Liv Jorunn Bakkejord

Førstelektor emerita
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus 4. etasje Niels Henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglige kompetanseområder:

Norsk som andrespråk

Norsk for internasjonale studenter

Norsk språk og kommunikasjon for utenlandske leger

Emneord: Norsk som andrespråk, Andrespråkslæring og -undervisning, Muntlig kommunikasjon, Testing, Norsk for internasjonale studenter

Publikasjoner

Bakkejord, Liv Jorunn: Kommunikasjonsstrategier i dialog mellom innfødt språkbruker og språkinnlærer. En analyse av norsk mellomspråk, i NOA nr. 11. Oslo 1989.

   

Bakkejord, Liv Jorunn: Kommunikasjonsstrategier i muntlig elevspråk, i Bjørkavåg, Lise Iversen, Anne Hvenekilde og Else Ryen (red): "Men hva betyr det,lærer?". Norsk som andrespråk. Fagdidaktiske bidrag.LNU/Cappelen. Oslo 1990.

 

Bakkejord, Liv Jorunn og Bjørg Adine Michalsen: Arbeid med clozetester, i NOA nr 18. Oslo 1995.

 

Bakkejord, Liv Jorunn og Turid Mangerud: LAT2 Darbs ar pieaugusajiem. Rokosgramata skolotajam (Arbeid med voksne. Håndbok for lærere). LVAVP, UNDP, Riga 1999.

 

Bakkejord, Liv Jorunn: Språkplanlegging i Latvia etter Sovjetunionens fall: Det nasjonale programmet for opplæring i latvisk som andrespråk. NOA nr 22. Oslo 1999. 

 • Henriksen, Turid Lilian & Bakkejord, Liv Jorunn (2002). Fremmed-annetspråk: Fagdidaktikk II. Seminar på Leangkollen i Asker 2. - 4. september 2002. Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. s. 25–28.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1999). Språkplanlegging i Latvia etter Sovjetunionens fall: Det nasjonale programmet for opplæring i latvisk som andrespråk. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. s. 1–17.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bakkejord, Liv Jorunn (2002). Muntlig kommunikasjon i andrespråk.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (2002). Fagdidaktikk i andrespråksundervisning.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1999). Input og interaksjon i andrespråk.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1999). Andrespråkslæring og andrespråksundervisning: teorier og metoder.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Klasseromsforskning.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Andrespråkundervisning: produktive ferdigheter.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Sosiale og psykologiske faktorers betydning for språklæring.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Alderens betydning for andrespråkslæring.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Om feil i mellomspråk: hva og hvorfor.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Kommunikativ språkundervisning.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Andrespråksundervisning og -læring: teori og praksis.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 22. aug. 2018 17:36