Liv Andlem Harnæs

Dosent emerita
Bilde av Liv Andlem  Harnæs
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 Oslo

Bakgrunn

cand.philol. 1981

Faglige kompetanseområder

  • Andrespråksfonetikk og -fonologi
  • Norsk for internasjonale studenter
  • Uttaleundervisning
Emneord: Fonetikk, Fonologi, Norsk som andrespråk

Utvalgte publikasjoner

  • Uttale og uttaleopplæring i norsk som andrespråk. I: Elisabeth Selj og Else Ryen (red.): Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2019 

  • Harnæs, Liv Andlem (2017). Ordtoner i det norske talespråket til utenlandske studenter med tysk som førstespråk. En akustisk studie og et didaktisk perspektiv. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. DOI: 10.18261/ISSN.2535-3381-2017-02-04. (2), s 157-191

  • van Dommelen, Wim A. & Harnæs, Liv Andlem (2014). Vokalkvalitet i S2-uttale: arabisk- og russisktalendes realisering av trange vokaler i norsk. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  9(2), s 31- 46

  • Harnæs, Liv Andlem & van Dommelen, Wim A. (2013). Hvordan realiserer andrespråksbrukere norsk kvantitetsdistinksjon? Varighetsmålinger i norsk som andrespråk. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (1), s 53- 69
  • Vokaler hos andrespråksbrukere: en akustisk og perseptuell studie. Vokaler i det norske talespråket til tre utenlandske leger med arabisk som morsmål. NOA. Norsk som andrespråk 1/2009
  • Reaksjoner på utenlandsk aksent i norsk. NOA. Norsk som andrespråk 2001, nr 23
  • Awadh, Anne-Lise og Liv Andlem Harnæs: Ikke bare ord. En lærebok i norsk språk og kultur. Cappelen 1992

 

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 4. juni 2019 11:51