Christine Meklenborg Nilsen

Professor og instituttleder
Bilde av Christine Meklenborg Nilsen
English version of this page
Telefon +47-22857338
Mobiltelefon +47-90720200 +47-90720200
Rom NT 924
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 9 et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Pb. 1003 Blindern 0315 Oslo

Instituttleder

Jeg er ansatt som instituttleder ved ILOS for perioden 2021–2024. Dette er en stilling uten forskning eller undervisning. 

Faglige interesser

Jeg er professor i fransk språk og har gammelfransk og syntaks som mine kjerneområder.

Tidligere har jeg vært prosjektleder for prosjektet Traces of History (2014–2019). Prosjektet tok for seg ordstilling i germansk og romansk og spurte hvorfor de germanske språkene har beholdt ordstillingen med verbet på annenplass, mens dette er forsvunnet fra de romanske språkene. Tidligere har jeg også forsket på blant annet klitika, interrogasjon, verbalsyntaks, nullsubjektersubjunksjoner og venstreperiferi

I doktoravhandlingen min (2009) så jeg på hvordan spørsmålsstilling (direkte og indirekte) har endret seg i fransk de siste tusen årene. Oppgaven omhandler dermed både moderne og gammelt språk. Da jeg skrev hovedoppgave (1999), tok jeg for meg modusbruk i at-setninger i gammelfransk.

Jeg er generelt interessert i språkhistorie og endringer i språk. Ordstilling, spesielt V2, er noe som særskilt opptar meg, det samme er modus og non-finitthet. Min teoretiske orientering er generativ lingvistikk med vekt på kartografi. Jeg forsker på moderne fransk og gammelfransk, og har også jobbet med gammelengelsk og moderne germansk.

Redaktørarbeid: bøker og tidsskrifter

Jeg er redaktør/medredaktør for flere tidsskrifter og bøker: 

 • Residual Verb Second in Romance. (Under arbeid) Spesialutgave av Isogloss. (Med Silvio Cruschina,  Juanito Avelar & Antonio Fábregas.)
 • And then they were three. (Under arbeid). Oxford University Press. (Med Liliane Haegeman, Karen de Clercq og Terje Lohndal).
 • Secrets of Success. Spesialutgave av Journal of Historical Syntax. (2021)  (Med Sam Wolfe).
 • Syntax, semantics and acquisition: In honor of Hans Petter Helland (2021). Spesialutgave av OsLA 12:1 (Med Terje Lohndal  & Kathrine Asla Østby.)

 • Germanic and Romance - Probing the similarities and differences. (2021). Oxford University Press (med Sam Wolfe).
 • A Micro-Perspective on Verb-second in Romance and Germanic. Spesialutgave av Linguistic Variation. (2019)
 • Affaire(s) de grammaire (festskrift til Marianne Hobæk Haff) (2014) (Med Hans Petter Helland.)
 •  Challenging Clitics (2013). (Med Hans Petter Helland.)

Undervisning

Jeg har undervist på  (heisemne),

Tidligere har jeg undervist i emnene FRA1000, FRA1101, FRA2001/FRA4001, FRA1110 (H2011, H2017), FRA0100 (V2009, V2010, H2010), FRA1102 (H2009, H2010), FRA4100 (H2017), FRA3010 og SPR4100. 

Universitetspolitikk

 • 2019–2021: vararepresentant for de fast vitenskapelig ansatte i fakultetsstyret ved HF.
 • 2019–2020: fagansvarlig ved fransk, ILOS.
 • 2015: representant for de midlertidig ansatte i instituttstyret, ILOS.
 • 2013–2014:  representant for de midlertidig ansatte i fakultetsstyret ved HF.
 • 1996–1997: leder av Norsk studentunion (1996–1997) og styremedlem (ex officio) i Universitetsrådet og i dets underutvalg for forskning og studier.
 • 1995–1996: medlem av Studentparlamentet ved UiO.

Seminarer og konferanser (arrangør)

 • Oktober 2019: Sentence grammar and discourse grammar, internasjonalt seminar om historisk germansk (og litt romansk).
 • August 2017: Workshop på den 23. International Conference on Historical Linguistics (sammen med Sam Wolfe), San Antonio, Texas.
 • Juni 2016: Workshop for forskningsgruppa Traces of History, Ullershov.
 • Mars 2015: Workshop Traces of History, UiO.
 • Februar 2013: Ledet arbeidsgruppen som sto bak seminaret Smaksprøver på språkforskning, beregnet på masterstudenter ved ILOS, UiO.
 • Februar 2013: Halvdagssemiar for tillitsvalgte for de midlertidig ansatte ved HF.
 • Januar 2012: Det dansk-norske konferansen i historisk lingvistikk (med Kristine G. Eide), Lysebu.
 • Oktober 2011: Internasjonal workshop Challenging Clitics (med Hans Petter Helland), UiO.
 • September 2011: Var med i arbeidsgruppen som sto bak seminaret Smaksprøver på språkforskning, beregnet på masterstudenter ved ILOS, UiO.

Interesser

 • Trening (løping, langrenn, sykling, taekwondo)
 • Fjell og friluftsliv
 • Historie og lokalhistorie
 • Over middels glad i å fikse ting selv ("håndverker")

 •  

 

Emneord: Fransk, Fransk språk, Gammelfransk, Lingvistikk, Språkhistorie, Ordstilling, Klitika, Verbplassering, V2, Syntaks, Diakron lingvistikk, Generativ lingvistikk, Lingvistisk kartografi, Kontrastiv lingvistikk, Topikalisering

Publikasjoner

Van Kemenade, Ans & Christine Meklenborg. (2021) Issues in the Left Periphery of Old English and Old French. Topic types and the V2 constraint.. I: Continuity and Variation in Germanic and Romance. Oxford University Press 2021 ISBN 9780198841166. s. 248-274

Nilsen, Christine Meklenborg. (2021) Extraction Strategies in Norwegian. I: Syntax, semantics and acquisition: In honor of Hans Petter Helland. Oslo: Universitetet i Oslo 2021 ISBN 978-82-91398-12-9. 

Nilsen, Christine Meklenborg. (2021) Merged and Moved. Topics in Old and Middle French. Journal of Historical Syntax 2021 ;Volum 5.(16-25) s. 1-49

Nilsen, Christine Meklenborg; Helland, Hans Petter; Lohndal, Terje. (2021) Topics in French and Norwegian. I: Continuity and Variation in Germanic and Romance. Oxford University Press 2021 ISBN 9780198841166. s. 223-247.

Helland, Hans Petter; Nilsen, Christine Meklenborg; Lohndal, Terje. (2020)  La topicalisation en français et en norvégien. Scolia 2020 ;Volum 34. s. 51-69

Nilsen, Christine Meklenborg. (2020). Adverbial resumptive particles and Verb Second. I: Rethinking Verb Second. Oxford University Press 2020 ISBN 9780198844303. 
Nilsen, Christine Meklenborg. (2020). Resumptive structures in a Gallo-Romance perspective. I: Variation and Change in Gallo-romance Grammar. Oxford University Press 2020 ISBN 978-0-19-884017-6. s. 41-70

Salvesen, Christine Meklenborg & Walkden, George (2017).  Diagnosing embedded V2 in Old English and Old French, In Eric Mathieu & Robert Truswell (eds.), Micro-change and Macro-change in Diachronic Syntax. Oxford University Press 2017 ISBN 9780198747840. s. 168-181

Salvesen, Christine Meklenborg (2013). Reflexive verbs and the restructuring of clitic clusters, In Christine Meklenborg Salvesen & Hans Petter Helland (ed.), Challenging Clitics.  John Benjamins Publishing Company,  s 283 - 310.

 • Salvesen, Christine Meklenborg (2013). Topics and the Left Periphery. A comparison of Old French and Modern Germanic, In Terje Lohndal (ed.),  In search of universal grammar : from Old Norse to Zoque.  John Benjamins Publishing Company, s 131 - 172.

 • Salvesen, Christine Meklenborg (2011). Stylistic Fronting and Remnant Movement in Old French, In Janine Berns; Haike Jacobs & Tobias Scheer (ed.),  Romance Languages and Linguistic Theory 2009 Selected papers from 'Going Romance' Nice 2009.  John Benjamins Publishing Company, s 323 - 342.
 • Nilsen, Christine Meklenborg (2021). Extraction Strategies in Norwegian. I Nilsen, Christine Meklenborg; Lohndal, Terje & Østby, Kathrine Asla (Red.), Syntax, semantics and acquisition: In honor of Hans Petter Helland. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-91398-12-9. doi: 10.5617/osla.8921. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kemenade, Ans van & Nilsen, Christine Meklenborg (2021). Issues in the Left Periphery of Old English and Old French. Topic types and the V2 constraint. I Wolfe, Sam & Nilsen, Christine Meklenborg (Red.), Continuity and Variation in Germanic and Romance. Oxford University Press. ISSN 9780198841166. s. 248–274.
 • Nilsen, Christine Meklenborg; Helland, Hans Petter & Lohndal, Terje (2021). Topics in French and Norwegian. I Wolfe, Sam & Nilsen, Christine Meklenborg (Red.), Continuity and Variation in Germanic and Romance. Oxford University Press. ISSN 9780198841166. s. 223–247. doi: 10.1093/oso/9780198841166.003.0009.
 • Nilsen, Christine Meklenborg (2021). Merged and Moved. Topics in Old and Middle French. Journal of Historical Syntax (JHS). ISSN 2163-6001. 5(16-25), s. 1–49. doi: 10.18148/hs/2021.v5i16-25.72.
 • Nilsen, Christine Meklenborg (2020). Resumptive structures in a Gallo-Romance perspective. I Wolfe, Sam & Maiden, Martin (Red.), Variation and Change in Gallo-romance Grammar. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-884017-6. s. 41–70. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helland, Hans Petter; Nilsen, Christine Meklenborg & Lohndal, Terje (2020). La topicalisation en français et en norvégien. Scolia. ISSN 1253-9708. 34, s. 51–69. doi: 10.4000/scolia.1176. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Christine Meklenborg (2020). Adverbial resumptive particles and Verb Second. I Woods, Rebecca & Wolfe, Sam (Red.), Rethinking Verb Second. Oxford University Press. ISSN 9780198844303. Fulltekst i vitenarkiv
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2019). A micro-perspective on Verb-second in Romance and Germanic. Linguistic Variation. ISSN 2211-6834. 19(1), s. 1–15. doi: 10.1075/lv.00010.mek. Fulltekst i vitenarkiv
 • Salvesen, Christine Meklenborg & Walkden, George (2017). Diagnosing embedded V2 in Old English and Old French. I Mathieu, Eric & Robert, Truswell (Red.), Micro-change and Macro-change in Diachronic Syntax. Oxford University Press. ISSN 9780198747840. s. 168–181. doi: 10.1093/oso/9780198747840.003.0011.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2015). La disparition de l'infinitif antéposé. I Badiou-Monferran, Claire & Verjans, Thomas (Red.), Disparitions. Contributions à l'étude du changement linguistique.. Honoré Champion. ISSN 9782745329288. s. 303–320.
 • Helland, Hans Petter & Salvesen, Christine Meklenborg (2014). Affaire(s) de grammaire. I Helland, Hans Petter & Salvesen, Christine Meklenborg (Red.), Affaire(s) de grammaire. Mélanges offerts à Marianne Hobæk Haff à l'occasion de ses soixante-cinq ans. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-753-4. s. i–iii.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2014). Le complémenteur 'que' et la périphérie gauche : analyse diachronique. Syntaxe & Sémantique. ISSN 1623-6742. 15, s. 47–80. doi: 10.3917/ss.015.0047.
 • Salvesen, Christine Meklenborg & Bech, Kristin (2014). Postverbal subjects in Old English and Old French. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 6(1), s. 201–228. doi: 10.5617/osla.725. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2014). Preverbal word order in Old English and Old French. I Bech, Kristin & Eide, Kristine Gunn (Red.), Information Structure and Syntactic Change in Germanic and Romance Languages. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027255969. s. 233–269. doi: 10.1075/la.213.09bec.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2014). "En espérant qu'elle vienne" - l'emploi modal après espérer. I Helland, Hans Petter & Salvesen, Christine Meklenborg (Red.), Affaire(s) de grammaire. Mélanges offerts à Marianne Hobæk Haff à l'occasion de ses soixante-cinq ans. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-753-4. s. 107–131.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2013). Reflexive verbs and the restructuring of clitic clusters. I Salvesen, Christine Meklenborg & Helland, Hans Petter (Red.), Challenging Clitics. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978-90-272-5589-1. s. 283–310. doi: 10.1075/la.206.12sal.
 • Salvesen, Christine Meklenborg & Helland, Hans Petter (2013). Why challenging clitics? Some introductory remarks. I Salvesen, Christine Meklenborg & Helland, Hans Petter (Red.), Challenging Clitics. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978-90-272-5589-1. s. 1–26. doi: 10.1075/la.206.01sal.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2013). Topics and the Left Periphery. A comparison of Old French and Modern Germanic. I Lohndal, Terje (Red.), In search of universal grammar : from Old Norse to Zoque. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978-90-272-5585-3. s. 131–172. doi: 10.1075/la.202.10sal.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2011). Stylistic Fronting and Remnant Movement in Old French. I Berns, Janine; Jacobs, Haike & Scheer, Tobias (Red.), Romance Languages and Linguistic Theory 2009 Selected papers from 'Going Romance' Nice 2009. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978 90 272 0383 0. s. 323–342. doi: 10.1075/rllt.3.19sal.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nilsen, Christine Meklenborg; Lohndal, Terje & Østby, Kathrine Asla (2021). Syntax, semantics and acquisition: In honor of Hans Petter Helland. Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-91398-12-9. 12(1). 237 s.
 • Wolfe, Sam & Nilsen, Christine Meklenborg (2021). Continuity and Variation in Germanic and Romance. Oxford University Press. ISBN 9780198841166. 624 s.
 • Helland, Hans Petter & Salvesen, Christine Meklenborg (2014). Affaire(s) de grammaire. Mélanges offerts à Marianne Hobæk Haff à l'occasion de ses soixante-cinq ans. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-753-4. 271 s.
 • Salvesen, Christine Meklenborg & Helland, Hans Petter (2013). Challenging Clitics. John Benjamins Publishing Company. ISBN 978-90-272-5589-1. 315 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wolfe, Sam & Nilsen, Christine Meklenborg (2021). Germanic and Romance: Data, method, and theory. I Wolfe, Sam & Nilsen, Christine Meklenborg (Red.), Continuity and Variation in Germanic and Romance. Oxford University Press. ISSN 9780198841166. s. 1–12.
 • Nilsen, Christine Meklenborg (2020). Topik-markøren si – en sammenligning mellom gammelfransk og gammeloksitansk.
 • Nilsen, Christine Meklenborg (2019). Egentlig så er det ikke så dumt. Språknytt. ISSN 0333-3825.
 • Haanæs, Øystein Rygg & Nilsen, Christine Meklenborg (2019). Derfor bruker vi nordmen "så" så ofte. [Internett]. forskning.no.
 • Nilsen, Christine Meklenborg (2019). V2 and resumption - a cross-linguistic perspective.
 • Nilsen, Christine Meklenborg (2019). Merged and Moved - topics in Old French.
 • Salvesen, Christine Meklenborg & Kemenade, Ans van (2019). The information-structural status of topic constructions i Old English and Old French.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2019). Resumption in Gallo-Romance.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2019). Different shades of si. Information structure, V-to-C movement and the loss of V2.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2019). Resumption in V2 languages.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2018). Michael Zimmermann: Expletive and Referential Subject Pronouns in Medieval French. Zeitschrift für französische Sprache und Literatur. ISSN 0044-2747. 128(2-3), s. 324–328.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2018). Topicalisation patterns in Old French.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2018). Den urgamle jula. Eidsvoll Ullensaker Blad.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2018). Naturnavn, gårdsnavn og slektsnavn i Eidsvoll.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2018). Det lille filleordet så. Språkprat.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2018). Semantically bleached or semantically salient? The story of two homonymous particles in Old French.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2018). Minnetale over professor Helge Nordahl. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. s. 112–117.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2018). Helge Nordahl 12. januar 1927 – 31. mars 2018 .
 • Salvesen, Christine Meklenborg & Hobæk Haff, Marianne (2018). Helge Nordahl (nekrolog). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Salvesen, Christine Meklenborg & Kemenade, Ans van (2018). Critical remarks on the Force-Fin V2 model.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2018). En beretning om vann. Eidsvoll Ullensaker Blad.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2018). Ord, ord, ord. Eidsvoll Ullensaker Blad.
 • Helle Therese, Kongsrud & Salvesen, Christine Meklenborg (2018). Sytermer fra fransk (serie som sendes høsten 2018). [Radio]. Språkteigen, NRK P2.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2018). Navn i og rundt Eidsvoll.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2018). Nå så snakker vi om så. En studie av endringer i bruken av den resumptive konstruksjonen i dansk, svensk og norsk.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2018). Hva så?
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2018). Kåseri, Språkteigen. [Radio]. NRK P2.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2017). Hvorfor studere fremmedspråk?
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2017). Anekdoter om fransk språk.
 • Myhre, Torunn & Salvesen, Christine Meklenborg (2017). Det lille ordet så. [Radio]. NRK P2 Språkteigen.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2017). I norsk så bruker vi så.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2017). From tha to så – the resumptive structure in Old Swedish.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2017). Microvariation in Germanic.
 • Toril, Haugen & Salvesen, Christine Meklenborg (2017). Det lille ordet «så» har stor betydning. [Tidsskrift]. Apollon.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2017). At the corner of syntax and semantics. Resumptive structures in Old French and Old Swedish.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2017). The resumptive cycle.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2017). Navn i Eidsvoll.
 • Erdal, Elise Sundfør & Salvesen, Christine Meklenborg (2016). Cirkumfleksens skjebne. [Radio]. P2, Kulturhuset.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2016). Resumption in Romance and Germanic.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2016). The emergence of linguistic patterns.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2016). The syntax of resumptives.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2016). Nu så börjar det lossna!
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2016). Nå så har vi det bra - om resumpsjon i V2-språk før og nå.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2016). To foredrag om året 1066 og dets sammenheng med engelsk og fransk språkhistorie.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2016). 1066 - et skjebneår for engelsk og fransk språk.
 • Salvesen, Christine Meklenborg & Fernández-Rubiera, Francisco José (2015). Clitic placement and V2 – two sides of the same coin.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2015). Licensing pro in Old French.
 • Salvesen, Christine Meklenborg & Fernández-Rubiera, Francisco José (2015). V2 and enclisis: a diachronic and synchronic phase-approach.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2015). When Verb Second seems to be Verb Third.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2015). Jeg skjønner ikke en dritt. Eidsvoll Ullensaker Blad.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2015). Stedsnavn i Eidsvoll.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2015). Traces of History.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2015). Traces of History.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2015). Resumption and V2.
 • Salvesen, Christine Meklenborg & Fernández-Rubiera, Francisco José (2015). V2 and enclisis: a uniform analysis for Germanic and (some) Romance varieties.
 • Wilberg, Gunn & Salvesen, Christine Meklenborg (2014). Jubler for millioner til egen forskning. [Avis]. Eidsvoll Ullensaker Blad.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2014). De frankiske statene - Tyskland og Frankrikes felles fortid.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2014). Typisk norsk. Eidsvoll Ullensaker Blad.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2014). Vidvnderlige versaler. Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2013). Definitivt innafor. Eidsvoll Ullensaker Blad.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2013). DELALINVALATINA à la langue française.
 • Salvesen, Christine Meklenborg & Walkden, George (2013). Diagnosing embedded V2 in Old French and Old English.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2013). Superficial typology: the so-called verb-second constraint in Old English and Old French.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2013). Språka for 1000 år sidan: Fransk og engelsk svært ulike. [Tidsskrift]. Apollon.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2013). Superficial typology: The so-called 'verb-second constraint' in Old English and Old French.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2013). A corpus-based, contrastive case study of subject type and position with complex verb phrases in Old English and Old French.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2013). 1066 - et skjebneår for engelsk og fransk språk.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2013). 1066 - et skjebneår for engelsk og fransk språk.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2013). Gammelfransk vs. norsk. Om venstreperiferi og topics.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2012). Ny rekkefølge i gamle tekster - en undersøkelse av klitika i gammelfransk.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2012). Ukruttkartet til fransk lingvistikk.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2012). 1066 - et skjebneår for engelsk og fransk språk.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2012). The transition from Old to Modern French: Exit V2, enter obligatory subject pronouns.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2011). Generativ lingvistikk.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2011). When V2 is disguised as V3 - a comparaison of Old French and Modern Germanic.
 • Salvesen, Christine Meklenborg (2018). Grunnleggende fransk grammatikk. Universitetet i Oslo.
 • Salvesen, Christine Meklenborg; Eide, Kristine Gunn; Myking, Synnøve Midtbø & Bech, Kristin (2012). Le groupe prépositionnel en ancien et moyen français. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. aug. 2010 13:32 - Sist endret 27. juni 2022 13:38

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter