Studere i utlandet

Bilde av All Souls College ved Universitetet i Oxford.

Sulten på nye impulser og økte kunnskaper om språk og kultur? IKOS oppfordrer alle programstudenter til å ta et semester i utlandet som del av sin grad!

Utvekslingsavtaler ved IKOS

Som utvekslingsstudent drar du fordel av gunstige ordninger i form av fritak for skolepenger og assistanse i søknadsprosessen. IKOS har en rekke utvekslingsavtaler med universiteter både i Europa, Asia og USA. I tillegg har HF og UiO sentralt flere avtaler.

For praktisk informasjon om en utvekslingsavtale (søknad, frister etc.) og kontaktpunkt, se den enkelte avtalesiden.

Finn utvekslingsavtale

Andre utvekslingsavtaler

Kontakt oss

Kontaktpunkt på IKOS for studier i utlandet er international@ikos.uio.no

Bachelorprogrammet for Asia- og Midtøsten-studier

På bachelorprogrammet for Asia- og Midtøsten-studier inneholder alle studieretningene et obligatorisk utenlandsopphold i ett semester i det landet/regionen studentene studerer.

Bachelorprogrammene for Religionsvitenskap og Kulturhistorie

Studenter på bachelorprogrammene for Religionsvitenskap og Kulturhistorie anbefales å benytte seg av våre utvekslingsavtaler i løpet av 3., 4. eller 5. semester.

Utveksling ved masterprogrammene

Masterprogrammene har anbefalte eller obligatoriske utenlandsopphold. Se hvert program eller studieretning for mer informasjon.