Språklige minoriteter på fagstudier ved UiO

Elisabeth Selj kommer og forteller om et spennende prosjekt hun har jobbet med, og om problemstillinger rundt dette.

Bildet kan inneholde: jobb, begivenhet, trening, møte, seminar.

Opplegget for dette møtet vil være tredelt:

  • Erfaringer hos bofaste og internasjonale studenter og hos lærere basert på en fokusgruppestudie ved UiO.
  • Fra før vet vi at studenter med norsk som andrespråk faller hyppigere fra enn gjennomsnittsstudenten, de bruker lengre tid og får noe svakere karakterer. UiO er opptatt av kvalitet i forskning og opplæring. Tar så universitetet noe spesielt ansvar for studielivet til disse studentene i sine nye planer for perioden fram til 2030?
  • Drøfting av mulige elementer i struktur og opplæring som kan støtte andrespråksbrukere.

Vi holder på til cirka 13.30, men disponerer rommet til 14.00.

Publisert 21. feb. 2020 14:21 - Sist endret 21. feb. 2020 14:23