Sarah Cameron

Bilde av Sarah Cameron
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg interesserer meg for det meste som har med språk og hjerne å gjøre, blant annet første- og andrespråkstilegnelse, språkprosessering, det mentale leksikon, og språk og minne/hukommelse. Jeg bruker for det meste psyko- og nevrolingvistiske metoder.

Bakgrunn

Etter at jeg fullførte mastergraden min ved UiO i 2019, har jeg jobbet som forskningsassistent på en rekke prosjekter der jeg bl.a. har samlet inn data fra barn, voksne, og pasienter med afasi ved hjelp av eye-tracking og EEG. Jeg har også jobbet som universitetslektor ved OsloMet.

 

Emneord: Lingvistikk, Språktilegnelse, Andrespråkstilegnelse, Psykolingvistikk, Nevrolingvistikk, Språkprosessering, EEG

Publikasjoner

  • Fyndanis, Valantis & Cameron, Sarah Prydz (2019). Cognitive testing: When is it non-verbal?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. nov. 2021 13:23 - Sist endret 15. nov. 2021 09:45