Tidlig språkutvikling hos norske barn - en norsk CDI-undersøkelse (avsluttet)

Formålet med undersøkelsen var å lære mer om tidlig språkutvikling hos norske barn mellom 8 og 36 måneder. Resultatene fra undersøkelsen er blant annet publisert som et sett av normer som for eksempel helsestasjoner eller andre som arbeider med barns tidlige kommunikasjonsutvikling  kan bruke for å avdekke språkvansker hos barn.

Om prosjektet

Norge er ett av over 50 land som har gjennomført denne barnespråkundersøkelsen. At denne undersøkelsen med omtrent det samme innholdet er blitt gjort i så mange land, gjør det mulig å sammenligne språkferdighetene til våre småbarn med resten av verden, og å sammenligne språkferdighetene til et tospråklig barn i begge språk.

Undersøkelsen foregikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, i samarbeid med forskere ved Center for børnesprog på Syddansk Universitet i Danmark. Undersøkelsen er basert på en norsk tilpasning av et opprinnelig amerikansk foreldrerapporteringsinstrument, MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (CDI).

Statistisk sentralbyrå trakk ut 20400 barn med norsk statsborgerskap som alle fylte 8 til 20 måneder og 16 til 36 måneder i løpet av den første uke av november 2008. Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk, over internett. Fra november 2008 til februar 2009 ble det fylt ut 7555 skjemaer, dvs at ca 37 % av de som ble trukket ut, responderte.

Gjennom undersøkelsen har vi lært mer om grunnleggende trekk i tidlig språkutvikling hos norske barn. Denne kunnskapen er helt nødvendig for å finne fram til og hjelpe barn som ikke utvikler språk på normal måte.

CDI står for Communicative Development Inventory (Oversikt over kommunikativ utvikling). MacArthur–Bates CDI-foreldrerapport består av 2 skjemaer: Det første, Ord og gester, anvendes normalt til barn i alderen 8 til 16 måneder, mends det andre, Ord og setninger, anvendes til barn i alderen 16 til 30 måneder. I denne undersøkelsen har vi utvida aldersgruppene, slik at Ord og gester i tillegg anvendes til barn i alderen 16 til 20 måneder og Ord og setninger også anvendes til barn i alderen 30 til 36 måneder. Begge skjemaene er utformet som avkrysningslister, som omfatter forskjellige sider av språktilegnelsen (ord, bøyninger, rutiner, gester, osv.).

Resultater

Resultatene fra undersøkelsen er blant annet publisert som et sett av normer som for eksempel helsestasjoner eller andre som arbeider med barns tidlige kommunikasjonsutvikling  kan bruke for å avdekke språkvansker hos barn (Kristoffersen og Simonsen 2012). Resultatene er også kort omtalt på formidlingsnettstedet Språkvansker.

Resultatene skal dessuten brukes i videre forskning på norsk barnespråk. Norge er ett av over 50 land som har gjennomført tilsvarende barnespråkundersøkelser basert på CDI. At denne undersøkelsen med omtrent det samme innholdet er blitt gjort i så mange land, gjør det mulig å sammenligne språkferdighetene til våre småbarn med resten av verden.

Varighet

Prosjektets varighet var fire år, 2008 - 2011.

Finansiering

Undersøkelsen ble finansiert av Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Publikasjoner

Simonsen, Hanne Gram; Kristoffersen, Kristian Emil; Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja & Jørgensen, Rune Nørgaard (2014). The Norwegian Communicative Development Inventories: Reliability, main developmental trends and gender differences. First language, 34 (1), 3-23.

Kristoffersen, Kristian Emil; Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune Nørgaard; Eiesland, Eli Anne; Henriksen, Laila Yvonne & Simonsen, Hanne Gram (2013). The use of the Internet in collecting CDI data – an example from Norway. Journal of Child Language, 40 (3), 567- 585.

Kristoffersen, Kristian E. & Simonsen, Hanne Gram (2012). Tidlig språkutvikling hos norske barn. MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling. Oslo: Novus.

Kristoffersen, Kristian E.; Simonsen, Hanne Gram; Eiesland, Eli  Anne & Henriksen, Laila Y. (2012). Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studie. Norsk tidsskrift for logopedi, 12, 34-43.

Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2011). Tidlig språkutvikling hos norske barn. I Espenakk, U.; Frost, J.; Færevaag, M.K.; Horn, E.; Løge, I.K.; Solheim, R.G. & Wagner, Å.K.H.: TRAS.Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Universitetet i Stavanger, s 114-120.

 

 

Emneord: CDI, Språktilegnelse, Kartlegging
Publisert 5. mai 2010 14:49 - Sist endret 30. juli 2020 16:41

Kontakt

Spørsmål om prosjektet sendes til:
sprakutvikling@iln.uio.no

Prosjektansvarlige:
Kristian Emil Kristoffersen (prosjektleder) og Hanne Gram Simonsen

Postadresse: 
ILN
Postboks 1102 Blindern
0317 Oslo