Gitte Mose

Førsteamanuensis emeritus

Bakgrunn

Lic. phil. (ph.d.), Københavns Universitet på afhandlingen Den endeløse historie. Det fantastiske i danske, svenske og norske romaner efter 1978
Dansk cand.mag. (cand.philol) engelsk og nordisk filologi, Århus universitet

Tidligere ansættelser (-udvalg)
Roskilde Universitet
Københavns Universitet
Universitetet i Oslo (1995-2001 og 2008-2020)


Udenlandsophold:
Dansk lektor, University of Michigan, Ann Arbor (1985-87)
Visiting Professor, University of California, Berkeley (2002)

Forskningsstipendier (- udvalg)
Fulbright Lecturer University of Michigan, Ann Arbor (1993)
Danmarks Humanistiske Forskningscenter (2003)

Undervisnings- og veiledningsområder

Dansk litteraturhistorie, særligt 19., 20. og 21. århundrede

Karen Blixens, J. P. Jacobsens og (Claus Beck-)Nielsens forfatterskaber

Dansk-norsk samtidslitteratur, bl.a. Jan Kjærstad og Vigdis Hjorths forfatterskaber

Digital æstetik - især elektronisk litteratur

Romantikkens fragment-litteratur og kort kortprosa

Økokritik - litteratur og teori

 

Faglige kompetanseområder

Dansk litteraturhistorie, dansk sproghistorie

Samtidslitteratur, særligt 1980 - 202X

Digital æstetik, særligt elektronisk litteratur

 

Pågående og planlagte forskningsprosjekter

Min forskning drejer sig for øjeblikket om Johannes Heldéns og (Claus Beck-) Nielsens interartielle bevægelser og politiske aktiviteter set i lyset af Jacques Rancières politiske og æstetiske teorier; Jens Peder Jacobsen og Rainer Maria Rilke; elektronisk litteratur; økokritik

Deltager i følgende netværk og sammenslutninger:

Emneord: Nordisk litteratur, Litteraturhistorie, Litteraturvitenskap, Elektronisk litteratur, Økokritikk

Publikasjoner

 • Mose, Gitte (2021). "Klimalitteratur og humor? Brit Bildøen 'Adam Hiorths veg' (2011)". Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 190–212.

 • Mose, Gitte (2020). "Johannes Heldéns Astroekologi. Et mesh af konstellationer og mellemrum". Tidsskrift för litteraturvetenskap ISSN 1104-0556. (1), s 51- 59
 • Mose, Gitte (2020). ”Lad os være! … og lad os gaa paa Jorden ved Siden af Jer, Menneske ved Menneske, og ikke det mindste mer” - Jens Peter Jacobsens og Rainer Maria Rilkes kvindeskikkelser.  Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  107(1-2020), s 48- 61 . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2020-01-05
 • Mose, Gitte (2019). Novels – a Missing Piece in Electronic Literature? Johannes Heldén’s Astroecology Read As a Possible Bit.  European Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 2191-9399. 49(1), s 96- 120 . doi: 10.1515/ejss-2019-0006
 • "The Nielsen Movement: The Nielsen Sisters, Madame Nielsen, Miss World. Nye transformationer i (Claus Beck-)Nielsens kunstnerskab. I Litteratur interartes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter. Portal Forlag 2016
 • "Den hvide klud, det hvide flag. Aktivisten (Claus Beck-)Nielsens politiske rejser". I: Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Novus Forlag 2014
 • "1.000.000 Stories" and 99 Lyrical Forms. Peter Adolphsen En million historier (2007)". I: Love and Modernity. Scandinavian Literature, rama and Letters Essays in Honour of Professor Janet Garton. C.Claire Thomson og Ellettra Carbone (red.). Norvik Press 2014
 • "Stark nordisk språkgemenskap – uppdrag för den akademiska utbildningen i Skandinavien". Sammen med A.H. Hannesdottir Språk i Norden 2011. s. 47–58. København: Nordisk sprogkoordination, Dansk sprognævn.
 • "Mandager på Stanley Hotel, Naiorobi". Om vennskapet mellom Karen Blixen og nordmannen Gustav Lous Mohr. Klassekampen 18.6.2011
 • Digitaliseret og multimedial litteratur i undervisningen". I: Ny litteraturdidaktik. Forlaget Gyldendal, København  2010
 • ”Den stornæsede unge Gustav Mohr fra Norge..” Om Karen Blixens venskab med Gustav Mohr I: Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag 2010
 • WReading Floating Texts”. I: Literature and Visual Culture, Dagný Kristjánsdóttìr (red.), Háskóli Íslands 2006
 • ”Das Epos der Maschine. Avantgardestrategier i Cyberspace?” I: Tradition i opbrud. Tanja Ørum, Marianne Ping Huang og Charlotte Engberg (red.), Forlaget Spring 2005
 • "Læsestrategier i Cyberspace". I: Fortællingen i Norden efter 1960. Anker Gemzøe, m.fl. (red.). Aalborg Universitetsforlag 2004
 • "Fortsættelse følger - i Cyberspace"". I: Genres and Their Problems. Theoretical and Historical Perspectives. B. Agrell & I. Nilsson (red.), Daidalos 2003.
 • "Flashes. Danish Short Short Fiction at the Turn of the Century" I: J.Garton and M. Robinson (red.) On the Threshold: New Studies in Nordic Literature, Norvik Press 2002
 • Mose, Gitte (2021). Climate Change Fiction – and Humour? Brit Bildøen Adam Hiorths veg (Adam Hiorth’s Journey) (2011) . Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 190–212.
 • Mose, Gitte (2020). Johannes Heldéns Astroekologi: Et mesh af konstellationer og mellemrum. Tidskrift för litteraturvetenskap. ISSN 1104-0556. s. 51–59.
 • Mose, Gitte (2020). ”Lad os være! … og lad os gaa paa Jorden ved Siden af Jer, Menneske ved Menneske, og ikke det mindste mer” - Jens Peter Jacobsens og Rainer Maria Rilkes kvindeskikkelser. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 107(1-2020), s. 48–61. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2020-01-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mose, Gitte (2019). Novels – a missing piece in electronic literature? Johannes Heldén’s astroecology read as a possible bit. European Journal of Scandinavian Studies. ISSN 2191-9399. 49(1), s. 96–120. doi: 10.1515/ejss-2019-0006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mose, Gitte & Janss, Christian (2018). Transit Thisted og tysk modernisme – J. P. Jacobsen og R. M. Rilke. Tijdschrift voor Skandinavistiek. ISSN 0168-2148. 36(2), s. 175–181. doi: 10.2307/j.ctvggx29s.20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mose, Gitte (2016). The Nielsen Movement: The Nielsen Sisters, Madame Nielsen, Miss World. Nye transformationer i (Claus Beck-)Nielsens kunstnerskab. I Langås, Unni & Sanders, Karin (Red.), Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter.. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-071-2. s. 389–408.
 • Mose, Gitte (2014). Den hvide klud, det hvide flag. Aktivisten (Claus Beck-)Nielsens politiske projekter. I Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (Red.), Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISSN 9788270997787. s. 219–238.
 • Mose, Gitte (2014). "1.000.000 Stories and 99 Lyrical Forms. Peter Adolphsen En million historier (2007)". I Thomson, C. Claire & Carbone, Elettra (Red.), Love and Modernity. Norvik Press. ISSN 978-1-8700-41997. s. 261–270.
 • Mose, Gitte (2010). Digitaliseret og multimedial litteratur i undervisningen. I Fogt, Jan & Thurah, Thomas (Red.), Ny litteraturdidaktik. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. ISSN 9788702086881. s. 154–163.
 • Mose, Gitte (2010). "Den stornæsede unge Gustav Mohr fra Norge" - om Karen Blixens venskab med Gustav Mohr. I Andersen, Per Thomas; Gimnes, Steinar & Dahlerup, Pil (Red.), Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2591-4. s. 133–147.
 • Mose, Gitte & Hannesdottir, Anna Helga (2009). "Fåtöljer, kartofler og hybelkaniner". Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 14–16.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (2012). Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3492-8. 330 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mose, Gitte (2017). J. P. Jacobsen og kunsten. Anders Ehlers Dam og Gry Hedin (red.). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 104(01), s. 96–102. doi: 10.18261/issn.1500-1989.
 • Mose, Gitte (2017). Skandinavisk samtidslitteratur 2003-2017.
 • Mose, Gitte (2017). Jens Peter Jacobsen og Rainer Marie Rilke. Jacobsens indflydelse på Rilkes forfatterskab .
 • Mose, Gitte (2017). Contemporary Scandinavian Literature 2003-2017.
 • Mose, Gitte & Janss, Christian (2016). Transit Thisted og tysk modernisme. J. P. Jacobsen og R. M. Rilke. 60 minutters indlæg på dansk og norsk ved Gitte Mose og Christian Janss.
 • Mose, Gitte (2016). Madame Nielsen Walking on Foot - in Media and Books. (Claus Beck-)Nielsen literally walking from Greece to Denmark in the stream of refugees, presented in newspaper articles and his/her latest novel Invasionen - en dannelsesroman.
 • Mose, Gitte (2015). Å bevege seg i hull og mellomrom. Om den danske multikunstneren Claus Beck-Nielsen. [Fagblad]. Bøygen 2/15.
 • Mose, Gitte (2015). "Samtale" med Madame Nielsen (Claus Beck-Nielsen) om romanen Den endeløse sommer.
 • Mose, Gitte (2015). Politisk samtidsllitteratur. Økolitteratur: Skinnebach (da) og Stueland (no); satire: Lone Aburas; perkerdansk: Yahya Hassan».
 • Mose, Gitte (2015). "Contemporary Scandinavian Literature. Sara Stridsberg (se), Per Olov Enquist (se), Rune Christiansen (no), Vigdis Hjorth (no), Helle Helle (da), Yahya Hassan (da)”.
 • Mose, Gitte (2015). «The Modern Breakthrough. A Scandinavian Tapestry. The Brandes-Brothers, Jens Peder Jacobsen, Henrik Ibsen, August Strindberg - and their Female Colleagues».
 • Mose, Gitte (2015). Det Danmark vi kjenner. [Radio]. NRK P2 - Kulturhuset.
 • Mose, Gitte (2014). Madame Nielsen og The Nielsen Sisters. Nye transformationer i (Claus Beck-) Nielsens kunstnerskab, The Nielsen Movement.
 • Mose, Gitte (2013). The (”Claus Beck-”) Nielsen-Project(s): A Rancièrean Dream of a Political Work of Art?
 • Mose, Gitte (2012). Rødgrød med fløde. Hvorfor er det så svært at forstå dansk?
 • Andersen, Per Thomas; Norheim, Thorstein & Mose, Gitte (2012). Forord. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8.
 • Andersen, Per Thomas; Norheim, Thorstein & Mose, Gitte (2012). Litteratur og litteraturvitenskap. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8.
 • Bakken, Jonas; Mose, Gitte & Oxfeldt, Elisabeth (2012). Sammensatte tekster. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. s. 157–188.
 • Mose, Gitte (2012). Resepsjonsestetikk. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. s. 213–225.
 • Mose, Gitte (2011). "Mandager på Stanley Hotel, Naiorobi". Om vennskapet mellom Karen Blixen og nordmannen Gustav Lous Mohr. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mose, Gitte & Hannesdottir, Anna Helga (2011). Stark nordisk språkgemenskap – uppdrag för den akademiska utbildningen i Skandinavien. Språk i Norden. ISSN 0108-8270. s. 47–58.
 • Mose, Gitte (2010). ”Monica Aarsprong Soldatmarkedet som multimodalt og multimedialt værk”.
 • Mose, Gitte (2009). Karen Blixens "Drømmerne". [Radio]. NRK P2 www1.nrk.no/nett-tv/klipp/574532 - 11.11.2009.
 • Mose, Gitte & Hannesdottir, Anna Helga (2009). "Undervisning i Nordens sprog og litteratur ved universiteter og højskoler i Norden".
 • Mose, Gitte (2009). "Digitaliseret og multimedial litteratur i undervisningen".
 • Mose, Gitte (2009). “Electronic literature or digital art? And where are all the challenging hypertextual novels?”.
 • Mose, Gitte (2008). "Den gamle vandrende Ridder". Karen Blixens ridderlige fortælling.
 • Mose, Gitte (2008). "Spectacular Narratives. Interactive Narratives and Spectacles".
 • Mose, Gitte (2008). Karen Blixen Storyteller.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 1. nov. 2021 16:12