English version of this page

Retningslinjer for masteroppgavens oppsett og format

Instituttet har ingen mal for masteroppgaver, men vi har utarbeidet anbefalte retningslinjer for masteroppgavens format og oppsett.

Forslag til oppsett av masteroppgaven

  • Tittelside: oppgavens tittel, institusjon (ILOS, HF, UiO), fag, studiepoeng, kandidatens navn, veileders navn, år, semester. Forsidemal finner du på siden Hvordan lage forside til masteroppgaven din.
  • Sammendrag (frivillig om du vil ha det med i selve oppgaven, men må leveres sammen med oppgaven)
  • Takksigelser
  • Innholdsfortegnelse
  • Hovedtekst
  • Bibliografi
  • Evt. appendiks

Tips til format og oppsett

Du bør velge format og skrifttype i masteroppgaven med tanke på best mulig lesbarhet. Velg samme skrifttype i alle deler av dokumentet. Den vanligste er Times New Roman, 12 pt. Sidene bør ha en marg på  2,5–3 cm og halvannen linjeavstand.

Det er lurt å benytte seg av stilene i Word for innholdsfortegnelse, seksjonsinndeling, sidetall, fotnoter og referanser. Hvis du utarbeider en mal før du går i gang med skriveprosessen, blir det enklere å holde oversikt over tekstmengden.

Det kan også være nyttig å se på tidligere oppgaver levert i faget ditt.

Universitetsbiblioteket og Akademisk skrivesenter har kurs og ressurser som kan hjelpe deg med å

  • finne relevant litteratur
  • skrive og strukturere akademiske tekster
  • skrive mer effektivt, f.eks. ved å bruke referanseprogrammer og stiler i Word

Formelle krav

En 60 studiepoengs masteroppgave skal være mellom 80–100 sider. En 30 studiepoengs oppgave skal vanligvis være 3050 sider. Appendiks, litteraturliste, o.l. kommer i tillegg. En standardside er ca. 2300 tegn uten mellomrom. Sjekk emnesiden til din masteroppgave for nøyaktige krav til sidetall og eventuelle andre fagspesifikke formelle krav.

Husk at det er viktig å være nøye med å oppgi alle kildene du har brukt. Ved sitering må du passe på å markere tydelig hvor sitatet begynner og hvor det slutter. Alle innleverte oppgaver kjøres i plagiatkontroll-programmet URKUND. Her kan du lære deg korrekt bruk av sitat- og kildehenvisninger.

På emnesiden for masteroppgaven din finner du informasjon om hvilke(t) språk oppgaven skal skrives på. Tittelside, synopsis osv. skrives vanligvis på det språket oppgaven er skrevet.

Publisert 14. feb. 2018 11:33 - Sist endret 16. mars 2021 12:18