Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk (ILOS)

Instituttleiar
Karen Gammelgaard

Forskningsleiar
Johan Schimanski

Utdanningsleiar
Christian Janss

Ph.d.-leiar
Tina Skouen

Administrativ leiar
Karina Kleiva

Studieleiar
Mons Andreas Finne Vedøy


Instituttleiaren er instituttet sin øvste leiar og leiar av instituttstyret. Instituttleiar vert tilsett for ein periode på fire år. Instituttleiar er tilsett frå 2017-2020.

Instituttleiaren peikar ut forskings-, utdannings- og ph.d-leiar for same periode som ho/han fungerer.

Den administrative leiaren har ansvar for forvaltinga av instituttet og for det studieadministrative arbeidet ved instituttet.

Kontakt

Postadresse 0315 Oslo Pb 1003 Blindern Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Telefon: (+47) 22 85 69 12 - 22 85 68 95 E-post: