Sarah Cameron

Bilde av Sarah Cameron
English version of this page
Rom HWH 126
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg interesserer meg for det meste som har med språk og hjerne å gjøre, blant annet første- og andrespråkstilegnelse, språkprosessering, det mentale leksikon, og språk og minne/hukommelse.

I doktorgradsprosjektet mitt vil jeg benytte blant annet EEG for å se nærmere på tilegnelse og prosessering av andrespråksgrammatikk hos voksne som lærer seg norsk.

Bakgrunn

Etter at jeg fullførte mastergraden min ved UiO i 2019, har jeg jobbet som forskningsassistent på en rekke prosjekter der jeg bl.a. har samlet inn data fra barn, voksne, og pasienter med afasi ved hjelp av eye-tracking og EEG. Jeg har også jobbet som universitetslektor ved OsloMet.

 

Emneord: Lingvistikk, Språktilegnelse, Andrespråkstilegnelse, Psykolingvistikk, Nevrolingvistikk, Språkprosessering, EEG

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Fyndanis, Valantis; Cameron, Sarah; Arcara, Giorgio; Kaldhol, Nina Hagen; Norvik, Monica I. & Simonsen, Hanne Gram (2022). Bilingualism/Multilingualism does not affect production of time reference in L1: Evidence from Norwegian academics.
  • Fyndanis, Valantis; Cameron, Sarah; Hansen, Pernille; Norvik, Monica I. & Simonsen, Hanne Gram (2022). Sequential multilingualism and verbal short-term/working memory: Evidence from academics.
  • Fyndanis, Valantis & Cameron, Sarah Prydz (2019). Cognitive testing: When is it non-verbal?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. nov. 2021 13:23 - Sist endret 8. mars 2022 17:37