Konverb: Kort og uttrykksfullt

Nordmenn som skriver russisk benytter langt færre konverb enn russiske morsmålsbrukere. De behersker grunnbetydninger av russiske konverb, men har problemer med nyanser som avhenger av konteksten.

- Som lingvist er jeg opptatt av hvordan mening uttykkes på ulike språk. Den russiske konverbkonstruksjonen er spesielt interessant å forske på, forteller stipendiat Maria Filiouchkina Krave.

Konverb kan uttrykke mange forskjellige betydninger avhengig av konteksten den er brukt i og flere betydninger innenfor en og samme kontekst.

Hun disputerte 7. september over avhandlingen Converbs in Contrast: Russian converb constructions and their English and Norwegian counterparts.

Hun forteller at bruk av konverb i russiske tekster får språket til å høres mer litterært ut. Bruken er også den samme hos nyere forfattere som hos de gamle klassikerne. Det er altså ikke sånn at konverbene forsvinner i moderne russisk.

- En setning med konverb blir litt kortere men også mer uttrykksfull, sier Krave som påpeker at bruk av konverb krever en høy språklig bevissthet - også for dem som har russisk som morsmål.

Nordmenns russisk

I avhandlingen har hun undersøkt språkbruken til nordmenn som snakker russisk på høyt nivå. Konklusjonen er at nordmennene benytter langt færre konverb enn russiske morsmålsbrukere. Nordmenn behersker altså grunnbetydninger av russiske konverb, men det er vanskelig å få grep om de mer nyanserte betydningene som avhenger av konteksten.

- Funnene er viktige bidrag til kunnskapen om hvordan konverb blir tolket og forstått på ulike språk, sier Krave.

Maria Filiouchkina Krave har funnet at vår kunnskap om logiske forbindelser mellom handlinger er viktig for tolkningen av konverb.

Konverb er en grammatisk konstruksjon som brukes til å fortelle hvordan, når eller hvorfor en handling er utført i forhold til andre handlinger. Det russiske konverbet tilsvarer det engelske partisippet -ing, som i talking, running, smiling. På norsk brukes konverb kun til å beskrive enkelte bevegelser og kroppslige uttrykk som stående, sittende og smilende.

Litterære oversettelser

I sin avhandling har Krave studert tolkningen av konverb ved å sammenligne fire russiske romaner med norske og engelske oversettelser i en elektronisk database. Forfatterne er klassikerne Lev Tolstoy og Anton Tsjekhov, samt de mer moderne Ludmila Ulitskaja og Viktor Pelevin.

- Hvis man spør en nordmann som kan russisk eller en russer som snakker norsk hvordan man skal oversette et russisk konverb til norsk, så vil de fleste foreslå den instrumentale konstruksjonen ”ved å gjøre noe”. Analysen av norske romanoversettelser viser imidlertid at russiske setninger med konverb ofte blir oversatt til norsk ved hjelp av konjunksjonen og, forteller Krave.

Avhandlingens analyse viser at sammenhengen – vår kunnskap om logiske forbindelser mellom handlinger - spilleren viktig rolle for tolkningen av konverb. Ved nærmere studier av tekstene viser det seg likevel at russiske konverb har et tidsaspekt uavhengig sammenhengen de er brukt i.

Av Kari Andresen og Annica Thomsson (ill. og foto)
Publisert 8. sep. 2011 14:24 - Sist endret 21. nov. 2019 14:29