English version of this page

Verdibasert regimelegitimering i Russland

Vi vil undersøke om Putins nye politikk med forsvar for «tradisjonelle verdier» som religion og patriotisme er det russerne vil ha eller ikke.

Russisk mor og to barn i ortodoks kirke.
Foto: Vadiar, Shutterstock.com

Om prosjektet

Siden 2012 har russiske myndigheter i stigende grad brukt antiliberal retorikk og kommet med angrep på vestens sekularisme, multikulturalisme, og angivelige moralske forfall.

Denne retorikken er blitt fulgt opp med ny lovgiving mot blasfemi, ‘propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle legninger overfor mindreårige’, og delvis avkriminalisering av vold i nære relasjoner.

Det har funnet sted en viss mobilisering i sivilsamfunnet og media mot disse endringene, men også til støtte for dem.

I vårt prosjekt vil vi analysere neo-tradisjonalisme politikken i Russland på tre nivåer:

  1. Det politiske, både nasjonale og regionalt, ved å studere blant annet politiske taler og lovgiving.
  2. I sivilsamfunnet, ved å intervjue aktivister på begge sider av barrikadene.
  3. Sist, men ikke minst, ved å måle holdninger til neo-tradisjonalistiske verdier i befolkningen generelt.

Vi vil gjennomføre større meningsmålinger både nasjonalt og i seks regioner, for å se om det er signifikante forskjeller i holdninger mellom regionene og mellom kjønnene, aldergrupper, folk med høy og lav utdannelse.

Samarbeidspartnere

Varighet

1.9.2020 - 31.08.2024

Finansering

Norges forskningsråd

 

Publisert 13. mars 2020 11:23 - Sist endret 23. jan. 2022 14:38

Kontakt