Ibsen er fornyet på engelsk

Henrik Ibsen er oversatt på nytt for britiske Penguin Classics. Litteraturforskere lover et mer oppdatert og etterrettelig bokverk enn det som ble gitt ut for over 50 år siden.

The Master Builder and Other Plays er det første bindet i den nyoversatte serien hos Penguin Classics.

Etter nærmere seks års arbeid ble første bind av den nye Penguin Classics Ibsen-utgaven gitt ut 2. oktober.

I London får dette oppmerksomhet under den internasjonale Ibsen-sesongen på som nå pågår på Barbican-senteret, og her vil nyutgivelsen av første bind feires med en storstilt markering 24. oktober.

– Gode oversettelser på engelsk er viktig for Ibsens liv i verden, så dette er en begivenhet for alle som er opptatt av Ibsen, sier Tore Rem. Han er hovedredaktør for de nye utgavene, og professor i britisk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og tidligere rådsleder ved Senter for Ibsen-studier.  

Støttet av Ibsen-forskning

Første bind ut er The Master Builder and Other Plays, oversatt av Barbara Haveland og Anne-Marie Stanton-Ife.

Dette er for øvrig den første engelskspråklige utgaven som baserer seg på Henrik Ibsens Skrifter, den nye kritiske utgaven. Bindet er den første fornyelsen av Penguins Ibsen-portefølje siden de kom på markedet på 1950- og 60-tallet.

Professor Tore Rem mener de nye oversettelsene er viktig for Ibsens liv i verden.

– Hvilken betydning har det at Ibsen i dag blir oversatt på nytt for Penguin Classics?

– Dette er den største og viktigste forvalteren av klassikerne på det største verdensspråket, engelsk, og jeg vil mene at det er vanskelig å overvurdere betydningen av å ha en oppdatert og etterrettelig Ibsen-utgave i denne serien, sier Tore Rem.

Trofast mot tekstene

Med seg i redaksjonskomiteen har han britene Paul Binding, Terence Cave og Janet Garton, og den norske litteraturviteren Toril Moi, professor ved Duke University.

– Vår ambisjon er at dette skal bli den beste og mest pålitelige utgaven av Ibsen på engelsk. Vi har forsøkt å være så trofaste mot Ibsens tekster som mulig, å fange så mye som mulig av denne dramatikerens estetiske, kulturelle og historiske kompleksitet.  Samtidig har vi villet gjøre viktige oversettervalg synlige, slik at lesere og teaterfolk uten kjennskap til originalspråket får forutsetninger for å foreta sine egne fortolkningsvalg, forklarer Rem.

Behov for utskifting

Tore Rem sier det var gledelig at Penguin så behovet for å fornye sin Ibsen. Det kritiske apparatet for det forrige verket var utdatert og mangelfullt, og flere av oversettelsene trengtes å skiftes ut.

Det britiske nyhetsmagasinet New Statesman omtaler nyutgivelsene i en større artikkel om Ibsen, og her minner Rem om hva den sentrale Ibsen-oversetteren William Archer i sin tid sa: «In respect of language, Ibsen stands at a unique disadvantage. Never before has a poet of worldwide fame appealed to his worldwide audience so exclusively in translations.»

Oversettelser fornyer

Artikkelen i New Statesman understreker at det likevel er dette behovet for oversettelse, bokstavelig oversettelse av språk, og den forvandlingen som foregår på scenen, som alltid har tjent Ibsen godt, og som har tillatt ham å bli forvandlet og gjenfødt om og om igjen.

Prosjektet er støttet av UD, og har også mottatt både økonomisk og faglig støtte fra Senter for Ibsen-studier ved UiO.

De neste Ibsen-verkene som kommer i nye utgaver er A Doll’s House and Other Plays, de fire første samfunnsdramaene.

Henrik Ibsen fotografert i 1898. Nå kommer flere av hans verker i ny, engelsk språkdrakt, til glede for lesere over hele verden. (Foto: Daniel Georg Nyblin. Nasjonalbiblioteket på Flickr)

Av Alf Øksdal
Publisert 3. okt. 2014 12:51 - Sist endret 12. feb. 2020 08:43