Delstudier i utlandet

Sulten på nye impulser og økte kunnskaper om språk og kultur? IKOS oppfordrer alle programstudenter til å ta et semester i utlandet som del av sin grad!

På bachelorprogrammet for Asia- og Midtøsten-studier inneholder alle studieretningene et obligatorisk utenlandsopphold i ett semester i det landet/regionen studentene studerer. Studenter kan også velge å reise ut et ekstra semester og ta kurs i utlandet som kan godkjennes  som emner i områdekunnskap eller kultur- og samfunnsfag.

Studenter på bachelorprogrammet for Religionshistorie og kulturhistorie anbefales å benytte seg av våre utvekslingsavtaler i løpet av 3., 4. eller 5. semester.

Masterprogrammene  har anbefalte eller obligatoriske utenlandsopphold. Se hvert program eller studieretning for mer informasjon.

Utvekslingsavtaler ved IKOS

Som utvekslingsstudent drar du fordel av gunstige ordninger i form av fritak for skolepenger og assistanse i søknadsprosessen. IKOS har en rekke utvekslingsavtaler med universiteter både i Europa, Asia og USA. I tillegg har HF og UiO sentralt flere avtaler.

For praktisk informasjon om en utvekslingsavtale (søknad, frister etc.) og kontaktpunkt, se den enkelte avtalesiden.

Utvekslingsavtaler ved IKOS