].  NRK P2, Verdibørsen.
 • Frøystad, Kathinka (2018, 16. januar). Intervju om den kontroversielle indiske spillefilmen Padmavat (tidligere tittel: Padmavati). [Radio].  NRK P2.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Introduction: Containing religious offence in South Asia.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Mangfold og mangfoldsledelse: Indiske erfaringer. Vis sammendrag
 • Frøystad, Kathinka (2018, 14. november). Om WhatsApps popularitet og politiske rolle i India. [Radio].  Studio 2, NRK P2.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Problemet med Padmavati. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Frøystad, Kathinka & Kvanneid, Aase Jeanette (2018). Waterworn: Climate Change Resonance in the Shivalik Hills of North India.
 • Frøystad, Kathinka; Storaas, Frode & Kharel, Dipesh (2018). A Kali Temple Inside Out (etnografisk filmframsyning).
 • Frøystad, Kathinka; Storaas, Frode & Kharel, Dipesh (2018). A Kali Temple Inside out (etnografisk film). Vis sammendrag
 • Frøystad, Kathinka; Storaas, Frode & Kharel, Dipesh (2018). Premiere: "A Kali Temple Inside Out".
 • Kumar, Mukesh; Frøystad, Kathinka & Ghosh, Devleena (2018). The Saints Belong to Everyone: Liminality, Belief and Practices in Rural North India. Vis sammendrag
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). Boksamtale med Ivo de Figueiredo.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). Calibrating "cosmopolitanism": Notes from a multi-faith Indian neighbourhood.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). Ivo de Figueiredo: En fremmed ved mitt bord (bokanmeldelse). Fokus India.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). New Age in India: Economy and Religion Revisited.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). Når guruer voldtar. religioner.no.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). Ritual inclusivity in turbulent times.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017, 18. november). "Shakshiyat": A portrait of Madhumita Ray. [TV].  Rajya Sabha TV (India). Vis sammendrag
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). Three years with Modi (innlegg til paneldebatt).
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). Yoga and globalisation: More complex than you think.
 • Frøystad, Hanne Kathinka & Bjermeland, Monica (2017, 21. september). Mørklagte, mystiske India. [Internett].  Klima - et magasin om klimaforskning fra CICERO. Vis sammendrag
 • Frøystad, Hanne Kathinka & Moss, Konrad Markus (2017). The creation and maintenance of a divided city: The case of Pondicherry.
 • Frøystad, Hanne Kathinka & Sharma, Bharti (2017). Diversity in Unity: Making Interfaith Marriages Work. Vis sammendrag
 • Frøystad, Hanne Kathinka & Tønnessen, Eva (2017, 26. oktober). #metoo: Har laget navneliste på over 60 indiske akademikere. [Internett].  Khrono.
 • Frøystad, Kathinka (2017). Guru til besvær. Fokus India.
 • Frøystad, Kathinka (2017). Through the looking glass: Towards an anthropology of Indian cosmopolitanism.
 • Frøystad, Kathinka (2017). Vi som savner orientalismen.
 • Aukland, Knut; Stausberg, Michael; Keul, Istvan & Frøystad, Hanne Kathinka (2016). Tours, trade, and temples: Hindu pilgrimage in the age of global tourism.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). Denaturalizing religious difference: With Sisyphos in the field.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). Grensesprengende gudinner. Vis sammendrag
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016, 18. mars). Motets ansikt.  A-magasinet. Vis sammendrag
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). Past, present and future contributions - A personal account.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). Ritual crossings in Kanpur: Models, motives and societal ripples.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). Tamil Brahmans: The Making of a Middle-Class Caste by C. J. Fuller and Narasimhan Haripriya. Chicago: University of Chicago Press, 2014. 288 pp. American Anthropologist.  ISSN 0002-7294.  118(2), s 428- 429
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). The affect of the visual: Shiva in the Ka’aba and the smartphone revolution.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2015). An offering to Ajmer: Token or transformation?.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2015). Denaturalizing naturalization: Conceptual reflections and a new look at the c-word.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2015, 09. januar). Hvorfor blir noen krenket?. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2015). Indisk nyreligiøsitet.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2015). Nyreligiøs kasteletitimering - dødskramper eller gjenoppstandelse?.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2015). Ontological turns and turn-offs in the study of religious hyperdiversity: A preliminary view from a Kali temple.
 • Frøystad, Hanne Kathinka & Vikse, Amalie Meling (2015). Villain, Victin, Hero or Creep.
 • Frøystad, Kathinka (2014). Alles øyne på Indias voldtektsmenn. Ytring : NRK.
 • Frøystad, Kathinka (2014). Hvor er nyansene i fortellingen om Indias fattige?. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033.
 • Frøystad, Kathinka (2014, 04. juni). Intervju om voltekt og drap av dalit-kvinner i India og mangelen på toaletter i landsbyområdene. [Radio].  NRK P2 - Ekko.
 • Frøystad, Kathinka (2014). Naturalisering på langs og tvers: Begrepshistorisk refleksjon med storm i kastene.
 • Frøystad, Kathinka (2013). Amvibalent belonging in a "dirty" city: Towards an anthropology of provinciality.
 • Frøystad, Kathinka (2013). From Hindu nationalism to ritual cosmopolitanism: Looking back, sideways and ahead.
 • Frøystad, Kathinka (2013, 19. oktober). Må man drepe Gud for å bli kristen?.  Bergen.
 • Frøystad, Kathinka (2013). Sacrifice, demands, affirmations, self-development: Seeking inner and outer growth in Shining India.
 • Frøystad, Kathinka (2013). The deformed god and the spinal snake: divine money-making in Shining India.
 • Frøystad, Kathinka (2013). The micro-politics of religious diversity: from conflict to cosmopolitanism and back.
 • Frøystad, Kathinka (2013). The ´re-encapsulating´ state: Reflections on the ´Three Hundred Ramanayanas´controversy in India.
 • Frøystad, Kathinka (2013, 04. januar). Viktig masseprotest (om gjengvoldtekt i India).  Klassekampen.
 • Frøystad, Kathinka & Dahl, Nina Bergheim (2013). To cut or not to cut? Female beauty among Sikh Jats in Punjab, India.
 • Frøystad, Kathinka (2012). De-romanticizing cosmopolitanism: rethinking the core model.
 • Frøystad, Kathinka (2012). Divine Intersections: Hindu Ritual and the Incorporation of Religious Others (re-presentation).
 • Frøystad, Kathinka (2012). Divine intersections: Hindu ritual and the incorporation of religious others.
 • Frøystad, Kathinka (2012). Hindu work ethic in transition: From divine intervention to spiritual self-management in India.
 • Frøystad, Kathinka (2012). Marine Carrin og Harald Tambs-Lyche: An encounter of peripheries: Santals, missionaries, and their changing world, 1867-1900. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  3-4, s 325- 327
 • Frøystad, Kathinka (2012). Religion, regulation and ritual.
 • Frøystad, Kathinka & Budhathoki, Neeta (2012). Kamalari: Tharu girls in bonded labour (Kamalari) servitude in the era of post socio-cultural and political revolution in Nepal - A case study of Dang District.
 • Frøystad, Kathinka & Tollefsen, Silje Fjærestad (2012). 'It's May Pole time': Public spectacles and Creole People at the Atlantic Coast of Nicaragua.
 • Frøystad, Kathinka (2011). Anmeldelse av Sindre Bangstad: Sekularismens ansikter. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  22(1), s 66- 68
 • Frøystad, Kathinka (2011). Between religious cosmopolitanism and class sanitation.
 • Frøystad, Kathinka (2011). Combatting caste slur in the public sphere.
 • Frøystad, Kathinka (2011). Cosmopolitanism or Iatrogenesis in India? Reflections on Religious Plurality, Censorship and Disciplinary Orientations.
 • Frøystad, Kathinka (2011). Demokrati på indisk: suksess eller synkende skip?.
 • Frøystad, Kathinka (2011, 08. juni). Om antikorrupsjonskampanjen til Baba Ramdev i New Delhi. [TV].  TV2-nyhetene.
 • Frøystad, Kathinka (2011). Polytropic moments and ishtadevta implications in contemporary middle-class Hinduism.
 • Frøystad, Kathinka & Berntsen, Maria Sørlie (2011). Challenging the gaze: the study of a socially conscious photographic initiative based in Dhaka, Bangladesh.
 • Frøystad, Kathinka (2010). Balansekunst: Mellom ytringsfrihet og harmonibegrunnet (selv)sensur.
 • Frøystad, Kathinka (2010). Cosmopolitanism or iatrogenics? Reflections on India's ban on religious provocations.
 • Frøystad, Kathinka (2010). Krenkelseskrangel på indisk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 20- 21 Vis sammendrag
 • Larsen, Hege Myrlund; Frøystad, Kathinka; Kapferer, Bruce & Bråten, Eldar (2010). Buddhism in Popular Culture: The case of Sri Lankan ‘Tovil dance'. Vis sammendrag
 • Frøystad, Kathinka (2009, 24. mars). Demokratifest i depresjonens tid.  Adresseavisen.
 • Frøystad, Kathinka (2009). Hodet over vannet: spiritualitet i neoliberalismens tidsalder.
 • Frøystad, Kathinka (2009, 22. april). Ikke kasteløs.  Bergens Tidende. Vis sammendrag
 • Frøystad, Kathinka (2009, 15. mars). Indisk demokratifest i depresjonens tid.  Bergens Tidende.
 • Frøystad, Kathinka (2009, 28. mai). Religion i retur.  Hubro nr 2/2009.
 • Frøystad, Kathinka (2009). Staying afloat: Indian spirituality in the age of neoliberalism.
 • Hjelde, Aase Jeanette & Frøystad, Kathinka (2009). "everybody Wants to become Modern" Appropriating New Twchnology in Rural Rajasthan, India.
 • Iversen, Wenche & Frøystad, Kathinka (2009). "IT's a Woman's World"En studie av vennskap, valg og inntrykkskontroll blant unge IT-ansatte i indias nye middelklasse.
 • Stevnebø, Anette & Frøystad, Kathinka (2009). "All Progressive, Democratic & Patriotic Students Be United!" Performative aspekter ved studentpolitikk i Kathmandu, Nepal.
 • Uldbæk Stephan, Mari-Louise & Frøystad, Kathinka (2009). Mellom einskap og ulikskap. Eit Studium av unge politiske aktive ekailtibetanarar i India.
 • Frøystad, Kathinka (2008). BT og mangfoldsåret. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.  s 11- 11
 • Frøystad, Kathinka (2008). Conversation on “New Industries of Spirituality and Violence” with Kathnka Frøystad and Faisal Devji.
 • Frøystad, Kathinka (2008). Dobbel tilbaketrekning: Om spiritualitet og klasse i India.
 • Frøystad, Kathinka (2008, 27. november). Om terrorangrepene i Mumbai. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Frøystad, Kathinka (2008, 27. november). Om terrorangrepene i Mumbai-2. [Radio].  P4.
 • Frøystad, Kathinka (2008, 28. november). Om terrorangrepene i Mumbai-3. [Radio].  NRK P1 (Her og nå).
 • Frøystad, Kathinka (2008, 28. november). Om terrorangrepene i Mumbai-4. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Frøystad, Kathinka (2008, 01. desember). Om terrorangrepene i Mumbai-5. [Radio].  NRK P2 (Nyhetsmorgen).
 • Gorgin, Naghmeh & Frøystad, Kathinka (2008). Unge Muslimer Kommer Til Ordet.
 • Frøystad, Kathinka (2007). Fra høythengende til uoppnåelige universitetsstillinger. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  2007(9), s 32- 33
 • Rognes, Pål Henning & Frøystad, Kathinka (2007). Negotiating World Views: Christian Koyas and their Environment.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2006). Anthropology of a Western Yogi: U-turn, friction, lineage.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2006). The Indian New Age movement: a case of U-turn globalization?.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2005). “Det er veldig vitenskapelig”: Vitenskap som kilde til legitimitet i den indiske New Age-bevegelsen.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2005). ‘It is very scientific:’ Four paths to scientific legitimacy in the Indian New Age movement.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2002). Forestillingen om det ¿ordentlige¿ feltarbeid.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2002). From Muslims to Dalits: Hindu nationalism seen from below, 1992-1997.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2002). Reading newspapers in India.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2002). Volatile violence: On Hindu-Muslim riots in India.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2001). Class and closure in public arenas.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2001). Kropp, klær og klasse i en nord-indisk storby.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2000). Beneath Hindu Nationalism: Caste, class and shifting faces of 'Hinduness' in a North Indian city. Vis sammendrag
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2000). Lokal sammenfiltring av kaste og klasse i en nordindisk storby.
 • Ruud, Arild Engelsen & Frøystad, Hanne Kathinka (1999). Kashmir-konflikten. Hvor hender det?. 3.
 • Ruud, Arild Engelsen & Frøystad, Hanne Kathinka (1999). Varig fred i Kashmir?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (1999). From Muslims to Dalits: Changing salience of Otherness among upper-castes in an Uttar Pradesh suburb.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (1998). Corruption and morality in Suburban India: an anthropological approach.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (1997). Den seiglivede fremmedfrykten. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (1997). Politisk kasteball. 3. verden magasinet X.  ISSN 0803-723X.  6(5)
 • Ruud, Audun & Frøystad, Hanne Kathinka (1997). India og Pakistan endelig på talefot. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. aug. 2014 11:48 - Sist endret 22. jan. 2020 16:11