Støtte til studentaktiviteter ved ILN

Ved ILN kan studenter og vitenskapelig ansatte søke om støtte til studentaktiviteter.

Hvem kan søke?

 • Studenter på årsenheter, bachelor- og masterprogrammer ved ILN. Enkeltemnestudenter kan ikke søke.

 • Studentforeninger og studenttidsskrifter tilknyttet ILN

 • Vitenskapelig ansatte

For å kunne søke, må man tilhøre et studieprogram ved ILN. Studenter ved lektorprogrammet kan ikke søke.

Hva kan få støtte?

Arrangementer det søkes støtte til skal ha et faglig innhold, og skal som regel være åpne for alle studentene på et studieprogram eller studieretning.

Eksempler:

 • faglunsj

 • gjesteforelesning

 • quiz

 • semesterstartsarrangement

 • ekskursjon

 • studietur

 • kandidatmarkering

 • forfatterbesøk

Hvordan søke om penger?

Du søker om faglig-sosiale midler ved å fylle ut følgende nettskjema. Søknaden må inneholde en beskrivelse av arrangementet og et budsjett der det redegjøres for forventede utgifter og inntekter.

Søknadene behandles fortløpende  av studieleder og undervisningsleder ved ILN.

Vær obs på at det er noe behandlingstid og at bestillinger, av feks. mat, må gjøres én uke før arrangementet.

 

Kriterier for tildeling av støtte.

Vi ønsker at pengene skal gå til tiltak som er åpne og tilgjengelige for flest mulig studenter. Målet er å skape tilhørighet, enten til programmet eller studieretningen. Det er imidlertid mulig å søke om penger til arrangement som er myntet på enten bachelor- eller masterstudenter.

Tiltaket kan være av faglig eller faglig-sosial art, men skal ikke erstatte vanlig undervisning

Varen eller tjenesten skal omfattes av UiO sine rammeavtaler og bli bestilt via UiOs innkjøpssystem etter at søknaden er ferdigbehandlet.

Bestillinger og bilagsbehandling ved ILN

Publisert 17. okt. 2014 08:55 - Sist endret 17. feb. 2022 15:28