English version of this page

Sensur og muntlig eksamen

Sensur

Masteroppgaven sensureres av en eksamenskommisjon med én intern og én ekstern sensor.

ILOS har utarbeidet en felles karakterbeskrivelse som gjelder alle fag. Dersom ditt fag har en egen karakterbeskrivelse i tillegg, finner du denne på nettsiden til masteroppgaveemnet ditt. 

Sensurfristen for masteroppgaver er åtte uker etter at oppgaven er levert. 

Har du muntlig eksamen, skal også denne finne sted før de åtte ukene har gått.

Sensorveiledning

Under ligger sensorveiledningene for masteroppgaver ved ILOS. Disse forklarer blant annet hva kommisjonen skal vektlegge i sin vurdering av masteroppgaven.

Sensorveiledning masteroppgave 60 studiepoeng

Sensorveiledning masteroppgave 30 studiepoeng med muntlig eksamen

Sensorveiledning masteroppgave 30 studiepoeng uten muntlig eksamen

Muntlig eksamen

Studenter som skriver 60 studiepoengs masteroppgaver skal ha muntlig eksamen. 

For studenter som skriver 30 studiepoengs masteroppgaver, gjelder følgende: Muntlig eksamen er valgfritt for deg som fikk opptak til masterprogrammet høsten 2020 eller tidligere. Muntlig eksamen er obligatorisk for deg som fikk opptak fra og med høsten 2021.

Gjennomføring

Våren 2022 blir muntlig eksamen avholdt fortrinnsvis i uke 24-26, men den kan også avholdes tidligere eller senere.

Du får oppgitt kommisjon, samt tid og sted for muntlig eksamen på e-post.

Senest to virkedager før muntlig får du en e-post med beskjed om at midlertidig karakter på masteroppgaven din er registrert i Studentweb. Det er opp til deg selv om du ønsker å sjekke karakteren før muntlig.

Muntlig eksamen begynner med at du gir en kort presentasjon av oppgaven (5-10 min). Du kan ha med notater, men det legges ikke opp til bruk av PowerPoint e.l. Deretter stiller sensorene deg spørsmål. Det kan være om for eksempel struktur, metode eller teori. Det skal kun stilles spørsmål om selve oppgaven og arbeidet med den, ikke om andre emner i mastergraden e.l. Muntlig eksamen har en varighet på inntil 30 minutter.

Når eksamen er ferdig, går du ut på gangen eller settes i venterommet i Zoom. Kommisjonen diskuterer om du skal bli stående på samme karakter, eller om karakteren skal endres. Deretter kommer du inn igjen og får høre det endelige resultatet. 

Du får tilsendt kommisjonens skriftlige begrunnelse for karakteren per e-post.

Masteroppgave uten muntlig eksamen

Du mottar en e-post når sensuren er publisert i Studentweb.

Du får tilsendt kommisjonens skriftlige begrunnelse for karakteren per e-post.

Vitnemål

Vitnemål utstedes av fakultet, og blir sendt per post. Dette kan ta opp til åtte uker etter at sensuren er falt.

Publisert 14. feb. 2018 11:33 - Sist endret 9. mars 2022 11:13