English version of this page

Retningslinjer for masteroppgavens oppsett og format

Instituttet har utarbeidet anbefalte retningslinjer for masteroppgavens format og oppsett.

Forslag til oppsett av masteroppgaven

  • Tittelside: oppgavens tittel, institusjon (ILOS, HF, UiO), fag, studiepoeng, kandidatens navn, veileders navn, år, semester
  • Sammendrag (frivillig om du vil ha det med i selve oppgaven, men må leveres sammen med oppgaven)
  • Takksigelser
  • Innholdsfortegnelse
  • Hovedtekst
  • Bibliografi
  • Evt. appendiks

Format og oppsett

Grafiske retningslinjer for valg av format og skrift i masteroppgaven er utarbeidet med tanke på best mulig lesbarhet. Velg samme skrifttype i alle deler av dokumentet. Den vanligste er Times New Roman, 12 pt. Siden bør ha en marg på  2,5–3 cm og halvannen linjeavstand.

Det er lurt å benytte seg av stilene i Word for innholdsfortegnelse, seksjonsinndeling, sidetall, fotnoter og referanser. Ved å utarbeide en mal før man går i gang med skriveprosessen, blir det enklere å holde oversikt over tekstmengden. Maler finner du her.

Det kan også være nyttig å se på tidligere oppgaver levert i faget ditt.

Universitetsbiblioteket og Akademisk skrivesenter har kurs og ressurser som kan hjelpe deg med å

  • finne relevant litteratur
  • skrive bedre akademiske tekster
  • skrive mer effektivt, f.eks. ved å bruke Endnote og maler i Word

Formelle krav

En 60 studiepoengs masteroppgave skal være mellom 80–100 sider. En 30 studiepoengs oppgave skal vanligvis være 3050 sider. Appendiks, litteraturliste, o.l. kommer i tillegg. En standardside er ca. 2300 tegn uten mellomrom. Sjekk emnesiden til din masteroppgave for nøyaktige krav til sidetall og eventuelle andre fagspesifikke formelle krav.

Husk at det er viktig å være nøye med å oppgi alle kildene du har brukt. Ved sitering må du passe på å markere tydelig hvor sitatet begynner og hvor det slutter. Alle innleverte oppgaver kjøres i plagiatkontroll-programmet URKUND. Her kan du lære deg korrekt bruk av sitat- og kildehenvisninger.

På emnesiden for masteroppgaven din finner du informasjon om hvilke(t) språk oppgaven skal skrives på. Tittelside, synopsis osv. skrives vanligvis på det språket oppgaven er skrevet.

Publisert 14. feb. 2018 11:33 - Sist endret 13. sep. 2019 16:04