Ann-Katrine Schmidt Nielsen

Bilde av Ann-Katrine Schmidt Nielsen
Mobiltelefon 46574533
Rom HW240
Brukernavn

Faglige interesser

Mit nuværende projekt omhandler kvindelige afghanske eksilkunstneres værker og kunstneriske praksisser. I projektet undersøger jeg, hvordan afghanske kunstnere æstetisk udforsker og udfolder forskellige former for fortid og fremtid. Dette gøres gennem en kombination af værkanalyse, netnografi og interviews. Projektet trækker på affekt- og krigs- og kulturstudier samt hauntologi. Projektet er finansieret af Carlsbergfondet.

 • Veteranskildringer i litteratur, kunst, film, tv
 • Hauntologi
 • Afghanske eksilkunstnere
 • Krig, konflikt og kulturstudier

Bakgrunn

 • Ph.d. fra Aarhus Universitet, 2020. Afhandling: Hjemsøgt af krig. En hauntologisk undersøgelse af veteranfiguren i danske medier og samtidskunst fra 1992 til 2020.
 • M.A. Nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet, 2015.
 • B.A. Nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet, 2012.

Bevillinger og projekter

 • Hovedansøger: STORIES OF WAR AND REFUGE. IMAGINING FUTURES IN AFGHAN EXILE ART (PI, Carlsbergfondets internationaliseringsstipendie)

 • Medansøger: Genetic Hauntings – Pre-patient illness narratives in the era of direct-to-consumer genetic testing. (PI: Professor Carsten Stage, Danmarks Frie Forskningsfond)
 • Medansøger: Young Literary Practices (PI: Lektor Stefan Kjerkegaard, Danmarks Frie Forskningsfond)
 • Medansøger: The Science of Fiction (PI: Lektor Simona Zetterberg-Nielsen, Danmarks Frie Forskningsfond)
 • Medansøger: The Rise of Science and Fiction during the Danish Enlightenment (SAF) (PI: Lektor Simona Zetterberg-Nielsen, VELUXs Humantisitiske kernegruppe)

Seneste aktiviteter

 • "In/visibilities", konferencepaper og blogpost, Disruption, Voice and Listening - flipped conference, Birmingham Centre for Media and Cultural Research, blogpost: https://bcmcr.org/research/ann-katrine-nielsen-in-visibilities/
 • "Stories of War and Refuge. Imagining Futures in Afghan Exile Art", konferencepaper, ACS International Crossroads in Cultural Studies Conference, Universidade de Lisboa
 • "Stories of War and Refuge. Imagining Futures in Afghan Exile Art", fagligt oplæg, Litterært Instituttseminar, Universitetet i Oslo
 • "How do you work towards a career in academia beyond your PhD?", oplægsholder, Art, Literature, and Cultural Studies PhD Programme, Aarhus University
 • The Social and Cultural Dimensions of Democracy, International Autumn School, deltager og oplægsholder, Humboldt-Universität zum Berlin
 • NSC Workshop II "Nordic Foreign Politics in Popular Culture", deltager og bidragsyder, Copenhagen Business School
 • Digital Forum on Democracy and Activism, deltager, Humboldt-Universität zum Berlin
 • "De fjerne kriges veteraner", faglig formidling, Radio4, https://www.radio4.dk/program/kraniebrud/?gid=37890&title=de-fjerne-kriges-veteraner&fbclid=IwAR1Q09-I_StymN7f6QtV-UP-Qr-P3Hymd0abqqUFPlK-a03uw5TCgkft8F8
 • Enacting Haunted Futures, seminar-deltager, Cultural Transformations/Uses of the Past, AU
Emneord: Nordisk litteratur, Cultural Studies, Affect theory, Hauntology

Utvalgte publikasjoner

Schmidt Nielsen, Ann-Katrine. Hjemvendt fra krig, Dansklærerforeningens Forlag, 2022.

Schmidt Nielsen, Ann-Katrine. Hjemsøgt af krig. En hauntologisk undersøgelse af veteranfiguren i danske medier og samtidskunst fra 1992 til 2020, PhD Dissertation Aarhus University, 2020.

Schmidt Nielsen, Ann-Katrine. “Home, Away, Home: Remoteness and Intimacy in Contemporary Danish Veteran Literature” in ed. Rebecca Adelman & David Kieran Remote Warfare: New Cultures of Violence, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2020, pp. 201- 225.

 • Review: https://www.globalpolicyjournal.com/global-policy-next-generation/remote-warfare-new-cultures-violence

Schmidt Nielsen, Ann-Katrine. ”Facing War: On Veterans, Wounds, and Vulnerability in Danish Public Discourse and Contemporary Art” in ed. Adriana Margareta Dancus, Mats Hyvönen & Maria Karlsson Vulnerability in Scandinavian Art and Culture, Cham: Palgrave Macmillan, 2020, pp. 269-290.

Schmidt Nielsen, Ann-Katrine. “Krigen, kunsten og hjemsøgelsen: En analyse af hjemsøgelse i dansk veterankunst og -litteratur” in Passage, no. 80, 2018, pp. 75-91.

Publisert 21. sep. 2022 08:25 - Sist endret 21. nov. 2022 13:40