NorPhLex

NorPhLex er et nettverk om hvordan barn lærer ord og lyder i sitt første og andre språk.

NorPhLex-nettverket fokuserer på hvordan skandinaviske og estiske barn lærer ord og lyder i førstespråket sitt, og hvordan barn med dansk, estisk, norsk, samisk eller svensk som andrespråk lærer disse språkene.

NorPhLex er en forkortelse for Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states (Fonologisk og leksikalsk tilegnelse hos én- og flerspråklige barn i Norden og på Baltikum).

Nettverket er finansiert av NordForsk.

Hovedsidene til NorPhLex (engelsk)

Publisert 15. nov. 2016 15:45 - Sist endret 16. juni 2020 23:09

Kontakt

Pernille Hansen

 

Bokforside der det med bokstaver står Nor, Ph, Lex. Illustrasjon.

 

 

Norden. NordForsk. Står det med bokstaver. Logo.