Kosmopolitisme (avsluttet)

Prosjektets hovedmål er å studere kosmopolitiske og (post)nasjonale tendenser i konstruksjonen av et kulturelt selv i dagens polykulturelle samfunn.

Om prosjektet

Mobiliseringen av samfunnet i et demokratisk, selvbestemmende fellesskap forutsetter en viss grad av kulturell integrasjon av befolkningen. Med svekkelsen av den tradisjonelle, monokulturelle nasjonalstaten må slik integrasjon finne sted på nye, postnasjonale og kosmopolitiske måter, og håndtere nye, flerkulturelle problemstillinger.

Litteratur danner et forskningsfelt som gjør det mulig å studere forestillinger om både livsformer, reaksjonsmønstre, konfliktstrukturer og mestringsstrategier i det senmoderne, globaliserte samfunn. Materialet er litteratur, film og andre kulturytringer.

Finansiering

Forskningsprosjektet er finanisert av Norges Forskningsråd (NFR).

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitet i Oslo, NTNU Trondheim,  Københavns universitetet og Uppsala universitet. 

Varighet

Prosjektets varighet er tre år, 2008 - 2010.

Prosjektsøknaden

Prosjektsøknaden gir en detaljert oversikt over prosjektet.
Se søknaden (PDF -11 sider)

 

Publisert 5. mai 2010 12:26 - Sist endret 8. nov. 2018 09:54

Kontakt

Prosjektleder: Per Thomas Andersen

Kontakt alle i prosjektet på denne fellesadressen:
kosmopolitisme@iln.uio.no