Organisasjon

Instituttstyret

 Instituttet sitt øvste styringsorgan

Instituttleiinga

Leiar institutt, forsking, undervisning, studium og administrasjon

Instituttadminstrasjonen

Ansvar for fellestenestene ved instituttet og for studietilboda