English version of this page

Kosmopolitisme (avsluttet)

Prosjektets hovedmål var å studere kosmopolitiske og (post)nasjonale tendenser i konstruksjonen av et kulturelt selv i dagens polykulturelle samfunn.

Om prosjektet

Mobiliseringen av samfunnet i et demokratisk, selvbestemmende fellesskap forutsetter en viss grad av kulturell integrasjon av befolkningen. Med svekkelsen av den tradisjonelle, monokulturelle nasjonalstaten må slik integrasjon finne sted på nye, postnasjonale og kosmopolitiske måter, og håndtere nye, flerkulturelle problemstillinger.

Litteratur danner et forskningsfelt som gjør det mulig å studere forestillinger om både livsformer, reaksjonsmønstre, konfliktstrukturer og mestringsstrategier i det senmoderne, globaliserte samfunn. Materialet for prosjektet var litteratur, film og andre kulturytringer.

Prosjektsøknaden gir en detaljert oversikt over prosjektet: Les søknaden (PDF)

Delprosjekter

  • Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere litteratur. Ansvarlig: Per Thomas Andersen.

  • Den nationale roman. Ansvarlig: Elisabeth Oxfeldt.

  • Nationella kartografier i modern svensk litteratur. Ansvarlig: Satu Gröndahl

  • Migrants - or living the postcolonial? Greenlandic authors in transnational space. Ansvarlig: Kirsten Thisted.

  • «Å nyskildre kva det betyr å vera norsk/nordisk». Skjønnlitteraturens svar på den fleirkulturelle utfordringa. Ansvarlig: Ingeborg Kongslien.

  • Kanonisering i en postnasjonal tid. Ansvarlig: Petter Aaslestad.

Finansiering

Forskningsprosjektet var finanisert av Norges forskningsråd (NFR).

Varighet

Prosjektets varighet var tre år, 2008 - 2010.

Samarbeid

Prosjektet var et samarbeid mellom: 

Publikasjoner

En oversikt over vitenskapelige artikler som er produsert innenfor rammen av prosjektet.

Andersen, Per Thomas

Andersen, Per Thomas: Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere norsk litteratur. (Word).

Andersen, Per Thomas: Kosmopolitisme og postnasjonalisme. Et nødvendig perspektiv i norskfaget (pdf). (Trykket i Norsklæraren nr. 2, 2008) 

Kongslien, Ingeborg

Kongslien, Ingeborg: New Voices, New Themes, New Perspectives: Contemporary Scandinavian Multicultural Literature. Scandinavian Studies (Lawrence, KS) (79:2) [Summer 2007], p.197-226. 

Kongslien, Ingeborg: Stemmer frå nye røynder i nordisk samtidslitteratur. Nett-tidskriftet Nordisk litteratur (2005).

Kongslien, Ingeborg: Voices from new places in Nordic fiction (Translated from Norwegian). Nordic Literature 2005

Oxfeldt, Elisabeth

Oxfeldt, Elisabeth: Roman og nation i Dag Solstads Armand V (Trykket i Edda nr. 2, 2008).

Publisert 5. okt. 2020 14:05 - Sist endret 29. jan. 2021 02:41

Kontakt

Per Thomas Andersen
Prosjektleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere