Christine Meklenborg Nilsen

Professor og instituttleder
Bilde av Christine Meklenborg Nilsen
English version of this page
Telefon +47-22857338
Mobiltelefon +47-90720200 +47-90720200
Rom NT 924
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 9 et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Pb. 1003 Blindern 0315 Oslo

Instituttleder

Jeg er ansatt som instituttleder ved ILOS for perioden 2021–2024. Dette er en stilling uten forskning eller undervisning. 

Faglige interesser

Jeg er professor i fransk språk og har gammelfransk og syntaks som mine kjerneområder.

Tidligere har jeg vært prosjektleder for prosjektet Traces of History (2014–2019). Prosjektet tok for seg ordstilling i germansk og romansk og spurte hvorfor de germanske språkene har beholdt ordstillingen med verbet på annenplass, mens dette er forsvunnet fra de romanske språkene. Tidligere har jeg også forsket på blant annet klitika, interrogasjon, verbalsyntaks, nullsubjektersubjunksjoner og venstreperiferi

I doktoravhandlingen min (2009) så jeg på hvordan spørsmålsstilling (direkte og indirekte) har endret seg i fransk de siste tusen årene. Oppgaven omhandler dermed både moderne og gammelt språk. Da jeg skrev hovedoppgave (1999), tok jeg for meg modusbruk i at-setninger i gammelfransk.

Jeg er generelt interessert i språkhistorie og endringer i språk. Ordstilling, spesielt V2, er noe som særskilt opptar meg, det samme er modus og non-finitthet. Min teoretiske orientering er generativ lingvistikk med vekt på kartografi. Jeg forsker på moderne fransk og gammelfransk, og har også jobbet med gammelengelsk og moderne germansk.

Redaktørarbeid: bøker og tidsskrifter

Jeg er redaktør/medredaktør for flere tidsskrifter og bøker: 

 • Residual Verb Second in Romance. (Under arbeid) Spesialutgave av Isogloss. (Med Silvio Cruschina,  Juanito Avelar & Antonio Fábregas.)
 • And then they were three. (Under arbeid). Oxford University Press. (Med Liliane Haegeman, Karen de Clercq og Terje Lohndal).
 • Secrets of Success. Spesialutgave av Journal of Historical Syntax. (2021)  (Med Sam Wolfe).
 • Syntax, semantics and acquisition: In honor of Hans Petter Helland (2021). Spesialutgave av OsLA 12:1 (Med Terje Lohndal  & Kathrine Asla Østby.)

 • Germanic and Romance - Probing the similarities and differences. (2021). Oxford University Press (med Sam Wolfe).
 • A Micro-Perspective on Verb-second in Romance and Germanic. Spesialutgave av Linguistic Variation. (2019)
 • Affaire(s) de grammaire (festskrift til Marianne Hobæk Haff) (2014) (Med Hans Petter Helland.)
 •  Challenging Clitics (2013). (Med Hans Petter Helland.)

Undervisning

Jeg har undervist på  (heisemne),

Tidligere har jeg undervist i emnene FRA1000, FRA1101, FRA2001/FRA4001, FRA1110 (H2011, H2017), FRA0100 (V2009, V2010, H2010), FRA1102 (H2009, H2010), FRA4100 (H2017), FRA3010 og SPR4100. 

Universitetspolitikk

 • 2019–2021: vararepresentant for de fast vitenskapelig ansatte i fakultetsstyret ved HF.
 • 2019–2020: fagansvarlig ved fransk, ILOS.
 • 2015: representant for de midlertidig ansatte i instituttstyret, ILOS.
 • 2013–2014:  representant for de midlertidig ansatte i fakultetsstyret ved HF.
 • 1996–1997: leder av Norsk studentunion (1996–1997) og styremedlem (ex officio) i Universitetsrådet og i dets underutvalg for forskning og studier.
 • 1995–1996: medlem av Studentparlamentet ved UiO.

Seminarer og konferanser (arrangør)

 • Oktober 2019: Sentence grammar and discourse grammar, internasjonalt seminar om historisk germansk (og litt romansk).
 • August 2017: Workshop på den 23. International Conference on Historical Linguistics (sammen med Sam Wolfe), San Antonio, Texas.
 • Juni 2016: Workshop for forskningsgruppa Traces of History, Ullershov.
 • Mars 2015: Workshop Traces of History, UiO.
 • Februar 2013: Ledet arbeidsgruppen som sto bak seminaret Smaksprøver på språkforskning, beregnet på masterstudenter ved ILOS, UiO.
 • Februar 2013: Halvdagssemiar for tillitsvalgte for de midlertidig ansatte ved HF.
 • Januar 2012: Det dansk-norske konferansen i historisk lingvistikk (med Kristine G. Eide), Lysebu.
 • Oktober 2011: Internasjonal workshop Challenging Clitics (med Hans Petter Helland), UiO.
 • September 2011: Var med i arbeidsgruppen som sto bak seminaret Smaksprøver på språkforskning, beregnet på masterstudenter ved ILOS, UiO.

Interesser

 • Trening (løping, langrenn, sykling, taekwondo)
 • Fjell og friluftsliv
 • Historie og lokalhistorie
 • Over middels glad i å fikse ting selv ("håndverker")

 •  

 

Emneord: Fransk, Fransk språk, Gammelfransk, Lingvistikk, Språkhistorie, Ordstilling, Klitika, Verbplassering, V2, Syntaks, Diakron lingvistikk, Generativ lingvistikk, Lingvistisk kartografi, Kontrastiv lingvistikk, Topikalisering
Publisert 16. aug. 2010 13:32 - Sist endret 2. juli 2021 16:14

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter