Kathinka Frøystad

Bilde av Kathinka Frøystad
English version of this page
Telefon +47 22854790
Rom 373 PAM
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Frøystad er sosialantropolog og professor i moderne Sør-Asia-studier. Hennes primære forskningsfelt er religiøs kompleksitet, som hun utforsker med utgangspunkt i det nordlige India. Brorparten av arbeidene hennes omhander samfunnsdynamikker i religiøst plurale samfunn og har tre sentrale nedslagsfelt. Det første er religiøs endring: hva får folk til å skifte religiøse prioriteringer? Det andre er religionspolitiske friksjonsformer som religiøs nasjonalisme, blasfemikontroverser og konspirasjonsteorier. Det tredje er disse friksjonenes rake og kanskje kosmopolitiske motsetning: Hva får folk til å krysse offisielle rituelle grenser for guddommelig beskyttelse, og hvordan bidrar slike grensekrysninger til å skape samholdskraft i et splittet samfunn?

Med utgangspunkt i flere tiårs feltarbeid på disse temaene, har Frøystad også bidratt til den løpende debatten om sosialantropologiske forskningsmetoder, og deler av hennes feltmateriale er portrettert i den etnografiske filmen A Kali Temple Inside Out (2018). 

Undervisning

Frøystads undervisning er for tiden delt mellom India-studier og religionsvitenskap. På India-studier underviser hun i kunsten å skrive BA-essay (SAS3000) foruten ymse emner for masterstudenter (deriblant SAS4002 og MES4000). På religionsvitenskap underviser hun i religion og politikk (KOS4050) og bidrar til religionsvitenskapelige emner om feltarbeid (REL4002) og hinduisme (REL2220). Fra tidligere år har hun dessuten lang undervisningserfaring fra India-studier og de sosialantropologiske instituttene i Bergen og Oslo.

Bakgrunn

 • 2022 --- : Redaktør (med Tord Larsen) i Norsk antropologisk tidsskrift
 • 2017-2019:  Professor II ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
 • 2014 -- : Professor i moderne Sør-Asia-studier, Universitetet i Oslo
 • 2013: Gjesteforsker ved Nordisk Institut for Asienstudier, København
 • 2007-2014: Professor/førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
 • 2006-2007: Gjesteforsker ved UC San Diego Department of Anthropology (6 mnd)
 • 2003-2007: Postdoc-stipendiat ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo
 • 2000-2003: Førstelektor og universitetslektor ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo
 • 2000: Dr. Polit. i sosialantropologi, Universitetet i Oslo
 • 1995-2000: Doktorgradsstipendiat i sosialantropologi med kontorplass på Institutt for Fredsforskning (PRIO)
Emneord: India, Antropologi, Religion og politikk, Kosmopolitisme, Sosial ulikhet, Religiøs nasjonalisme, Blasfemi, Hinduisme

Publikasjoner

 • Frøystad, Kathinka (2021). Sound biting conspiracy: From India with "love jihad". Religions. ISSN 2077-1444. 12(12), s. 1–23. doi: 10.3390/rel12121064. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frøystad, Kathinka (2021). Worship and the virus in Hindu India: Contested innovation, polarization, uneven digital acceleration. Approaching Religion. ISSN 1799-3121. 11(2), s. 1–18. doi: 10.30664/AR.107671. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frøystad, Kathinka (2021). Swallowing hurt: Conversion, broken deity tiles and reluctant forgiveness in Kanpur. South Asia: Journal of South Asian Studies. ISSN 0085-6401. 44(3), s. 568–583. doi: 10.1080/00856401.2021.1936775. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frøystad, Kathinka & Lazzaretti, Vera (2021). Introduction: Containing religious offence beyond the courts. South Asia: Journal of South Asian Studies. ISSN 0085-6401. 344(3), s. 498–509. doi: 10.1080/00856401.2021.1923449. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frøystad, Kathinka (2021). Inclusivism and its contingencies: following temple-goers in Kanpur. I Keul, Istvan (Red.), Spaces of Religion in Urban South Asia . Routledge. ISSN 9780367561505. s. 24–38.
 • Frøystad, Kathinka (2019). Affective digital images: Shiva in the Kaaba and the smartphone revolution. I Rollier, Paul; Frøystad, Kathinka & Ruud, Arild Engelsen (Red.), Outrage: The Rise of Religious Offence in Contemporary South Asia. UCL Press. ISSN 9781787355286. s. 123–148.
 • Rollier, Paul; Frøystad, Kathinka & Ruud, Arild Engelsen (2019). Introduction: Researching the rise of religious offence in South Asia. I Rollier, Paul; Frøystad, Kathinka & Ruud, Arild Engelsen (Red.), Outrage: The Rise of Religious Offence in Contemporary South Asia. UCL Press. ISSN 9781787355286. s. 1–47. doi: https%3A/doi.org/10.14324/111.9781787355279.
 • Frøystad, Kathinka (2019). Hinduism and New Age: Patrimonial Oneness and Religious Cosmopolitanism. I Brekke, Torkel (Red.), The Oxford History of Hinduism: Modern Hinduism. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-879083-9. s. 141–161.
 • Frøystad, Kathinka (2019). Ritual inclusivity in turbulent times. I Nilsen, Alf Gunvald; Nielsen, Kenneth Bo & Vaidya, Anand (Red.), Indian Democracy: Origins, Trajectories, Contestations. Pluto Press. ISSN 9780745338927. s. 114–126.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Failing the third toilet test: Reflections on fieldwork, gender and Indian loos. Ethnography. ISSN 1466-1381. 21(2), s. 261–279. doi: 10.1177/1466138118804262. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). Alter-politics reconsidered: From different worlds to osmotic worlding. I Bertelsen, Bjørn Enge & Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad (Red.), Critical Anthropological Engagements in Human Alterity and Difference. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-40474-5. s. 229–252.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). A fine Balance: Censoring for respect and social harmony. I Ruud, Arild Engelsen & Heierstad, Geir (Red.), India's democracies : diversity, co-optation, resistance. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02689-3. s. 183–222.
 • Frøystad, Kathinka (2013). Cosmopolitanism or iatrogenesis? Reflections on religious plurality, censorship and disciplinary orientations. I Nielsen, Kenneth Bo; Skoda, Uwe & Fibiger, Marianne Qvortrup (Red.), Navigating Social Exclusion and Inclusion in Contemporary India and Beyond: Structures, Agents, Practices. Anthem Press. ISSN 9780857283221. s. 19–40.
 • Frøystad, Kathinka (2012). Divine Intersections: Hindu Ritual and the Incorporation of Religious Others. Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal. ISSN 1837-5391. 4(2), s. 1–21.
 • Frøystad, Kathinka (2012). The Mediated Guru: Simplicity, Instantaneity and Change in Middle-Class Religious Seeking. I Ikegame, Aya (Red.), The Guru in South Asia: New Interdisciplinary Perspectives. Routledge. ISSN 978-0-415-51019-6. s. 181–201.
 • Frøystad, Kathinka (2011). Roping Outsiders In: Invoking Science in Contemporary Spiritual Movements in India. Nova Religio. ISSN 1092-6690. 14(4), s. 77–98. doi: 10.1525/nr.2011.14.4.77.
 • Frøystad, Kathinka (2011). From analogies to narrative entanglement: Invoking scientific authority in Indian New Age Spirituality. I Lewis, James R & Hammer, Olav (Red.), Handbook of religion and the authority of science. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-18791-7. s. 41–66.
 • Frøystad, Kathinka (2011). Anonymous encounters: Class categorisation and social distancing in public places. I Donner, Henrike & De Neve, Geert (Red.), The meaning of the local : politics of place in urban India. Routledge. ISSN 978-0-415-59623-7. s. 159–181.
 • Frøystad, Kathinka (2010). Balansekunst: mellom ytringsfrihet og harmonibegrunnet (selv)sensur. I Ruud, Arild Engelsen & Heierstad, Geir (Red.), Demokrati på indisk. Unipub forlag. ISSN 9788274774766. s. 179–211.
 • Frøystad, Kathinka (2010). Relegitimizing caste discrimination in Uttar Pradesh:Towards a Post-Mandal untouchability? I Aktor, Mikael & Deliège, Robert (Red.), From Stigma to Assertion: Untouchability, identity and politics in early and modern India. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-0775-2. s. 178–200.
 • Frøystad, Kathinka (2009). The return path: Anthropology of a western yogi. I Csordas, Thomas (Red.), Transnational Transcendence: Essays on Religion and Globalization. University of California Press. ISSN 978-0-520-25741-2. s. 279–304.
 • Frøystad, Kathinka (2009). Communal riots in India as a transitory form of political violence: Three approaches. Ethnic and Racial Studies. ISSN 0141-9870. 32(3), s. 442–459. doi: 10.1080/01419870701722315.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2006). Anonymous encounters: class categorisation and social distancing in public places. I De Neve, Gert & Donner, Henrike (Red.), The Meaning of the Local: Politics of Place in Urban India. Routledge. ISSN 9781844721146. s. 159–181.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2006). Very scientific: Construction of scientific legitimacy in the Indian New Age Movement. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 17(2), s. 105–118.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2003). Master�Servant Relations and the Domestic Reproduction of Caste in Northern India. Ethnos. ISSN 0014-1844. 68(1), s. 73–94.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2003). Forestillingen om det "ordentlige" feltarbeid og dets umulighet i Norge. I Rugkåsa, Marianne & Trædal Thorsen, Kari (Red.), Nære steder nye rom. Utfordringer i antropologiske studier i Norge. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-30597-8. s. 32–64.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2001). Kropp og klasse i Kanpur -- en meditasjon over kroppens teoretiske mangetydighet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 12(3), s. 161–174.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2000). Kaste - en bremsekloss for hindunasjonalismen? Nærbilder av India. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-456-0792-4. s. 82–103.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (1997). Norge og Sør-Asia. I Knutsen, Torbjørn L.; Sørbø, Gunnar & Gjerdåker, Svein (Red.), Norges Utenrikspolitikk. Cappelen/Christian Michelsens Institutt. ISSN 82-456-0405-4.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rollier, Paul; Frøystad, Kathinka & Ruud, Arild Engelsen (2019). Outrage: The Rise of Religious Offence in Contemporary South Asia. UCL Press. ISBN 9781787355286. 264 s.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2005). Blended Boundaries: Caste, Class, and Shifting Faces of 'Hinduness' in a North Indian City. Oxford University Press. ISBN 0-19-566400-0. 326 s.
 • Frøystad, Hanne Kathinka; Mageli, Eldrid Ingebjørg & Ruud, Arild Engelsen (2000). Nærbilder av India: Samfunn, politikk og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-456-0792-4.
 • Frøystad, Hanne Kathinka; Mageli, Eldrid Ingebjørg & Ruud, Arild Engelsen (2000). Nærbilder av India. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-456-0792-4.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frøystad, Kathinka (2022). Religiøse minoriteter under press i India. [Radio]. Studio2, NRK P2.
 • Frøystad, Kathinka (2022). India slår ned på bistandsmidler. [Radio]. NRK P2, Studio2.
 • Frøystad, Kathinka (2021). Vil forby salg av egg og kjøtt i flere indiske byer. [Internett]. NRK Urix.
 • Frøystad, Kathinka (2021). Hver tredje hindu i India vil ikke ha kristne som naboer. [Avis]. Vårt Land.
 • Frøystad, Kathinka (2021). Corona i India: Kort tid etter dør han. [Avis]. Dagbladet.
 • Frøystad, Kathinka (2021). Koronakrisen i India: Vi feiret for tidlig. [Internett]. NRK Nyheter.
 • Frøystad, Kathinka (2021). Pandemikrisen i India. [Radio]. Dagsnytt Atten, NRK P2.
 • Frøystad, Kathinka (2020). Introduction: Religious festivals and political change.
 • Frøystad, Kathinka (2020). Religious offence: analytical perspectives.
 • Frøystad, Kathinka (2020). Kali, Kathinka and the Camera. I Chopra, Radhika (Red.), Ways of Worship. Penguin. ISSN 978-0-670-09401-1. s. 90–96.
 • Frøystad, Kathinka (2020). Folk fengsles for blasfemi i Pakistan. [Radio]. NRK P2, Studio2.
 • Frøystad, Kathinka (2020). Impressions from an online film festival: Review of GIEFF 2020. NAFA Network Newsletter. ISSN 0805-1046. 27(1).
 • Frøystad, Kathinka (2020). India opphever nedstengningen selv om koronasmitten øker. [Radio]. NRK P2, Studio 2.
 • Frøystad, Kathinka (2020). Discussion with filmmakers.
 • Berg, Dag-Erik; Ruud, Arild Engelsen; Frøystad, Kathinka & Løkeland-Stai, Espen (2020). India-forsker om rektor-nei til India-tur: «Lite interesse for demokrati?». [Avis]. Khrono.no.
 • Frøystad, Kathinka (2020). Hele India i karantene. [Radio]. NRK P2, Studio 2.
 • Frøystad, Kathinka (2020). Maskerte angripere slo studentleder til blods. [Avis]. Aftenposten.
 • Frøystad, Kathinka (2020). Hindunasjonalismens politiske ontologi: Fra skrekkvisjoner til framtidsdrømmer.
 • Frøystad, Kathinka (2019). India and Norway: Constitutions compared.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2019). Hindu nationalism and its forms of excess.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2019). Gandhi - tidløs eller tannløs? Asiapunkt.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2019). Mahatma Gandhi 150 år: Hva betyr han i dag? [Radio]. Studio 2, NRK P2.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2019). Mahatma Gandhi 150 år: Hva betyr han i dag? (kort innslg). [Radio]. Her og Nå, NRK P1.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2019). Intervju om hindunasjonalisme. [Radio]. NRK P2, Verdibørsen.
 • Frøystad, Kathinka (2019). Hindu nationalism then and now.
 • Flåten, Lars Tore; Nielsen, Kenneth Bo; Jensenius, Francesca R.; Frøystad, Hanne Kathinka & Ruud, Arild Engelsen (2019). Valgvake - valget i India.
 • Frøystad, Kathinka (2019). Om Modis brakseier ved nasjonalvalget i India, mai 2019. [Radio]. Studio 2, NRK P2.
 • Frøystad, Kathinka (2019). Modi-koden. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 12–13.
 • Frøystad, Kathinka (2019). Intervju om verdens økte alkoholforbruk og Indias rolle i dette. [Radio]. Studio 2, NRK P2.
 • Frøystad, Kathinka (2019). Sanskrit på nordkapp (intervju med Avinash Patwardhan. [Internett]. AsiaPunkt.
 • Frøystad, Kathinka (2019). Løgn på sosiale medier. [Radio]. Ekko, NRK P2.
 • Frøystad, Kathinka (2019). Menstruerende kvinner skaper tempelbråk i India. religioner.no.
 • Frøystad, Kathinka (2019). Tempelbråk i Kerala. Asiapunkt.
 • Frøystad, Kathinka (2019). Om den indiske høyesterettsdommen som sikret kvinner adgang til Sabarimala-templet. [Radio]. NRK P2 - Studio 2.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Om WhatsApps popularitet og politiske rolle i India. [Radio]. Studio 2, NRK P2.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Blasfemi og politikk i Sør-Asia.
 • Frøystad, Kathinka; Storaas, Frode & Kharel, Dipesh (2018). Premiere: "A Kali Temple Inside Out".
 • Frøystad, Kathinka (2018). Contingent moments in Kanpur.
 • Frøystad, Kathinka; Storaas, Frode & Kharel, Dipesh (2018). A Kali Temple Inside Out.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Intervju om Indias avkriminalisering av homofili. [Radio]. NRK P2, Verdibørsen.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Mangfold og mangfoldsledelse: Indiske erfaringer.
 • Frøystad, Kathinka; Storaas, Frode & Kharel, Dipesh (2018). A Kali Temple Inside Out (etnografisk filmframsyning).
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2018). Rystes av brutale voldtekter. [Avis]. Vårt Land.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Intervju om Asifa-saken i India på NRK Ytring. [Radio]. NRK P2.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Indias voldtektsdrap på Twitter. NRK Ytring.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Gnisninger i India (om voldtektsdrapet av Asifa Bano). [Radio]. Studio 2, NRK p2.
 • Frøystad, Kathinka (2018). Problemet med Padmavati. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 14–15.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). "Shakshiyat": A portrait of Madhumita Ray. [TV]. Rajya Sabha TV (India).
 • Frøystad, Hanne Kathinka & Tønnessen, Eva (2017). #metoo: Har laget navneliste på over 60 indiske akademikere. [Internett]. Khrono.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). Ritual inclusivity in turbulent times.
 • Frøystad, Hanne Kathinka & Bjermeland, Monica (2017). Mørklagte, mystiske India. [Internett]. Klima - et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Frøystad, Kathinka (2017). Vi som savner orientalismen.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). Når guruer voldtar. religioner.no.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). Yoga and globalisation: More complex than you think.
 • Frøystad, Kathinka (2017). Guru til besvær. Fokus India.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). New Age in India: Economy and Religion Revisited.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). Boksamtale med Ivo de Figueiredo.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). Ivo de Figueiredo: En fremmed ved mitt bord (bokanmeldelse). Fokus India.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). Three years with Modi (innlegg til paneldebatt).
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2017). Calibrating "cosmopolitanism": Notes from a multi-faith Indian neighbourhood.
 • Frøystad, Kathinka (2017). Through the looking glass: Towards an anthropology of Indian cosmopolitanism.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). The affect of the visual: Shiva in the Ka’aba and the smartphone revolution .
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). Grensesprengende gudinner.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). Denaturalizing religious difference: With Sisyphos in the field.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). Past, present and future contributions - A personal account .
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). Motets ansikt. [Avis]. A-magasinet.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2016). Ritual crossings in Kanpur: Models, motives and societal ripples.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2015). Denaturalizing naturalization: Conceptual reflections and a new look at the c-word.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2015). An offering to Ajmer: Token or transformation?
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2015). Nyreligiøs kasteletitimering - dødskramper eller gjenoppstandelse?
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2015). Indisk nyreligiøsitet.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2015). Ontological turns and turn-offs in the study of religious hyperdiversity: A preliminary view from a Kali temple.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2015). Hvorfor blir noen krenket? [Internett]. Forskning.no.
 • Frøystad, Kathinka (2014). Hvor er nyansene i fortellingen om Indias fattige? Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Frøystad, Kathinka (2014). Intervju om voltekt og drap av dalit-kvinner i India og mangelen på toaletter i landsbyområdene. [Radio]. NRK P2 - Ekko.
 • Frøystad, Kathinka (2014). Alles øyne på Indias voldtektsmenn. Ytring : NRK.
 • Frøystad, Kathinka (2014). Naturalisering på langs og tvers: Begrepshistorisk refleksjon med storm i kastene.
 • Frøystad, Kathinka (2013). Viktig masseprotest (om gjengvoldtekt i India). [Avis]. Klassekampen.
 • Frøystad, Kathinka (2013). Må man drepe Gud for å bli kristen? [Avis]. Bergen.
 • Frøystad, Kathinka (2013). The micro-politics of religious diversity: from conflict to cosmopolitanism and back.
 • Frøystad, Kathinka (2013). The ´re-encapsulating´ state: Reflections on the ´Three Hundred Ramanayanas´controversy in India.
 • Frøystad, Kathinka (2013). The deformed god and the spinal snake: divine money-making in Shining India.
 • Frøystad, Kathinka (2013). From Hindu nationalism to ritual cosmopolitanism: Looking back, sideways and ahead.
 • Frøystad, Kathinka (2013). Sacrifice, demands, affirmations, self-development: Seeking inner and outer growth in Shining India.
 • Frøystad, Kathinka (2012). Marine Carrin og Harald Tambs-Lyche: An encounter of peripheries: Santals, missionaries, and their changing world, 1867-1900. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 3-4, s. 325–327.
 • Frøystad, Kathinka (2012). Divine Intersections: Hindu Ritual and the Incorporation of Religious Others (re-presentation).
 • Frøystad, Kathinka (2012). De-romanticizing cosmopolitanism: rethinking the core model.
 • Frøystad, Kathinka (2012). Religion, regulation and ritual.
 • Frøystad, Kathinka (2011). Combatting caste slur in the public sphere.
 • Frøystad, Kathinka (2011). Between religious cosmopolitanism and class sanitation.
 • Frøystad, Kathinka (2011). Om antikorrupsjonskampanjen til Baba Ramdev i New Delhi. [TV]. TV2-nyhetene.
 • Frøystad, Kathinka (2011). Anmeldelse av Sindre Bangstad: Sekularismens ansikter. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 22(1), s. 66–68.
 • Frøystad, Kathinka (2011). Demokrati på indisk: suksess eller synkende skip?
 • Frøystad, Kathinka (2011). Cosmopolitanism or Iatrogenesis in India? Reflections on Religious Plurality, Censorship and Disciplinary Orientations.
 • Frøystad, Kathinka (2010). Krenkelseskrangel på indisk. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 20–21.
 • Frøystad, Kathinka (2010). Cosmopolitanism or iatrogenics? Reflections on India's ban on religious provocations.
 • Frøystad, Kathinka (2010). Balansekunst: Mellom ytringsfrihet og harmonibegrunnet (selv)sensur.
 • Frøystad, Kathinka (2009). Ikke kasteløs. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Frøystad, Kathinka (2009). Religion i retur. [Avis]. Hubro nr 2/2009.
 • Frøystad, Kathinka (2009). Demokratifest i depresjonens tid. [Avis]. Adresseavisen.
 • Frøystad, Kathinka (2009). Indisk demokratifest i depresjonens tid. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Frøystad, Kathinka (2009). Hodet over vannet: spiritualitet i neoliberalismens tidsalder.
 • Frøystad, Kathinka (2009). Staying afloat: Indian spirituality in the age of neoliberalism.
 • Frøystad, Kathinka (2008). BT og mangfoldsåret. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983. s. 11–11.
 • Frøystad, Kathinka (2008). Om terrorangrepene i Mumbai. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Frøystad, Kathinka (2008). Om terrorangrepene i Mumbai-2. [Radio]. P4.
 • Frøystad, Kathinka (2008). Om terrorangrepene i Mumbai-3. [Radio]. NRK P1 (Her og nå).
 • Frøystad, Kathinka (2008). Om terrorangrepene i Mumbai-4. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Frøystad, Kathinka (2008). Om terrorangrepene i Mumbai-5. [Radio]. NRK P2 (Nyhetsmorgen).
 • Frøystad, Kathinka (2008). Conversation on “New Industries of Spirituality and Violence” with Kathnka Frøystad and Faisal Devji.
 • Frøystad, Kathinka (2008). Dobbel tilbaketrekning: Om spiritualitet og klasse i India.
 • Frøystad, Kathinka (2007). Fra høythengende til uoppnåelige universitetsstillinger. Forskerforum. ISSN 0800-1715. 2007(9), s. 32–33.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2006). Anthropology of a Western Yogi: U-turn, friction, lineage.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2006). The Indian New Age movement: a case of U-turn globalization?
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2005). ‘It is very scientific:’ Four paths to scientific legitimacy in the Indian New Age movement.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2005). “Det er veldig vitenskapelig”: Vitenskap som kilde til legitimitet i den indiske New Age-bevegelsen.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2002). Volatile violence: On Hindu-Muslim riots in India.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2002). Reading newspapers in India.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2002). Forestillingen om det ¿ordentlige¿ feltarbeid.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2002). From Muslims to Dalits: Hindu nationalism seen from below, 1992-1997.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2001). Kropp, klær og klasse i en nord-indisk storby.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2001). Class and closure in public arenas.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2000). Lokal sammenfiltring av kaste og klasse i en nordindisk storby.
 • Ruud, Arild Engelsen & Frøystad, Hanne Kathinka (1999). Varig fred i Kashmir? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (1999). From Muslims to Dalits: Changing salience of Otherness among upper-castes in an Uttar Pradesh suburb.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (1998). Corruption and morality in Suburban India: an anthropological approach.
 • Ruud, Audun & Frøystad, Hanne Kathinka (1997). India og Pakistan endelig på talefot. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (1997). Den seiglivede fremmedfrykten. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (1997). Politisk kasteball. 3. verden magasinet X. ISSN 0803-723X. 6(5).
 • Frøystad, Kathinka; Wollbraaten, Sofie Vega & Sen, Moumita (2020). Towards a self-reflected romantic hero: Representations of the romantic protagonist and his approach to women in Hindi films of the 2010s. IKOS.
 • Kumar, Mukesh; Frøystad, Kathinka & Ghosh, Devleena (2018). The Saints Belong to Everyone: Liminality, Belief and Practices in Rural North India. University of Technology, Sydney.
 • Frøystad, Kathinka & Kvanneid, Aase Jeanette (2018). Waterworn: Climate Change Resonance in the Shivalik Hills of North India. Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-3771-9.
 • Frøystad, Hanne Kathinka & Moss, Konrad Markus (2017). The creation and maintenance of a divided city: The case of Pondicherry. Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo.
 • Frøystad, Hanne Kathinka & Sharma, Bharti (2017). Diversity in Unity: Making Interfaith Marriages Work. Institutt for kulturstudier og orientalske språk.
 • Aukland, Knut; Stausberg, Michael; Keul, Istvan & Frøystad, Hanne Kathinka (2016). Tours, trade, and temples: Hindu pilgrimage in the age of global tourism . Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-3164-9.
 • Frøystad, Hanne Kathinka & Vikse, Amalie Meling (2015). Villain, Victin, Hero or Creep. University of Oslo.
 • Frøystad, Kathinka & Dahl, Nina Bergheim (2013). To cut or not to cut? Female beauty among Sikh Jats in Punjab, India. Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.
 • Frøystad, Kathinka & Budhathoki, Neeta (2012). Kamalari: Tharu girls in bonded labour (Kamalari) servitude in the era of post socio-cultural and political revolution in Nepal - A case study of Dang District. Sosialantropologisk institutt.
 • Frøystad, Kathinka & Tollefsen, Silje Fjærestad (2012). 'It's May Pole time': Public spectacles and Creole People at the Atlantic Coast of Nicaragua. Sosialantropologisk institutt.
 • Frøystad, Kathinka & Berntsen, Maria Sørlie (2011). Challenging the gaze: the study of a socially conscious photographic initiative based in Dhaka, Bangladesh. Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.
 • Larsen, Hege Myrlund; Frøystad, Kathinka; Kapferer, Bruce & Bråten, Eldar (2010). Buddhism in Popular Culture: The case of Sri Lankan ‘Tovil dance'. Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-1508-3.
 • Hjelde, Aase Jeanette & Frøystad, Kathinka (2009). "everybody Wants to become Modern" Appropriating New Twchnology in Rural Rajasthan, India. Universitet i Bergen, institutt for Sosialantopologi .
 • Iversen, Wenche & Frøystad, Kathinka (2009). "IT's a Woman's World"En studie av vennskap, valg og inntrykkskontroll blant unge IT-ansatte i indias nye middelklasse. Universitet i Bergen, institutt for Sosialantopologi .
 • Uldbæk Stephan, Mari-Louise & Frøystad, Kathinka (2009). Mellom einskap og ulikskap. Eit Studium av unge politiske aktive ekailtibetanarar i India. Universitet i Bergen, institutt for Sosialantopologi .
 • Stevnebø, Anette & Frøystad, Kathinka (2009). "All Progressive, Democratic & Patriotic Students Be United!" Performative aspekter ved studentpolitikk i Kathmandu, Nepal. Universitet i Bergen, institutt for Sosialantopologi .
 • Gorgin, Naghmeh & Frøystad, Kathinka (2008). Unge Muslimer Kommer Til Ordet. Institutt for sosialantropologi, UiB.
 • Rognes, Pål Henning & Frøystad, Kathinka (2007). Negotiating World Views: Christian Koyas and their Environment. Masteravhandling.
 • Frøystad, Hanne Kathinka (2000). Beneath Hindu Nationalism: Caste, class and shifting faces of 'Hinduness' in a North Indian city. Sosialantropologisk institutt, UiO/ Institutt for fredsforskning/.
 • Ruud, Arild Engelsen & Frøystad, Hanne Kathinka (1999). Kashmir-konflikten. NUPI. ISSN 0801-9509.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. aug. 2014 11:48 - Sist endret 17. mai 2022 10:46