Verneombud ILN

Instituttleder har det overordnede ansvar for alle aspekter av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det betyr at instituttleder har ansvar for at virksomheten ved instituttet drives forsvarlig og at lover og forskrifter blir fulgt. I tillegg har verneombudet ansvar for at kravene i arbeidsmiljøloven oppfylles.

Verneombud for perioden 2020-2021:

Instituttets verneombud og vara velges for to år. Hovedoppgaven er å virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger på arbeidsplassen.

Alle instituttetene har verneombud. To av fakultetets verneombud velges inn i HFs lokale arbeidsmiljøutvalg, LAMU.

Publisert 7. sep. 2015 11:14 - Sist endret 11. des. 2019 11:11