Kathinka Frøystad

Professor - Religionsvitenskap
Bilde av Kathinka Frøystad
English version of this page
Telefon +47 22854790
Rom 373 PAM
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Frøystad er sosialantropolog og professor i moderne Sør-Asia-studier. Hennes primære forskningsfelt er religiøs kompleksitet, som hun utforsker med utgangspunkt i det nordlige India. Brorparten av arbeidene hennes omhander samfunnsdynamikker i religiøst plurale samfunn og har tre sentrale nedslagsfelt. Det første er religiøs endring: hva får folk til å skifte religiøse prioriteringer? Det andre er religionspolitisk friksjon: hvilke temaer oppstår det lett uenighet om? Det tredje er religiøs grensekryssing: Hva får folk til å krysse offisielle rituelle grenser for guddommelig beskyttelse, og hvordan bidrar slike grensekrysninger til å skape samholdskraft i et splittet samfunn?

Med utgangspunkt i flere tiårs feltarbeid på disse temaene, har Frøystad også bidratt til den løpende debatten om sosialantropologiske forskningsmetoder, og deler av hennes feltmateriale er portrettert i den etnografiske filmen A Kali Temple Inside Out (2018), som er tilgjengelig gjennom RAI og Kanopy

Undervisning

Frøystads undervisning er i økende grad tilknyttet religionsvitenskap, der hun underviser om religion og poltikk (KOS4050), hinduisme (REL2220) og feltmetoder (REL4002). Fra tidligere år har hun dessuten lang undervisningserfaring fra India-studier og de sosialantropologiske instituttene i Bergen og Oslo.

Bakgrunn

  • 2022 --- : Redaktør (med Tord Larsen) i Norsk antropologisk tidsskrift
  • 2017-2019:  Professor II ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
  • 2014 -- : Professor i moderne Sør-Asia-studier, Universitetet i Oslo
  • 2013: Gjesteforsker ved Nordisk Institut for Asienstudier, København
  • 2007-2014: Professor/førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
  • 2006-2007: Gjesteforsker ved UC San Diego Department of Anthropology (6 mnd)
  • 2003-2007: Postdoc-stipendiat ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • 2000-2003: Førstelektor og universitetslektor ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • 2000: Dr. Polit. i sosialantropologi, Universitetet i Oslo
  • 1995-2000: Doktorgradsstipendiat i sosialantropologi med kontorplass på Institutt for Fredsforskning (PRIO)
Emneord: India, Antropologi, Religion og politikk, Kosmopolitisme, Sosial ulikhet, Religiøs nasjonalisme, Blasfemi, Hinduisme
Publisert 20. aug. 2014 11:48 - Sist endret 15. sep. 2022 17:20