Jan Erik Rekdal

Professor
Bilde av Jan Erik Rekdal
English version of this page
Telefon +47 22856785
Rom HW334
Treffetider Tirsdag 13-14
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postadresse Pb. 1102 0317 Oslo
Emneord: Irland, Middelalder

Publikasjoner

 • Rekdal, Jan Erik (2019). Etymology, Wordplay and Allegorical Reading in some Medieval Irish Texts, In Mikael Males (ed.),  Etymology and Wordplay in Medieval Literature.  Brepols.  ISBN 978-2-503-57575-9.  Kapittel.  s 169 - 190
 • Rekdal, Jan Erik (2017). The value of the face. Face, fear, flaw and shame in an Irish king’s saga., In Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy & Thorstein Norheim (ed.),  Literature and Honour.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029566.  5.  s 95 - 102 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rekdal, Jan Erik (2016). The medieval king: Christian king and fearless warrior, In Jan Erik Rekdal & Charles Doherty (ed.),  Kings and warriors in early north-west Europe.  Four Courts Press.  ISBN 978 1 84682 501 9.  3.  s 149 - 179
 • Rekdal, Jan Erik (2014). Memorials and cultural memory in Irish tradition, In Jan Erik Rekdal & Erich Poppe (ed.),  Medieval Irish Perspectives on Cultural Memory.  Nodus Publikationen.  ISBN 978-3-89323-621-3.  kap. 5.  s 109 - 134
 • Rekdal, Jan Erik (2014). Pagan Myth and Christian Doctrine, In Jon Vidar Sigurdsson & Timothy Alexander Bolton (ed.),  Celtic-Norse Relationships in the Irish Sea in the Middle Ages 800 - 1200.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004255111.  7.  s 109 - 118
 • Rekdal, Jan Erik (2013). Aislinge Meic Con Glinne: Nuair a Theann an Gaire i bhFostu sa Scornach, I: Malachy O Neill & Regina Ui Chollatain (red.),  An Greann sa Ghaeilge.  Coisceim.  ISBN 978-0-9565136-1-8.  kapittel 3.  s 42 - 52
 • Rekdal, Jan Erik (2013). Betha Coluimb Chille: the Life as a shrine, In Donall O Baoill; Donncha O hAodha & Nollaig O Muraile (ed.),  Saltair, Saiochta, Sansaiochta Agus Seanchais - A Festschrift for Gearoid Mac Eoin.  Four Courts Press.  ISBN 978-1-85182-570-7.  kapittel 37.  s 407 - 414
 • Rekdal, Jan Erik (2013). Ynglingatal and Fianna Batar i nEmain: Two Parallel Poems in Two Parallel Cultures, In  Between the Islands - and the Continent. Papers on Hiberno-Scandinavian-Continental Relations in the Early Middle Ages.  Verlag Fassbaender.  ISBN 9783902575463.  kapittel 9.  s 221 - 252
 • Rekdal, Jan Erik (2012). Macaronic texts in the early Irish tradition, In Gunvor Mejdell & Lutz Edzard (ed.),  High vs. Low and Mixed Varieties. Domains, Status, and Function across Time and Languages.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-06696-9.  10.  s 169 - 178
 • Rekdal, Jan Erik (2011). From Wine in a Goblet to Milk in Cowdung - The Transformation of Early Christian Kings in Three Post-Viking Tales from Ireland, In Gro Steinsland; Jon Vidar Sigurdsson; Jan Erik Rekdal & Ian Christian Dirk Beuermann (ed.),  Ideology and Power in the Viking and Middle Ages. Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-20506-2.  5.  s 211 - 267
 • Rekdal, Jan Erik (2007). In Search of A Heroic Age - The Norwegian Contribution to Celtic Studies, In Arne Kruse (ed.),  Images and Imaginations.  Lockharton Press.  ISBN 1874665028.  5.  s 111 - 122
 • Rekdal, Jan Erik (2007). Maghnus Ó Domhnaill's role as poet and its dialogical implications. Studia Celtica Upsaliensia.  ISSN 0562-2719.  7(7), s 111- 119
 • Rekdal, Jan Erik (2004). Sunnivalegenden - irsk rekved mellom norrøne fjæresteiner?, I: Jon Vidar Sigurdsson; Marit Myking & Magnus Rindal (red.),  Religionsskiftet i Norden. Brytinger mellom nordisk og europeisk kultur 800-1200.  Unipub forlag.  ISBN 82-92359-06-0.  Religionsskiftet i Norden.  s 159 - 196
 • Rekdal, Jan Erik (2004). Vikings and saints � Encounters Vestan um Haf. Peritia: Journal of the Medieval Academy of Ireland.  ISSN 0332-1592.  17-18, s 256- 275
 • Rekdal, Jan Erik (2003). Sunnivalegenden - irsk rekved i norrøne fjæresteiner?. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  3, s 125-146
 • Rekdal, Jan Erik (2002). A monstrance for an absent poem: the reciting of Amra Coluim Cille in the sixteenth-century Life of Colum Cille, In Michael Richter & Jean-Michel Picard (ed.),  OGMA - Essays in Celtic Studies in honour of Próinséas Ní Chatháin.  Four Courts Press, Dublin.  ISBN 1-85182-671-8.  s 224 - 229
 • Rekdal, Jan Erik (1998). Ioruais a chur ar Cré na Cille, I: Ó Háinle Cathal (red.),  Criostalú Ð Aistí ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain.  Coiscéim, Baile Átha Cliath.  s 105 - 119
 • Rekdal, Jan Erik (1998). Parallels between the Norwegian Legend of St Sunniva and Irish Voyage Tales, In B. Clarke Howard; Máire Ní Mhaonaigh & Raghnall Ó Floinn (ed.),  Ireland and Scandinavia in the Early Viking Age.  Four Courts Press, Dublin.  ISBN 1-85182-235-6.  s 277 - 287
 • Rekdal, Jan Erik (1997). Legenden om Sunniva og Seljemenneskene, I: Magnus Rindal; [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  Selja - heilag stad i 1000 år.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22513-5.  s 102 - 122
 • Rekdal, Jan Erik (1991). 'The Irish Ideal of Pilgrimage as Reflected in the Tradition of Colum Cille (Columba), In Alf Härdelin (ed.),  In Quest of the Kingdom - Ten Papers on Medieval Monastic Spirituality.  Bibliotheca Theologiae Practicae, Almquist & Wiksell, Stockholm.  ISBN 91-22-01452-7.  s 9 - 26
 • Skattum, Ingse & Rekdal, Jan Erik (1991). Veilederen Even, I:  Aspects of the Practices of Even. Til Even på 50-årsdagen.  Inst. for lingvistikk og filosofi, Universitetet i Oslo, Oslo.  s 91 - 95
 • Rekdal, Jan Erik (1990). 1990: 'Interaction of pagan and Christian traditions in mediaeval Irish narratives'. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  3, s 5- 18

Se alle arbeider i Cristin

 • Rekdal, Jan Erik & Doherty, Charles (ed.) (2016). Kings and warriors in early north-west Europe. Four Courts Press.  ISBN 978 1 84682 501 9.  480 s.
 • Rekdal, Jan Erik & Poppe, Erich (ed.) (2014). Medieval Irish Perspectives on Cultural Memory. Nodus Publikationen.  ISBN 978-3-89323-621-3.  176 s.
 • Steinsland, Gro; Sigurdsson, Jon Vidar; Rekdal, Jan Erik & Beuermann, Ian Christian Dirk (ed.) (2011). Ideology and Power in the Viking and Middle Ages. Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-20506-2.  405 s.
 • Rekdal, Jan Erik (2000). Irland forteller - irske noveller. Bokklubben Dagens Bøker.  ISBN 82-525-4928-4.
 • Rekdal, Jan Erik & Sveen, Andreas (red.) (2000). Masker. Sypress forlag, Oslo.  ISBN 82-91224-28-5.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rekdal, Jan Erik (2021). Irsk: lochlannach.
 • Rekdal, Jan Erik (2020). Hundehodene fra Irland - Heltekrigere, fredløse og abbed-konger: også de irske sagaene er fulle av hunde- og ulvehodesymbolikk.. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Rekdal, Jan Erik (2020). Språklige spor etter en underdog: irsk påvirkning på engelsk.
 • Nilsen, Tina Dykesteen; Amadou, Christine; Aschim, Anders; Bråtveit, Inger; Fløysvik, Ingvar; Fosse, Jon; Johnstad, Gunnar; Mørk, Hans-Olav; Rekdal, Jan Erik; Sagrusten, Hans; Ulstein, Jan Ove; Økland, Jorunn; Lavik, Marta Høyland & Tangen, Håvard (2018). Apokryfane: Dei deuterokanoniske bøkene i Bibelen.
 • Nilsen, Tina Dykesteen; Amadou, Christine; Aschim, Anders; Bråtveit, Inger; Fløysvik, Ingvar; Fosse, Jon; Johnstad, Gunnar; Mørk, Hans-Olav; Rekdal, Jan Erik; Sagrusten, Hans; Ulstein, Jan Ove; Økland, Jorunn; Lavik, Marta Høyland & Tangen, Håvard (2018). Apokryfene: Bibelens deuterokanoniske bøker.
 • Rekdal, Jan Erik (2014). Bommer på vikingenes rolle - Slaget ved Clontarf. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Rekdal, Jan Erik (2014). En glo i mørket R.S. Thomas: Ein stad mellom tru og tvil. Dikt i utval gjendikta av Hans Johan Sagrusten (Efrem forlag 2013). Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn.  ISSN 1893-8728.  s 275- 277
 • Rekdal, Jan Erik (2014). Tilbake til Albion?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Rekdal, Jan Erik & Poppe, Erich (2014). Medieval Irish Persepctives on Cultural Memory, In Jan Erik Rekdal & Erich Poppe (ed.),  Medieval Irish Perspectives on Cultural Memory.  Nodus Publikationen.  ISBN 978-3-89323-621-3.  Introduction.  s 7 - 11
 • Rekdal, Jan Erik (2009). Diarmait mac Cerbaill and the ridge pole (‘cléithe’):A memory stick and an axis of transformation.
 • Rekdal, Jan Erik (2009). 'From wine in a goblet to milk in a cow-dung The transformation of OF early Christian kings in three post-viking tales from Ireland'.
 • Rekdal, Jan Erik (2009). Innledende essay, I:  Eskalibur - Sigrid Undset: Fortellinger om kong Artur og ridderne av det runde bord.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-525-7335-0.  Innledende essay.  s VII - XXIV
 • Rekdal, Jan Erik (2009). Pagan myth and christian doctrine.
 • Rekdal, Jan Erik (2009). The poems Fianna bátar i nEmain and Ynglingatál - a comparison -.
 • Rekdal, Jan Erik (2004). "Bying milk from an old Irish woman: Joyce and the Irish language".
 • Rekdal, Jan Erik (2004). Maghnus Ó Domhnaill's role as poet and its dialogical implications.
 • Rekdal, Jan Erik (2003). Edmund Spenser�s fear:The difference of Gaelic poetry.
 • Rekdal, Jan Erik (2002). Magnus Erlendsson, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.
 • Rekdal, Jan Erik (2002). Marstrander, Carl, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.
 • Rekdal, Jan Erik (2002). Når språkene dør. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Rekdal, Jan Erik (2002). Når språkene dør. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Rekdal, Jan Erik (2002). The use of Irish in Colm Tóibín's novel The Blackwater Lightship.
 • Rekdal, Jan Erik (2001). The other causa for Maghnus Ó Domhnaill's rewriting of the Life of Colum Cille.
 • Rekdal, Jan Erik (2001). Vikings and saints: encounters in Orkney, Hebrides and Man.
 • Rekdal, Jan Erik (2000). Fra symbol til bokstav ¿ reformasjonen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 17
 • Rekdal, Jan Erik (2000). Literary and historical creation.
 • Rekdal, Jan Erik (1998). Det åpne svaret. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  6(1), s 24- 27
 • Rekdal, Jan Erik (1998). Humanioradagene 1998 Ð Mennesket og maskene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rekdal, Jan Erik (1998). Irland i moderne irsk litteratur.
 • Rekdal, Jan Erik (1998). Jan Erik Rekdal, An Ghaeilge agus Cré na Cille. Criostalú - Aistí ar Shaothar Mháirtín Uí Chadhain.  s 100- 104
 • Rekdal, Jan Erik (1998). Når jeg ikke likner meg selv. Arabesk.  ISSN 0809-0807.  (2), s 26- 29
 • Rekdal, Jan Erik (1998). St. Sunniva og St Donnán Ð fins det en sammenheng?.
 • Rekdal, Jan Erik (1998). The Gaelic Legend of St. Donnán and the Norwegian Legend of St. Sunniva Ð is there a Relationship?.
 • Rekdal, Jan Erik & Sveen, Andreas (1998). Masker.
 • Rekdal, Jan Erik (1995). 1995: 'From Profile to Face: An analysis of the portrayal of Colum Cille in his sixteenth-century Life by Maghnus Ó Domhnaill - Betha Coluimb Chille'.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 21. mars 2011 10:30