English version of this page

Verdibasert regimelegitimering i Russland

Vi vil undersøke om Putins nye politikk med forsvar for «tradisjonelle verdier» som religion og patriotisme er det russerne vil ha eller ikke.

Russisk mor og to barn i ortodoks kirke.
Foto: Vadiar, Shutterstock.com

Om prosjektet

Siden 2012 har russiske myndigheter i stigende grad brukt antiliberal retorikk og kommet med angrep på vestens sekularisme, multikulturalisme, og angivelige moralske forfall.

Denne retorikken er blitt fulgt opp med ny lovgiving mot blasfemi, ‘propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle legninger overfor mindreårige’, og delvis avkriminalisering av vold i nære relasjoner.

Det har funnet sted en viss mobilisering i sivilsamfunnet og media mot disse endringene, men også til støtte for dem.

I vårt prosjekt vil vi analysere neo-tradisjonalisme politikken i Russland på tre nivåer:

  1. Det politiske, både nasjonale og regionalt, ved å studere blant annet politiske taler og lovgiving.
  2. I sivilsamfunnet, ved å intervjue aktivister på begge sider av barrikadene.
  3. Sist, men ikke minst, ved å måle holdninger til neo-tradisjonalistiske verdier i befolkningen generelt.

Vi vil gjennomføre større meningsmålinger både nasjonalt og i seks regioner, for å se om det er signifikante forskjeller i holdninger mellom regionene og mellom kjønnene, aldergrupper, folk med høy og lav utdannelse.

Samarbeidspartnere

Varighet

1.9.2020 - 31.08.2024

Finansering

Norges forskningsråd

Seminarer

How Important Are Traditional Values for Putin’s Support?

30. august 2022: Henry Hale, George Washington University

"The protest potential in today's Russia: The gap between intent and action"

9. mai 2022: Regina Smyth, Indiana University

"The Covid-19 Pandemic and the Legitimacy of Putin’s Regime: A Biopolitical Perspective"

12. november 2021: Andrey Makarychev, University of Tartu

"The 2021 Parliamentary Elections as a Window into Russian Politics" (NUPI)

22. september 2021: Gulnaz Sharafutdinova, King's College London.

"Mixed Signals: What Putin Says about Gender Equality" (NUPI)

28. mai 2021: Valerie Sperling, Clark University.

Publikasjoner

Henry Hale (2022) How Conservative Are Russians? Findings from the 2021 LegitRuss Survey, PONARS Eurasia Policy Memo

Marlene Laruelle (2022) A grassroots conservatism? Taking a finegrained view of conservative attitudes among Russians, East European Politics

Olga Malinova (2022) Legitimizing Putin’s Regime: The Transformations of the Narrative of Russia’s Post-Soviet Transition, Communist and Post-Communist Studies

Janet Elise Johnson, Alexandra Novitskaya, Valerie Sperling & Lisa McIntosh Sundstrom (2022) Is Putin lining up with ultraconservatives? We’re not so sure. (washingtonpost.com) Washington Post, Monkey Cage

Bojidar Kolov (2021) Main Cathedral of Mutual Legitimation: The Church of the Russian Armed Forces as a Site of Making Power Meaningful, Religions 

Pål Kolstø & Helge Blakkisrud (2021) Not So Traditional After All? The Russian Orthodox Church's Failure as a "Moral Norm Entrepreneur" (ponarseurasia.org), PONARS Eurasia Policy Memo

Janet Elise Johnson, Alexandra Novitskaya, Valerie Sperling & Lisa McIntosh Sundstrom (2021)  Mixed signals: what Putin says about gender equality (tandfonline.com), Post-Soviet Affairs

Podkaster

"How important are traditional values for Putin’s support?"
23. september 2022: Henry Hale & Tora Berge Naterstad (vert) i The World Stage

"Putin and Covid-19" 
25. november 2021: Andrey Makarychev & Tora Berge Naterstad (vert) i NUPI Podcast/Utenrikshospitalet

"Putin legitimerer politisk undertrykkelse med tradisjonelle russiske verdier"
12. oktober 2021: Pål Kolstø, Lene Wetteland & Mari Lilleslåtten (vert) i Universitetsplassen 

"Et styrt valg i Russland" 
20. september 2021: Helge Blakkisrud & Ane Teksum Isbrekken (vert) i NUPI-podden 

Publisert 13. mars 2020 11:23 - Sist endret 28. sep. 2022 19:32