Aida Leistad Thomassen

Universitetslektor - Norsk for internasjonale studenter
Bilde av Aida Leistad Thomassen
English version of this page
Telefon +47 22854289
Rom HW 326
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Undervisning

Norsk for internasjonale studenter:
NORINT0114 – Norsk for internasjonale studenter, 60-timers innføringskurs
NORINT0110 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1
NORINT0120 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 2
NORINT0190 – Fonetikk for internasjonale studenter
NORINT1111 – Norsk uttale i et fremmedspråksperspektiv
NORINT2112 – Tekstkompetanse i et fremmedspråksperspektiv

Norsk som andrespråk:
NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk
NOAS2101 – Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv
NOAS2102 – Andrespråksundervisning og andrespråkslæring
NOAS4103 – Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv

Emneord: Norsk for internasjonale studenter, Norsk som andresprk, Fonetikk og fonologi, Andrespråkstilegnelse

Publikasjoner

  • Thomassen, Aida Leistad (2021). Uttaleopplæring på B1-nivå.
  • Thomassen, Aida Leistad & Harnæs, Liv Andlem (2019). Uttaleopplæring i norsk for voksne innlærere. Rapport fra en spørreundersøkelse blant lærere i norsk som andrespråk.
  • Thomassen, Aida Leistad (2018). Uttaleopplæring – helt grunnleggende.
  • Harnæs, Liv Andlem & Thomassen, Aida Leistad (2016). Tonemer i det norske talespråket til utenlandske studenter på norskkurs ved UiO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. aug. 2016 10:00 - Sist endret 20. mai 2022 11:48